Phòng thí nghiệm phòng nghiên cứu và sưu tầm di sản Hán Nôm - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm - 21/07/2016 11:10     In bài viết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG THÍ NGHIỆM
PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ SƯU TẦM DI SẢN HÁN NÔM
 
 • Thông tin chung
  • Tên phòng thí nghiệm: PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ SƯU TẦM DI SẢN HÁN NÔM
   • - Tên viết tắt ( nếu có):
   • - Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ):
   • - Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
   • 1.1 Địa chỉ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM
   • 1.2: Điện thoại:(08) 38293828Fax: (08) 38221903
   • 1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): PGS. TS Đoàn Lê Giang
    • Điện thoại(CQ): (08) 38293828
    • Mobile:84-8-54451928 E-mail: giangdoanle@hcmussh.edu.vn; doanlegiang@yahoo.com
  • Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • 2.1 Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
  • 2.2 Điện thoại (CQ):(08) 38293828Fax: (08) 38221903
  •  
  • Lĩnh vực hoạt động:
   - Sưu tầm tư liệu Hán Nôm
   - Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm
   - Đào tạo chuyên gia sưu tầm, nghiên cứu, phục chế tư liệu Hán Nôm
   - Bảo quản, phục chế và khai thác tư liệu Hán Nôm
  • Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:
   - Nghiên cứu về văn học Hán Nôm Nam Bộ và văn học cổ điển dân tộc
   Nghiên cứu, giới thiệu tư liệu cho các ngành nghiên cứu khác: lịch sử, văn hóa, triết học dân tộc, trong đó tập trung chú ý vào vấn đề Nam Bộ
 • Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm
 • Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất
  • Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:
   • 1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư: Năm kết thúc:
   • 1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:
   • 1.3 Tổng giá trị thiết bị :
   • 1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:
  • Quy mô phòng thí nghiệm:
  • 2.1. Tổng diện tích: 60 ( m2)
  • 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):
   STT Tên thành phần PTN Chức năng và nhiệm vụ
    
  • 2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)
  • STT Họ và tên Học vị Chuyên ngành Điện thoại,email Chức vụ
   1 Đoàn Lê Giang Tiến sỹ Ngữ văn 0919553381 Giảng viên
   2 Nguyễn Ngọc Quận Tiến sỹ Hán Nôm   Phó Trưởng khoa
   3 Nguyễn Đình Phức Tiến sỹ Hán Nôm   Trưởng khoa
   4 Nguyễn Văn Hoài Thạc sỹ      
   5 Nguyễn Đông Triều Thạc sỹ     Chưa biết
    
