Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Giống ngô lai VN5885

Cập nhật Thứ ba - 02/10/2018 15:47 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Giống ngô lai VN5885
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ sinh học
3. Điểm nổi bật
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Bằng phương pháp lai đơn, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu ngô (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) đã nghiên cứu chọn tạo thành công giống ngô lai VN5885.

Ngô lai VN5885 có một số đặc điểm chính sau: Cây cao trung bình, chịu hạn, chịu thâm canh, kháng sâu bệnh tốt. Bắp to, dài, lá bi bao kín bắp, hạt màu vàng cam. Kết quả sản xuất cho thấy, ngô lai VN5885 cho năng suất 8-12 tấn/ha và gieo trồng được các vụ trong năm ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Giống ngô lai VN5885 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật vào tháng 3/2017.

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right