Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Thiết bị chế biến cá hồi vân và cá tầm bằng phương pháp xông khói

Cập nhật Thứ năm - 17/08/2017 16:05 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Thiết bị chế biến cá hồi vân và cá tầm bằng phương pháp xông khói
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ sinh học
3. Điểm nổi bật
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Mục tiêu chung:
Hoàn thiện quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị chế biến cá hồi vân và cá tầm xông khói đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo tieu chuẩn quốc tế và phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam
Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng được quy trình công nghệ chế biến các hồi vân và cá
- Hoàn thiện hệ thống thiết bị chế biến cá hồi vân và cá tầm xông khói đảm bảo chất lượng về sinh ATTP
- Xây dựng 02 mô hình và ứng dụng các quy trình công nghệ, thiết bị nghiên cứu đuợc vào sản xuất quy mô 50 tấn/năm

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right