Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thu hồi CO2 từ khí thải đốt than để sản xuất tảo Spirulina platensis

Cập nhật Thứ sáu - 21/12/2018 09:19 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Thu hồi CO2 từ khí thải đốt than để sản xuất tảo Spirulina platensis
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ sinh học
3. Điểm nổi bật
Thông qua việc thực hiện đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu công nghệ sử dụng khí thải đốt than để sản xuất sinh khối vi tảo có giá trị dinh dưỡng”, mã số KC.08.08/11-15, các nhà khoa học đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ mô đun xử lý khí thải thu hồi khí CO2 phục vụ cho việc nuôi Spirulina platensis (một loại vi khuẩn lam giàu dinh dưỡng).
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Thông qua việc thực hiện đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu công nghệ sử dụng khí thải đốt than để sản xuất sinh khối vi tảo có giá trị dinh dưỡng”, mã số KC.08.08/11-15, các nhà khoa học đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ mô đun xử lý khí thải thu hồi khí CO2 phục vụ cho việc nuôi Spirulina platensis (một loại vi khuẩn lam giàu dinh dưỡng).

Mô hình thí nghiệm tại Nhà máy gạch Tuynel Đan Phượng (Hà Nội) cho thấy, khí thải đốt than sau khi qua hệ mô đun xử lý khí thải ứng dụng tổ hợp xúc tác - hấp phụ đã được làm sạch đáng kể: hiệu suất xử lý VOCs, HCl, HF, CxHy, SO2, CO và NOx lần lượt tương ứng là 84,21%, 84,8%, 87,8%, 100%, 100%, >72,7%  và 89,32%; giảm tối đa bụi muội. Khí CO2 được làm sạch với hàm lượng khoảng 1,2% có thể bổ sung vào môi trường nuôi Spirulina platensis như một nguồn các bon có giá trị.

Kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng của Spirulina platensis nuôi ở mô hình này cho thấy sinh khối có thể đáp ứng tiêu chuẩn nguyên liệu cho thực phẩm chức năng. Công nghệ này có thể triển khai ở quy mô lớn tại các cơ sở công nghiệp có đốt than như các nhà máy gạch, nhà máy nhiệt điện...

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right