Phòng thí nghiệm Sinh Y - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 15:26     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:
Phòng thí nghiệm Sinh Y

2. Loại hình:
PTN chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo (Theo danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN):
Công nghệ sinh học

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:
PGS.TS. Võ Thị Thương Lan

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị): ThS. Tạ Bích Thuận; ThS. Phạm Anh Thùy Dương

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị): ThS. Tạ Bích Thuận; ThS. Phạm Anh Thùy Dương

7. Mức độ đầu: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: Máy khuếch đại gen ABI 9700 (hỏng), ly tâm lạnh 5474R (hỏng), tủ nuôi cấy (hỏng), …

9. Hướng nghiên cứu chính:
- Mô tả vắn tắt (không quá 500 từ) về các hướng nghiên cứu chính: Tập trung nghiên cứu Di truyền ngoại gen liên quan đến bệnh ung thư và các bệnh di truyền, xây dựng và phát triển các bộ kit phục vụ chẩn đoán, xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế. - 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Di truyền ngoại gen;Dấu chuẩn phân tử hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư; Bệnh di truyền.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao: Bộ sinh phẩm “BRCA1-Methyl Test” và “GSTP-Methyl Test”.

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020: chưa xin được đề tài để dự kiến sản phẩm. - 3 từ khóa về sản phẩm: Kit methyl hóa; Chẩn đoán ung thư; Ấn phẩm khoa học, sáng chế.

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right