Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Công nghệ sản xuất fucoxanthin từ rong mơ Việt Nam ứng dụng trong sản xuất thực phẩm

Cập nhật Thứ năm - 17/08/2017 16:04 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Công nghệ sản xuất fucoxanthin từ rong mơ Việt Nam ứng dụng trong sản xuất thực phẩm
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ sinh học
3. Điểm nổi bật
Có được công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất fucoxanthin từ rong mơ ((Sargassum muticum)) ứng dụng được trong sản xuất thực phẩm
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN
5. Mô tả về quy trình chuyển giao

1. Quy trình công nghệ sản xuất fucoxanthin từ rong mơ có chất lượng cao đảm bảo an toàn thực phẩm.
2. Mô hình thiết bị sản xuất fucoxanthin từ rong mơ năng suất 100kg nguyên liệu khô/mẻ.
3. Sản xuất 200kg chế phẩm chứa >=70% fucoxanthin.
4. Sản phẩm ứng dụng: 
+ 02 sản phẩm đồ uống dạng trà, mỗi loại 100 kg;
+ 02 sản phẩm nước uống, mỗi loại 100 kg;
5. Bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở.
6. Đăng ký sở hữu trí tuệ.

6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right