Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Giống lúa An Sinh 1399

Cập nhật Thứ năm - 27/09/2018 14:27 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Giống lúa An Sinh 1399
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ sinh học
3. Điểm nổi bật
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận giống lúa An Sinh 1399 là tiến bộ kỹ thuật mới. Đây là giống lúa do các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ nghiên cứu lai tạo.

Lua 1399

Mô hình trồng lúa An Sinh 1399 tại Quảng Ngãi

Giống lúa An Sinh 1399 có thời gian sinh trưởng ngắn (vụ hè thu 95-98 ngày, vụ đông xuân 100-105 ngày), khả năng đẻ nhánh trung bình (250-300 bông/m2), kháng rầy và bệnh đạo ôn, năng suất trung bình đạt 7-9,5 tấn/ha trong vụ đông xuân và 5,5-6 tấn/ha vụ hè thu, chất lượng tốt (cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ), tỷ lệ gạo lật và gạo xát trắng khá cao (78 và 70,8%), hàm lượng Amylose 17,2%. Giống lúa An Sinh 1399 thích hợp cho canh tác các vụ trong năm tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right