Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ Kiểm định môi trường và An toàn thực phẩm

Chủ nhật - 02/10/2016 10:22     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm:
PTN trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ Kiểm định môi trường và An toàn thực phẩm

2. Loại hình: PTN Trọng điểm

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo: Hóa học/Hóa học Phân tích

4. Trưởng phòng thí nghiệm:
GS.TS. Phạm Hùng Việt
Phó trưởng phòng thí nghiệm: TS. Dương Hồng Anh

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):
Cán bộ nghiên cứu: 
PGS.TS. Phạm Hùng Việt,
TS. Dương Hồng Anh,
TS. Phạm Thị Kim Trang,
TS. Lê Hữu Tuyến,
TS. Mai Thanh Đức,
TS. Nguyễn Minh Tuệ,
 PGS.TS. Từ Bình Minh (Khoa Hóa),
TS. Nguyễn Mạnh Trí (Khoa Hóa),
PGS.TS. Phan Minh Giang (Khoa Hóa),
TS. Đỗ Thị Việt Hương (Khoa Hóa),
TS. Phạm Thị Dậu (Khoa Sinh),
PGS.TS. Tạ Thị Thảo (Khoa Hóa),
PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Mai (Khoa Hóa),
TS. Nguyễn Thị Ánh Hường (Khoa Hóa),
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải (ĐHQGHN),
GS.TS. Nguyễn Năng Định (ĐH Công nghệ)
 ThS. Nguyễn Thúy Ngọc,
ThS. Vi Thị Mai Lan,
ThS. Nguyễn Thanh Đàm,
ThS. Nguyễn Duy Chiến,
ThS. Phùng Thị Vỹ,
ThS. Trần Thị Mai,
ThS. Phạm Thị Thanh Thủy,
ThS. Đào Việt Nga
 CN. Vũ Thị Duyên,
CN. Phan Duy Quang,
CN. Trương Thị Kim,
CN. Nguyễn Văn Quân,
CN. Nguyễn Mạnh Huy
Cán bộ hành chính:  CN. Lê Thu Trang, CN. Trần Thị Vân, CN. Đinh Thị Kim Ngân

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):  PGS.TS. Phạm Hùng Việt, TS. Dương Hồng Anh, TS. Phạm Thị Kim Trang, TS. Lê Hữu Tuyến, TS. Mai Thanh Đức, TS. Nguyễn Minh Tuệ,  ThS. Nguyễn Thúy Ngọc, ThS. Vi Thị Mai Lan, ThS. Nguyễn Thanh Đàm, ThS. Nguyễn Duy Chiến, ThS. Phùng Thị Vỹ, ThS. Trần Thị Mai, ThS. Đào Việt Nga  CN. Vũ Thị Duyên, CN. Phan Duy Quang

7. Mức độ đầu tư: PTN trong kế hoạch thực hiện

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

Thiết bị lấy mẫu bụi, mẫu không khí; Máy ly tâm lạnh; Máy cất quay chân không; Máy lắc ổn nhiệt; Tủ cấy vi sinh; Thiết bị đông khô; Thiết bị phá mẫu bằng lò vi sóng; Máy lắc tròn; Lò nung; Tủ hút khí độc; Tủ lạnh âm sâu; Hệ thống lọc nước; Hệ thống điều chế nước siêu sạch; Nồi hấp khử trùng; Thiết bị xử lý mẫu cho phân tích Dioxin và Furan; Hệ thống chiết lỏng cao áp Power-Prep/PLE 2; Hệ thống thiết bị liên hợp ghép nối sắc ký khí 02 chiều với khối phổ; Máy PCR gradient; Hệ thống chụp ảnh và Soi Gel; Hệ thống sắc ký với Detector dẫn nhiệt GC2014; Bơm chân không của thiết bị GCMS-QP500A (là phụ kiện) (máy hỏng); Bơm chân không của thiết bị GCMS-QP2010 (là phụ kiện);Thiết bị phổ cộng hưởng; Plasmon bề mặt; Hệ thống sắc ký lỏng ghép nối khối phổ; Hệ chiết đa chức năng dùng để chuẩn bị mẫu cho sắc ký khí và sắc ký lỏng ghép nối khối phổ; Quang phổ hấp thụ nguyên tử AA-6800; Phân tích trắc quang UV-3101PC; Sắc ký ion HIC-20A Super; Sắc ký khí GC 2014/ECD; Phân tích tổng carbon TOC; Thiết bị ghép nối với máy phân tích TOC.

9. Hướng nghiên cứu chính:
 Địa hóa nước ngầm.
 Phát triển phương pháp phân tích lượng vết các hợp chất ô nhiễm hữu cơ; Xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học đặc biệt ưu tiên trong đối tượng cây thuốc và thực phẩm chức năng.
 Phát triển các công cụ hóa sinh và sinh học sử dụng trong nghiên cứu độc chất môi trường và an toàn thực phẩm.
 Phát triển các thiết bị phân tích điện di mao quản thu nhỏ sử dụng cảm biến điện hóa/quang và ứng dụng đặc biệt trong kiểm soát và thanh tra tại hiện trường đối với đối tượng ô nhiễm môi trường và thực phẩm chức năng

- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Địa hóa nước ngầm, thiết bị điện di mao quản, chất ô nhiễm hữu cơ, chất có hoạt tính sinh học, an toàn thực phẩm

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

 Một số quy trình phân tích đối với đối tượng chất ô nhiễm
 Thiết bị điện di mao quản tự động

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

 Các quy trình phân tích đối với đối tượng chất ô nhiễm mới
 Các sản phẩm từ thiên nhiên, hỗ trợ cho việc điều trị một số bệnh đã được xác định về cấu trúc hóa học và khẳng định hoạt tính
 Các công cụ hóa sinh và sinh học mới để xác định các hợp chất theo phương pháp hóa sinh phục vụ nghiên cứu độc chất môi trường và an toàn thực phẩm.
 Các hệ thiết bị đo thu nhỏ, tự động hóa, các loại cảm biến điện hóa, cảm biến quang đi kèm, các ứng dụng cho mục tiêu quan trắc môi trường, kiểm soát và thanh tra an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng dược phẩm và nhiên liệu sinh học.
 Bài báo quốc tế thuộc các tạp chí uy tín

- 3 từ khóa về sản phẩm: Quy trình phân tích, thiết bị đo; Ấn phẩm khoa học trình độ cao và sáng chế.

 
Banner
Banner home right