Trang chủ Sản phẩm, Công nghệ mới • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Chất nhũ tương nền

Cập nhật Thứ sáu - 21/12/2018 09:14 In bài viết

1. Tên sản phẩm KH&CN:
Chất nhũ tương nền
2. Thuộc lĩnh vực KH&CN
Công nghệ vật liệu mới
3. Điểm nổi bật
Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp (Viện Khoa học Công nghệ Mỏ) đã nghiên cứu, sản xuất thành công chất nhũ tương nền sử dụng trong nổ mìn phá đất đá, quặng trong điều kiện ngậm nước ở các mỏ lộ thiên, các công trình xây dựng. Chất nhũ tương nền là thành phần chính, chiếm tỷ lệ 70% khối lượng thuốc nổ nhũ tương rời.
4. Mô tả chung về sản phẩm KH&CN

Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp (Viện Khoa học Công nghệ Mỏ) đã nghiên cứu, sản xuất thành công chất nhũ tương nền sử dụng trong nổ mìn phá đất đá, quặng trong điều kiện ngậm nước ở các mỏ lộ thiên, các công trình xây dựng. Chất nhũ tương nền là thành phần chính, chiếm tỷ lệ 70% khối lượng thuốc nổ nhũ tương rời.

Chất nhũ tương nền do Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp sản xuất sử dụng nhiều nguyên liệu sẵn có trong nước, góp phần thay thế nguồn nguyên liệu nhập ngoại. Sản phẩm có độ an toàn phù hợp quy định số LHQ: UN 3139 của Liên hợp quốc và được xếp hạng 5.1 đối với chất ôxy hoá.

5. Mô tả về quy trình chuyển giao
6. Khả năng ứng dụng
Các đề tài dự án khác
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right