Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Công nghệ khắc laser dùng chế tạo vi cấu trúc quang tử trên cơ sở vật liệu polymer và vật liệu lai hữu cơ-vô cơ định hướng ứng dụng làm cảm biến trong hóa môi trường

Cập nhật Thứ năm - 17/08/2017 15:54 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Công nghệ khắc laser dùng chế tạo vi cấu trúc quang tử trên cơ sở vật liệu polymer và vật liệu lai hữu cơ-vô cơ định hướng ứng dụng làm cảm biến trong hóa môi trường
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ thông tin và truyền thông
3. Điểm nổi bật
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

1. Xây dựng, phát triển và làm chủ công nghệ khắc laser ở Việt Nam phục vụ chế tạo các vi cấu trúc quang tử
2. Chế tạo được một số cấu trúc vi quang tử trên cơ sở polymer và vật liệu lai hữu cơ-vô cơ có khẳ năng ứng dụng làm cảm biến quan ghọc trong lĩnh vực hóa môi trường.
3. Phát triển đội ngũ chuyên gia về khác laser ở Việt Nam thông qua hợp tác quốc tế.

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right