TS. Đinh Thị Minh Hiền   Sinh ngày: 05/08/1958
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
1629 lượt xem
[1] Họ và tên Đinh Thị Minh Hiền
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh 05/08/1958
[4] Chuyên ngành - Khoa học xã hội

[5] Cơ quan công tác Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Địa chỉ cơ quan 04 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thp. Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
7.1 An Investigation into the Application of Content-Based Instruction in a University English Language Program in Vietnam; [2005 - 2009];
7.2 Reader-Response Criticism in Teaching American Literature for EFL Students at the University Level; [2005 - 2005];
7.3 An Investigation into Community Learning through Learning Tasks in EFL Classes at Danang College of Education in Vietnam; [1999 - 1999];
7.4 Teaching American Literature for EFL Students at Danang College of Education in Vietnam; [1999 - 1999];
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Banner
Banner home right