Phòng thí nghiệm TT trao đổi khoa học kỹ thuật Việt đức - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chủ nhật - 02/10/2016 17:19     In bài viết

Văn phòng:
Điện thoại:   
 
Toà nhà Trung tâm Trao đổi KHKT Việt-Đức
04. 8.682179
 
 

Ban Giám đốc

 
 
Giám đốc:    PGS.TS. Nguyễn Phong Điền
 
 

Giới thiệu chung

 
Trên cơ sở hợp tác giữa trường ĐHBK Hà Nội và cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức - DAAD, Trung tâm được thành lập theo quyết định số 4840/QĐ-BGD & ĐT-TCCB do Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 13 tháng 11 năm 2000 với mục đích duy trì và tăng cường sự hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, kinh tế và văn hoá giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và tổ chức của Việt Nam và CHLB Đức.
 
 
Đội ngũ cán bộ hiện nay của Trung tâm gồm 10 người, trong đó có 2 TS, 1 PGS. Giám đốc và Phó Giám đốc đều là các cán bộ kiêm nhiệm của Trường và DAAD. Ngoài thư ký là cán bộ của Trường, toàn bộ nhân viên còn lại đều do Trung tâm tự trả lương.
 
 
Một trong những hoạt động chính của Trung tâm là dạy tiếng Đức cho cán bộ, sinh viên của Trường và học viên Chương trình 322 được DAAD hỗ trợ. Với cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi, Trung tâm còn là nơi thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo và họp mặt cựu lưu học sinh. Nhiều hoạt động đối ngoại liên quan đến quan hệ Việt Đức được Trường tin tưởng giao cho Trung tâm chủ trì tổ chức hoặc đóng vai trò chính. Ngoài ra, Trung tâm còn hỗ trợ đắc lực cho các văn phòng CHLB Đức đóng tại Trung tâm, tạo cho họ điều kiện làm việc tốt nhất trong bầu không khí hợp tác và hữu nghị.
 
 
Sau hơn 5 năm hoạt động, Trung tâm đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển hợp tác Việt Đức.

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right