Phòng thí nghiệm Vật liệu từ nhiệt và nhiệt điện - Đại học Khoa học tự nhiên

Chủ nhật - 02/10/2016 10:15     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu: PTN Vật liệu từ nhiệt và nhiệt điện

2. Loại hình: PTN mục tiêu

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo: Vật lý/ Vật lý nhiệt

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Đỗ Thị Kim Anh

5. Danh sách cán bộ cơ hữu: GS.TS. Nguyễn Huy Sinh, GS.TS. Lưu Tuấn Tài, GS.TS. Bạch Thành Công, PGS.TS. Đỗ Thị Kim Anh, PGS.TS. Ngô Thu Hương, TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh, TS. Lê Tuấn Tú, TS. Nguyễn Việt Tuyên, TS. Trần Hải Đức, ThS. Nguyễn Quang Hòa

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt: GS.TS. Nguyễn Huy Sinh, GS.TS. Lưu Tuấn Tài, GS. TS. Bạch Thành Công, PGS.TS. Đỗ Thị Kim Anh, PGS.TS. Ngô Thu Hương, TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh, TS. Lê Tuấn Tú

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:
- Lò ống ủ mẫu (dùng chung với các PTN khác) - Hệ nhiễu xạ tia X (dùng chung với các PTN khác) - Thiết bị đo điện trở và từ trở (tự lắp, dùng chung với PTN khác) - Hệ đo hệ số từ hóa động (tự lắp, dùng chung với PTN khác).

9. Hướng nghiên cứu chính: - Nghiên cứu chế tạo các vật liệu nhiệt điện - Nghiên cứu các hiệu ứng điện–từ, hiệu ứng nhiệt điện, hiệu ứng từ nhiệt trong các vật liệu từ nhiệt, nhiệt điện. - Phát triển vật liệu (quy trình chế tạo và công nghệ tối ưu hóa tính chất), mô phỏng, cải tiến thiết kế và tích hợp các hệ vật liệu để tạo thành thiết bị hoàn chỉnh. - Nghiên cứu về các vật liệu từ tính có cấu trúc nano (chấm nano, dây nano, hạt nano, màng mỏng,…) - 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Vật liệu nhiệt điện, hiệu ứng từ nhiệt

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020: - Các bài báo ISI/SCOPU - Các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước - Sách giáo trình, sách chuyên khảo và tham khảo - Đào tạo các cử nhân Vật lý, Khoa học Vật liệu - Các quy tình chế tạo vật liệu - Thiết kế và lắp đặt máy phát điện cỡ nhỏ. - Đào tạo Thạc sỹ, đào tạo Tiến sỹ - 3 từ khóa về sản phẩm: Ấn phẩm khoa học; Máy phát điện nhiệt điện; Vật liệu nhiệt điện, sáng chế

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right