Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học Syringomycin E (SRE) và Rhamnolipid (RL) diệt nấm để bảo quản một số trái cây và hạt nông sản

Cập nhật Thứ năm - 17/08/2017 16:01 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học Syringomycin E (SRE) và Rhamnolipid (RL) diệt nấm để bảo quản một số trái cây và hạt nông sản
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ sinh học
3. Điểm nổi bật
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Mục tiêu chung: Có được công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học syringomycin E (SRE) và rhamnolipid (RL) diệt nấm an toàn và đạt hiệu quả phòng trừ 95% một số loài nấm gây bệnh, nấm sinh độc tố để bảo quản nho và ngô. 
Mục tiêu cụ thể:
- Có được bộ chủng giống vi sinh vật gồm: 2-3 chủng vi sinh vật tự nhiên tạo SRE đạt hoạt tính 20-40 đơn vị/ml, sản lượng SRE ≥ 30 mg/l và tạo RL đạt sản lượng ≥ 8 g/l. 2 chủng đột biến có khả năng sinh SRE đạt hoạt tính ≥ 40 đơn vị/ml, sản lượng 50 mg/l và tạo RL đạt sản lượng ≥ 12 g/l. 
- Có được qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm SRE đạt ≥ 30 mg/lít và RL ≥ 8 g/lít từ vi sinh vật (02 qui trình).
- Xây dựng được mô hình sản xuất chế phẩm sinh học SRE và RL trên hệ thống lên men chìm sục khí 1.500 lít/mẻ
- Sản xuất được 100kg chế phẩm sinh học SRE và RL, an toàn đối với sức khỏe của người, động vật và môi trường, cho hiệu quả phòng trừ 95% một số loài nấm gây bệnh và nấm sinh độc tố và ứng dụng để bảo quản nho (giai đoạn cận thu hoạch và sau thu hoạch) và ngô (giai đoạn sau thu hoạch).

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng

Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác;
I. Chủng giống vi sinh vật
- 1 - 2 Chủng P. syringae có khả năng sinh SRE (20 - 40 đơn vị hoạt tính 
SRE/ml; ≥ 30 Sản lượng (mg/l))
- 1 chủng Thể P. syringae đột biến có khả năng sinh SRE ( ≥ 40đơn vị hoạt tính SRE/ml; 50 Sản lượng (mg/l)
- 1 -2 Chủng Pseudomonas sp. có khả năng sinh RL (≥ 8g/l)
- 1 chủng Thể Pseudomonas sp. đột biến có khả năng sinh RL(≥ 12 
g/l)

- 100 Kg Chế phẩm SRE và RL
20-30 Kg Chế phẩm SRE 
70- 80 Kg Chế phẩm RL
Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác 
01 Qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm SRE- Sản lượng SRE đạt ≥ 30 mg/lít 
01 Qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm RL- Sản lượng RL đạt ≥ 8 g/lít 
01 Qui trình công nghệ sử dụng chế phẩm SRE và RL cho phòng trừ một số nấm mốc chính trên nho giai đoạn cận thu hoạch quy mô 2.000 m2 / 01 quy trình ( Chế phẩm SRE và RL cho phòng trừ một số nấm mốc chính trên nho giai đoạn cận thu hoạch; Chế phẩm có hiệu quả diệt một số nấm bệnh và nấm sinh độc tố, giảm tỷ lệ thối hỏng xuống dưới 10% so với mẫu đối chứng). 
01 Qui trình công nghệ sử dụng chế phẩm SRE và RL kết hợp với công nghệ bao gói sử dụng khí điều biến cho bảo quản nho sau thu hoạch quy mô 0,5 tấn/ 01 quy trình 
01 Qui trình công nghệ sử dụng chế phẩm SRE và RL cho bảo quản ngô sau thu hoạch quy mô 1 tấn/ 01 quy trình (Chế phẩm SRE và RL cho bảo quản ngô sau thu hoạch, Chế phẩm có hiệu quả diệt một số nấm bệnh và nấm sinh độc tố, tăng thời gian bảo quản và giảm tỷ lệ thối hỏng xuống <10% so với bảo quản tự nhiên) 
01 Mô hình sản xuất chế phẩm sinh học SRE và RL trên hệ thống lên men chìm sục khí 1.500 lít/mẻ 
Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác
01 - 02 bài báo (trong nước)
01 Bài báo (quốc tế)
02 – 03 Đại học
01 Tham gia đào tạo Thạc sỹ

Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right