Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Lò đốt trấu tự động

Cập nhật Thứ năm - 06/12/2018 10:51 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Lò đốt trấu tự động
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ môi trường
3. Điểm nổi bật
Nhằm đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa, tự động hóa ngày càng cao của thị trường cũng như giải quyết vấn đề về nhân công vận hành trong quá trình sấy nông sản, Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp (Trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh) đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công lò đốt trấu tự động.
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Nhằm đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa, tự động hóa ngày càng cao của thị trường cũng như giải quyết vấn đề về nhân công vận hành trong quá trình sấy nông sản, Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp (Trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh) đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công lò đốt trấu tự động.

Thiết bị có các tính năng và đặc điểm như sau: công suất thiết kế từ 15-500 kg trấu/giờ; thích hợp cho nhiều loại máy sấy như: máy sấy tĩnh, máy sấy tháp, máy sấy tầng sôi; tự động cấp trấu và tháo tro (không tốn công lao động thủ công vận hành lò); hiệu suất lò đốt cao, chi phí chất đốt (trấu) thấp; không có khói bụi tro vào máy sấy; điều khiển nhiệt độ sấy tự động và nhiệt độ sấy luôn ổn định ở nhiệt độ cài đặt…

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right