Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học chitosan dùng cho cây hồ tiêu

Cập nhật Thứ tư - 26/09/2018 14:12 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học chitosan dùng cho cây hồ tiêu
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ sinh học
3. Điểm nổi bật
Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) vừa nghiên cứu, sản xuất thành công chế phẩm vi sinh và chế phẩm Chitosan phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu (giảm tỷ lệ mắc bệnh ≥ 70%), đồng thời giúp tăng năng suất của cây lên trên 15%.
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) vừa nghiên cứu, sản xuất thành công chế phẩm vi sinh và chế phẩm Chitosan phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu (giảm tỷ lệ mắc bệnh ≥ 70%), đồng thời giúp tăng năng suất của cây lên trên 15%.

Ứng dụng tại Quảng Trị và Tây Nguyên cho thấy, chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học Chitosan giúp tăng lợi nhuận từ 82-90 triệu đồng/ha so với chỉ bón phân chuồng hoai mục, tỷ suất lợi nhuận tăng 1,5-2,7 lần.

alt

Chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học Chitosan.

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right