Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Hệ thống chỉ số trích dẫn khoa học của Việt Nam (VCI)

Cập nhật Thứ tư - 03/10/2018 16:08 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Hệ thống chỉ số trích dẫn khoa học của Việt Nam (VCI)
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ thông tin và truyền thông
3. Điểm nổi bật
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Lần đầu tiên, cơ sở dữ liệu (CSDL) khoa học từ hệ thống tạp chí khoa học online trong cả nước đã được tích hợp, xây dựng thành CSDL chỉ số trích dẫn Việt Nam (Vietnam Citation Index - VCI). Hệ thống này sẽ hỗ trợ việc tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học của các lĩnh vực. Hệ thống không chỉ dừng ở việc quản lý CSDL mà tích hợp nhiều công cụ phân tích thông tin tiện ích, cho phép thống kê và đánh giá chất lượng, mức độ tác động, ảnh hưởng của công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học ở trong nước, năng suất và chất lượng công bố của cá nhân và tổ chức khoa học, thậm chí cả các chỉ số phát triển khoa học cơ bản của một quốc gia.

Hiện nay, sau khi thống nhất các tiêu chuẩn và tính điểm, Ban điều hành VCI đã xét duyệt khoảng 300 tạp chí khoa học của Việt Nam theo tiêu chuẩn của VCI. Các tạp chí sau khi được bình chọn được sắp xếp vào các chỉ mục khác nhau bao gồm: VCI Science Citation Index và VCI Social Science Citation Index. Theo kế hoạch của Ban điều hành VCI thì năm 2018 sẽ xét duyệt sách khoa học của Việt Nam theo tiêu chuẩn của VCI, bổ sung vào danh mục VCI Book Citation Index; kỷ yếu hội nghị khoa học bổ sung vào danh mục VCI Conference Proceedings Citation Index.

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right