Phòng thí nghiệm trọng điểm Địa môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu - Đại học KHTN

Chủ nhật - 02/10/2016 10:28     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:

PTN Trọng điểm Địa môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu

2. Loại hình:

PTN trọng điểm

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo (Theo danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN):

Địa chất môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):

Cán bộ nghiên cứu: TS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Trần Đăng Quy, TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà, TS. Nguyễn Tài Tuệ, TS. Nguyễn Thùy Dương

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):

TS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Trần Đăng Quy, TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà, TS. Nguyễn Tài Tuệ, TS. Nguyễn Thùy Dương

7. Mức độ đầu tư:

PTN trong kế hoạch thực hiện

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

Hệ thiết bị phân tích Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS; Bộ thiết bị đo đồng vị bền C,H,N,O,S trong nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu; Kính hiển vi điện tử truyền qua; Hệ phổ kế Gamma; Hệ phổ kế Alpha;…

9. Hướng nghiên cứu chính: Biến đổi môi trường; tác động biến đổi khí hậu; sử dụng bền vững tài nguyên; ứng phó biến đổi khí hậu

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

Quy trình công nghệ; bài báo quốc tế; báo cáo tư vấn

- 03 từ khóa: Quy trình đánh giá và dự báo biến đổi khí hậu; Giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên; Quy trình công nghệ địa môi trường xử lý ô nhiễm; Ấn phẩm khoa học và tư vấn chuyển giao có tầm ảnh hưởng lớn.

 
Banner
Banner home right