Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh

Cập nhật Thứ năm - 06/12/2018 10:53 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ môi trường
3. Điểm nổi bật
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghiên cứu và phát triển thành công Hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh (APOM). Hệ thống này có những ưu điểm vượt trội như sau:
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nghiên cứu và phát triển thành công Hệ thống quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh (APOM). Hệ thống này có những ưu điểm vượt trội như sau:

- Hoạt động trực tuyến, thu và xử lý tự động dữ liệu ảnh vệ tinh viễn thám MODIS Terra, MODIS Aqua và VIIRS Suomi NPP từ NASA và Trạm thu vệ tinh của Trường Đại học Công nghệ do Công ty eOsphere (Vương quốc Anh) trực tiếp lắp đặt, triển khai và đào tạo.

- Tính toán thông số PM2.5 (nồng độ bụi có kích cỡ < 2,5 micromet trong không khí) cho toàn bộ vùng lãnh thổ Việt Nam, độ phân giải không gian 10x10 km với tần suất 4 lần/ngày (dựa trên xử lý ảnh MODIS Terra/Aqua) và 6x6 km với tần suất 2 lần/ngày (dựa trên xử lý ảnh VIIRS NPP).

- Áp dụng công thức chuyển đổi từ mức độ bụi PM2.5 về chỉ số chất lượng không khí AQI theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế. Thông qua phân tách dữ liệu tới 63 tỉnh/thành phố, Hệ thống cung cấp nguồn ảnh về bụi PM2.5, AQI cho toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và các tỉnh/thành phố từ năm 2010 đến nay.

- Hệ thống thông tin địa lý (GIS) quản lý và cảnh báo ô nhiễm không khí trên nền tảng Web với các tính năng như: hiển thị thông tin cảnh báo ô nhiễm cấp tỉnh, tìm kiếm các dữ liệu lịch sử, thống kê - báo cáo dữ liệu theo thời gian và đăng ký các thông tin cảnh báo theo phiên ảnh hàng ngày. Thống kê dữ liệu định kỳ theo thời gian một cách tự động, tùy ý theo yêu cầu của các cấp quản lý, chính quyền nhằm phát hiện sự tương quan, ảnh hưởng của ô nhiễm không khí theo thời gian, đưa ra các giải pháp để cảnh báo sớm tới người dân.

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right