Phòng thí nghiệm trắc địa Viễn Thám - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Thứ ba - 21/06/2016 10:11     In bài viết

Phòng thí nghiệm trắc địa Viễn Thám (tên giao dịch nước ngoài là Lab cef Geomatics Engineering) là phòng thí nghiệm trực thuộc trường Đại học Bách Khoa TP.HCM có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Đo đạc phổ thông, Trắc địa cao cấp, GPS, Gis, viễn thám,...

I. Thông tin chung

1. Tên phòng thí nghiệm: PTN TRẮC ĐỊA VIỄN THÁM

- Tên viết tắt ( nếu có):

- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ): Lab cef Geomatics Engineering

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

1.1 Địa chỉ: Nhà B6, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM

1.2: Điện thoại:08-38655142Fax: (84-8) 38653823

1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): TS Lương Bảo Bình

Điện thoại(CQ): (84-8) 38655142

Mobile:39402313 E-mail: lbbinh@yahoo.com

2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa

2.1 Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

2.2 Điện thoại (CQ):(84-8) 38647256Fax: (84-8) 38653823

3. Lĩnh vực hoạt động:

- Đo đạc phổ thông

- Trắc địa cao cấp, GPS

- Gis, Viễn thám

4. Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:

- Trắc địa cao cấp, GPS

- GIS, Viễn thám

II. Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm

A. Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất

1. Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:

1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư:2003 Năm kết thúc: 2008

1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:

1.3 Tổng giá trị thiết bị :

1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:

2. Quy mô phòng thí nghiệm:

2.1. Tổng diện tích: 100 ( m2)

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):

STT

Tên thành phần PTN

Chức năng và nhiệm vụ

1

PTN Trắc địa

Giảng dạy và phục vụ nghiên cứu đo đạc phổ thông, trắc địa cao cấp, GPS

2

PTN Viễn thám

GIS, Viễn thám

2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)

STT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

Điện thoại,email

Chức vụ

1

Lương Bảo Bình

Tiến sỹ

Trắc địa

0909789601, baobinhluong@gmail.com

Giảng viên

2

Nguyễn Ngọc Lâu

Tiến sỹ

Trắc địa & Bản đồ

nguyenngoclau@gmail.com

Chủ nhiệm Bộ môn

3

Trần Trọng Đức

Tiến sỹ

Trắc Địa

ductt2007@gmail.com

Phó chủ nhiệm Bộ môn

Trang thiết bị :

STT

Tên thiết bị

Công dụng

1

Máy thu GPS

Định vị chính xác cao

2

Máy thủy bình tự động

Đo chênh cao

Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm

Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:

STT

Tên đề tài và chủ nhiệm

Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)

TT

Công bố khoa học

A

Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế

I

Thuộc danh sách ISI

II

Không thuộc danh sách ISI

B

Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước

C

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

D

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

E

Sách xuất bản

I

Sách xuất bản quốc tế

II

Sách xuất bản trong nước

F

Sở hữu trí tuệ

 

Nguồn: Cổng thông tin trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 
Banner
Banner home right