Phòng thí nghiệm Tính toán trong Khoa học Vật liệu - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ năm - 15/09/2016 11:01     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu: PTN Tính toán trong Khoa học Vật liệu

2. Loại hình: PTN chuyên đề
 

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Vật liệu

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:

GS.TS. Bạch Thành Công

5. Danh sách cán bộ cơ hữu:

GS.TS. Bạch Thành Công
TS. Bạch Hương Giang
ThS. Nguyễn Thuỳ Trang
TS. Nguyễn Duy Huy
ThS. NCS. Nguyễn Từ Niệm
ThS. NCS Trần Văn Nam
ThS. NCS. Nguyễn Thị Kim Oanh
Cao học viên: Phạm Bá Duy

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt:
GS.TS. Bạch Thành Công
TS. Bạch Hương Giang
ThS. Nguyễn Thuỳ Trang
TS. Nguyễn Duy Huy

7. Mức độ đầu tư :PTN hiện có và đang trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: - 30 máy tính Core I3 + máy chủ

9. Hướng nghiên cứu chính:

- Tính toán lượng tử các tính chất, thiết kế vật liệu điện tử ứng dụng trong chuyển đổi năng lượng.
- Phát triển Lý thuyết các hệ điện tử tương quan mạnh, các hệ từ tính thấp chiều sử dụng phương pháp hàm Green, trường trung bình động, tích phân phiếm hàm.
- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Tính toán lượng tử, thiết kế vật liệu điện tử, lý thuyết các hệ điện tử tương quan mạnh, mô phỏng các hệ từ tính thấp chiều, phương pháp hàm Green

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

- Phần mềm, quy trình tính toán mô phỏng một số tính chất của vật liệu

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

- 15-20 bài báo SCI và bài báo ở các tạp chí chuyên ngành
- Sách chuyên khảo
- Đào tạo nghiên cứu sinh, cao học và đại học chuyên ngành.
- 3 từ khóa về sản phẩm: sách chuyên khảo, bài báo, quy trình công nghệ

 

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right