ThS. Đặng Bá Lư   Sinh ngày: 10/03/1953
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
658 lượt xem
[1] Họ và tên Đặng Bá Lư
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 10/03/1953
[4] Chuyên ngành - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

[5] Cơ quan công tác Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Địa chỉ cơ quan 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right