Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống giám sát nhân sự bằng thẻ từ

Cập nhật Thứ sáu - 21/12/2018 09:16 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Hệ thống giám sát nhân sự bằng thẻ từ
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ thông tin và truyền thông
3. Điểm nổi bật
Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá (Bộ Công thương) đã nghiên cứu chế tạo và triển khai lắp đặt thành công hệ thống giám sát nhân sự bằng thẻ từ và điều hành sản xuất qua hệ thống camera tại Công ty than Khe Chàm.
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá (Bộ Công thương) đã nghiên cứu chế tạo và triển khai lắp đặt thành công hệ thống giám sát nhân sự bằng thẻ từ và điều hành sản xuất qua hệ thống camera tại Công ty than Khe Chàm.

Những camera sẽ được lắp đặt tại các vị trí trọng điểm, nhạy cảm và hình ảnh sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành sản xuất của Công ty thông qua công nghệ truyền hình internet. Hệ thống này sẽ giúp cho lãnh đạo Công ty theo dõi sát diễn biến sản xuất bằng hình ảnh thực dù đang công tác ở bất cứ nơi đâu. Đây cũng là một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời đánh dấu một bước tiến mới về bảo đảm an toàn cho người lao động khi có thể xác định được vị trí chính xác của từng công nhân liên tục 24/24h, giúp cho công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có sự cố xảy ra.

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right