Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chất xúc tác dùng để chuyển hóa H2/CO2 thành methanol

Cập nhật Thứ tư - 03/10/2018 16:11 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Chất xúc tác dùng để chuyển hóa H2/CO2 thành methanol
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ sinh học
3. Điểm nổi bật
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Ngày 13/6/2017, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 38534/QĐ-SHTT cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1528: “Chất xúc tác dùng để chuyển hóa hỗn hợp hydrocarbon/carbonic thành methanol và phương pháp sản xuất methanol nhờ sử dụng chất xúc tác này” của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí (PVPro), Viện Dầu khí Việt Nam.

Giải pháp hữu ích đề xuất chất xúc tác thích hợp sử dụng cho quy trình chuyển hóa hỗn hợp H2/CO2 thành methanol với độ chọn lọc và hiệu suất chuyển hóa cao, có độ bền, đặc biệt là độ bền thủy nhiệt cao. Chất xúc tác này chứa chất mang γ-Al2O3 (8-22% khối lượng chất xúc tác); pha hoạt tính là hỗn hợp của CuO và ZnO (20-40% khối lượng chất xúc tác); pha biến tính là hỗn hợp của oxide CeO2 (4-16% khối lượng chất xúc tác) và ZrO2(8-22% khối lượng chất xúc tác).
Về hiệu quả kinh tế của giải pháp hữu ích, chất mang γ-Al2O3 được tổng hợp từ nguồn nguyên liệu hydroxide nhôm Tân Bình có quy trình đơn giản, chi phí thấp, hoạt tính cao hơn so với xúc tác tổng hợp từ γ-Al2O3 Merck thương mại. Lượng methanol thu được tính trên 1 kg xúc tác trong 1 giờ có thể cao hơn đến 5-6 lần, độ chọn lọc cao hơn khoảng 3-5 lần. Đặc biệt, việc bổ sung CeO2 làm giảm sự tạo thành CO và H2O trong sản phẩm, giúp tăng độ chọn lọc methanol và độ bền của xúc tác.

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Banner
Banner home right