ThS. Bùi Phan Nhã Khanh   Sinh ngày: 03/09/1990
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH

0 điểm/ 0 đánh giá
204 lượt xem
[1] Họ và tên Bùi Phan Nhã Khanh
[2] Học hàm/ học vị ThS
[3] Năm sinh 03/09/1990
[4] Chuyên ngành - Kinh tế học và kinh doanh khác

[5] Cơ quan công tác Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Địa chỉ cơ quan Văn phòng Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6] Hướng nghiên cứu Tài chính doanh nghiệp; Quản trị tài chính
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố
8.1 Bùi Phan Nha Khanh; s Impact of Board Gender Diversity on Firm Performance Homogeneous? Empirical Evidence in 10 Developed Countries; The 3rd Vietnam International Conference in Finance (VICIF-2016); Số: No;Từ->đến trang: pp; [2016]
8.2 Bùi Phan Nhã Khanh; Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp: nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo niêm yết trên HOSE; Tạp chí Phát triển Kinh tế; Số: 260;Từ->đến trang: 33-40;; [2012]

In LLKH

 
Banner
Banner home right