Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Giống lúa lai Đài thơm 8

Cập nhật Thứ năm - 08/11/2018 09:16 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Giống lúa lai Đài thơm 8
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ khác
3. Điểm nổi bật
Mới đây, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng miền Nam (Công ty Cổ phần giống cây trồng miền Nam) đã nghiên cứu lai tạo thành công giống lúa Đài thơm 8.
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Mới đây, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng miền Nam (Công ty Cổ phần giống cây trồng miền Nam) đã nghiên cứu lai tạo thành công giống lúa Đài thơm 8.

Giống lúa Đài thơm 8 được chọn lọc từ tổ hợp lai giữa giống mẹ BVN và giống bố OM4900. Kết quả trồng thử nghiệm tại Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, giống Đài thơm 8 có thời gian sinh trưởng ngắn (90-95 ngày), cây cao trung bình 95-105 cm, cứng cây, đẻ nhánh khỏe, bông hữu hiệu nhiều (392 bông/m2), độ kết hạt dày, năng suất đạt 7-9 tấn/ha; chống chịu sâu bệnh, phèn và mặn khá tốt. Đặc biệt, đặc tính cơm gạo của giống Đài thơm 8 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhờ hạt gạo thon dài, trong, không bạc bụng, hàm lượng amylose đạt 16,3%, cơm dẻo, ngon, có mùi thơm nhẹ (để nguội cơm vẫn dẻo).

 

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right