Phòng thí nghiệm và nghiên cứu Vật liệu xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội

Thứ hai - 08/08/2016 10:22     In bài viết

Giới thiệu
 • Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và nghiên cứu Vật liệu xây dựng LAS 115
 • Tên Tiếng Anh: Laboratory for Testing and Studying of Building Materials LAS 115
Phòng Thí nghiệm và Nghiên cứu Vật liệu xây dựng được thành lập theo quyết định số 132/TCXD ngày 30 tháng 5 năm 1997 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng. Quyết định thành lập Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số hiệu LAS-XD115 theo quyết định 188/QĐ-BXD ngày 28 tháng 1 năm 2000 của Bộ Xây dựng. Hiện nay Phòng có 7 cán bộ, trong đó có 01 Tiến sỹ, 04 Thạc sỹ, 01 Kỹ sư và 01 Kỹ thuật viên
 

 
Chức năng, nhiệm vụ
Phòng thí nghiệm và nghiên cứu vật liệu xây dựng với diện tích sử dụng trên 400m2 (cả 2 khu vực), đã tham gia giảng dạy và thí nghiệm cho sinh viên toàn trường và cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ vật liệu, đã tham gia chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và Trường. Phòng cũng đã và đang thực hiện thí nghiệm, kiểm định chất lượng và nghiên cứu vật liệu xây dựng cho các địa phương, các cơ quan, các công ty sản xuất và nghiên cứu vật liệu xây dựng trong cả nước.
Hoạt động phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất
 • Phục vụ và tham gia hướng dẫn thực hành thí nghiệm môn học Vật liệu xây dựng cho sinh viên toàn trường và các môn học chuyên ngành của Khoa Vật liệu xây dựng.
 • Phục vụ công tác NCKH của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
 • Đào tạo cán bộ thí nghiệm.
 • Tham gia đào đạo, bồi dưỡng kiến thức cho công nhân, cán bộ kỹ thuật của các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng.
Các môn học có bài thí nghiệm tại Phòng thí nghiệm
 
 • Vật liệu xây dựng
 • Công nghệ Bê tông xi măng 1
 • Thiết bị nhiệt
 • Công nghệ Vật liệu cách nhiệt
 • Công nghệ Chất kết dính vô cơ
 • Công nghệ Gốm xây dựng

Hoạt động nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ
 • Triển khai các đề tài NCKH của cán bộ trong Khoa VLXD.
 • Phòng thí nghiệm (LAS-XD 115) có chức năng thí nghiệm và kiểm tra Vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
 • Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất.

 
Kiểm tra chất lượng vật liệu tại hiện trường
 
Kiểm định chất lượng vật liệu tại trung tâm hội nghị Quốc gia
 
Dự án ĐTB11.4 “Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng quy trình khảo sát duy tu bảo dưỡng các công trình quốc phòng DKI và Trường Sa”
 

Kiểm tra chất lượng vật liệu cho nhiều khu đô thị: Linh Đàm, Đặng Xá, Đại Kim, Đề Lừ…
Danh mục thiết bị chính
Một số thiết bị thí nghiệm chính của phòng thí nghiệm và nghiên cứu Vật liệu Xây dựng

 
Banner
Banner home right