TS. Chu Việt Thức   Sinh ngày: //1981
Số công trình, bài báo, sách đã công bố:
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 1 đánh giá
576 lượt xem
[1] Họ và tên Chu Việt Thức
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh //1981
[4] Chuyên ngành - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác
- Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
[5] Cơ quan công tác Đại Học Điện Lực
Địa chỉ cơ quan 235 Hoàng Quốc Việt
[6] Hướng nghiên cứu - Địa kỹ thuật
- Cơ học đất đá
- Nghiên cứu ứng dụng, phát triển kỹ thuật thi công mới
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right