Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thiết bị sấy chân không nhiệt độ thấp dạng bơm nhiệt có ngưng lạnh

Cập nhật Thứ năm - 08/11/2018 09:19 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Thiết bị sấy chân không nhiệt độ thấp dạng bơm nhiệt có ngưng lạnh
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ vật liệu mới
3. Điểm nổi bật
Với sự tài trợ của Sở KH&CN Hà Nội, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Công thương) đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị sấy chân không nhiệt độ thấp dạng bơm nhiệt có ngưng lạnh. Thiết bị có thể sử dụng để sấy nông sản, thực phẩm, dược liệu, chế phẩm sinh học hoặc sản phẩm có hoạt chất sinh học.
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Với sự tài trợ của Sở KH&CN Hà Nội, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Công thương) đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị sấy chân không nhiệt độ thấp dạng bơm nhiệt có ngưng lạnh. Thiết bị có thể sử dụng để sấy nông sản, thực phẩm, dược liệu, chế phẩm sinh học hoặc sản phẩm có hoạt chất sinh học.

Thiết bị có các tính năng cơ bản như sau: nhiệt độ vật liệu sấy: 10-300C; công suất ngưng ẩm: 15 kg/24h; nhiệt độ giàn ngưng ẩm tối đa: -15 0C; thể tích bình ngưng ẩm tối thiểu là 45 l; số lượng giá sấy: 6 (diện tích 1 giá sấy là 3.360 cm2); công suất điện tiêu thụ: ≤ 7 kW…

Thiết bị phù hợp để sấy các sản phẩm đòi hỏi yêu cầu điều kiện sấy khắt khe nhằm giảm thiểu tối đa sự mất mát các hoạt chất nhạy cảm với nhiệt độ.

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right