Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chế tạo hệ thống thiết bị phát điện sử dụng năng lượng sóng biển có công suất 5-10 KW

Cập nhật Thứ năm - 17/08/2017 16:14 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Chế tạo hệ thống thiết bị phát điện sử dụng năng lượng sóng biển có công suất 5-10 KW
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa
3. Điểm nổi bật
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Thiết kế và chế tạo được thiết bị sử dụng năng lượng sóng biển để phát điện phục vụ kinh tế dân sinh vùng ven biển, hải đảo.
- Nghiên cứu lý thuyết về năng lượng sóng, phương pháp tính toán, thiết kế thiết bị thu nhận, chuyển đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng điện.
- Thiết kế hệ thống thiết bị phát điện sử dụng năng lượng sóng phù hợp với đặc điểm riêng về năng lượng sóng và khả năng công nghệ chế tạo tại Việt Nam.
- Chế tạo và khảo nghiệm thiết bị năng lượng trong phòng thí nghiệm và hiện trường, đánh giá kết quả đề tài, hoàn thiện phương pháp tính toán và thiết kế tổ hợp thiết bị năng lượng.
- Đưa ra mẫu tính toán thiết kế 01 hệ thống thiết bị năng lượng sóng cỡ công suất 5 ¸ 10 kW và quy trình công nghệ chế tạo cũng như vật liệu đặc trưng cho chủng loại thiết bị này.
Ứng dụng vào thực tế phát điện phục vụ kinh tế dân sinh vùng ven biển, hải đảo.

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng

1 Phao tiêu chỉ dẫn chiếu sáng bằng năng lượng sóng biển (điện áp một chiều)
2 Hệ thống thiết bị phát điện bằng năng lượng sóng biển (điện áp xoay chiều)
3 Thiết bị khảo nghiệm mô phỏng sóng bằng cơ học
4 Bộ hồ sơ tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt vận hành hệ thống thiết bị phát điện bằng năng lượng sóng biển 
5 Bộ hồ sơ quy trình công nghệ chế tạo thiết bị phát điện bằng năng lượng sóng biển.
6 Phần mềm mô phỏng tạo và thu năng lượng sóng biển trong phòng thí nghiệm.
7 Bộ hồ sơ quy trình vận hành thiết bị, an toàn sử dụng 

Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right