  • Trang thiết bị :
   STT Tên thiết bị Công dụng
   1 Máy ảnh kỹ thuật số  
   2 Máy quay kỹ thuật số  
   3 Máy SCAN  
   4 Ai văn đối liên tập  
   5 An Lãng Chiêu thiền tự Từ Đạo Hạnh sự tích thực lục  
   6 An Nam chí lược  
   7 An Nam Cửu Long Kinh  
   8 An Nam Hà Tiên thập vịnh  
   9 An Nam sơ học sử lược  
   10 Anh linh chính khí tập  
   11 Âm chất văn chú  
   12 Âm chất văn chú  
   13 Ấu học Hán tự tân thư  
   14 Bá Đa Lộc sắc văn tịnh tạp văn…  
   15 Bách gia thù thế châu cơ thác  
   16 Bách thần lục  
   17 Bạch mã từ tam giáp hương lệ  
   18 Bạch Vân Am thi văn tập  
   19 Bạch Vân Nguyễn Trình quốc công lục ký  
   20 Bạch Viên tân truyện  
   21 Bạch Viên thi tập  
   22 Ban Thành đại đáp  
   23 Bản quốc dị văn  
   24 Bản triều bạn nghịch liệt truyện  
   25 Bản triều thứ chính tạp biên  
   26 Bắc Kỳ dân luật quốc âm dịch bản  
   27 Bắc Minh sồ vũ ngẫu lục  
   28 Bắc thư Nam ấn bản mục lục  
   29 Bị khảo/bị khảo lục  
   30 Bích câu kỳ ngộ  
   31 Bình Nam thực lục  
   32 Bình Vọng Lê tiến sĩ thi văn tập  
   33 Bùi Tồn Trai liên văn  
   34 Ca điệu lược ký  
   35 Ca phả  
   36 Ca trù/ca trù thể cách  
   37 Ca từ tạp lục  
   38 Cao Bá Đạt thi tập  
   39 Cao Bá Quát thi tập  
   40 Cao Chu Thần thi tập  
   41 Cao Thanh Khâu thi tập  
   42 Cẩm Hồi tập  
   43 Cấn Trai thi tập  
   44 Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa  
   45 Chư danh gia thi  
   46 Cổ học viện thư tịch thủ sách  
   47 Cổ tâm bách vịnh  
   48 Cổ văn hợp tuyển  
   49 Cổ văn hợp tuyển  
   50 Công dư tiệp ký  
   51 Cúc Đường thi loại  
   52 Cung oán ngâm khúc  
   53 Cựu hàn lâm Đoàn Nguyễn Tuấn thi tập  
   54 Danh gia thi phú hợp tuyển  
   55 Danh gia thi văn tập  
   56 Danh nhân thi văn tập  
   57 Danh thần bút lục  
   58 Dịch phu tùng thuyết  
   59 Diên Hà phả ký  
   60 Dụ Am ngâm lục  
   61 Dụ Am thi văn tập  
   62 Đại Nam chính biên liệt truyện nhị tập  
   63 Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập  
   64 Đại Nam đồng văn nhật báo  
   65 Đại Nam liệt truyện  
   66 Đại Nam liệt truyện tiền biên  
   67 Đại Nam nhất thống chí  
   68 Đại Nam quốc ngữ  
   69 Đại Nam quốc sử diễn ca  
   70 Đại Nam quốc triều thế hệ  
   71 Đại Nam thư mục  
   72 Đại Nam thực lục  
   73 Đại Nam thực lục chính biên  
   74 Đại Nam thực lục tiền biên  
   75 Đại Việt lịch đại tiến sĩ khoa thực lục  
   76 Đại Việt sử ký tiền biên  
   77 Đại Việt sử ký toàn thư  
   78 Đại Việt thông sử  
   79 Đào hoa mộng ký  
   80 Đạo giáo nguyên lưu  
   81 Đăng khoa lục sao bản  
   82 Đăng khoa lục sưu giảng  
   83 Đông Dã học ngôn liên tập  
   84 Đông Dã tiều thi tập  
   85 Gia Định thành thông chí  
   86 Hà Thành linh tích cổ lục  
   87 Hải Đông chí lược  
   88 Hải Ông thi tập  
   89 Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật  
   90 Hàn các tùng đàm  
   91 Hiếu cổ đường thi tập  
   92 Hiếu kinh lập bản  
   93 Hiếu kinh quốc âm diễn ca  
   94 Hoàng triều quan chế  
   95 Hoàng Việt hội điển toát yếu  
   96 Hoàng Việt thần kỳ tổng sách  
   97 Hồng Đức quốc âm thi tập  
   98 Hương Hải thiền sư ngữ lục  
   99 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ  
   100 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ  
   101 Khâm Định Việt Nam sử lục  
   102 Khâm Định Việt sử  
   103 Khâm Định Việt sử cương mục tập yếu  
   104 Khâm Định Việt sử lược biên  
   105 Khâm Định Việt sử thông giám cương mục  
   106 Khâm Định Việt sử thông giám cương mục  
   107 Khâm Định vịnh sử phú  
   108 Khoa bảng tiêu kỳ  
   109 Kiến tính thành Phật  
   110 Kim thạch di văn  
   111 Kim Vân Kiều Hán tự diễn âm ca  
   112 Kim Vân Kiều tân truyện  
   113 Kiến văn tiểu lục  
   114 Lã Đường di cảo thi tập  
   115 Lam Sơn sự tích lịch đại đế vương sở ký  
   116 Lam Sơn thực lục/tiền biên  
   117 Lan Trì kiến văn lục  
   118 Lĩnh Nam chích quái  
   119 Long Biên bách nhị vịnh  
   120 Luật lệ  
   121 Luận ngữ ngu án  
   122 Luận ngữ tiết yếu/tinh nghĩa  
   123 Lữ trung tạp thuyết  
   124 Lưu Bình truyện  
   125 Mạc thị gia phả  
   126 Minh lương cẩm tú tập  
   127 Minh tâm bảo giám thích nghĩa  
   128 Mộ Trạch Vũ tộc thế hệ sự tích  
   129 Nam Hải dị nhân liệt truyện diễn âm  
   130 Nam kỳ địa dư chí  
   131 Nam thư mục lục  
   132 Nam Sơn tùng thoại  
   133 Nam quốc vĩ nhân truyện  
   134 Nam Xương liệt nữ truyện  
   135 Nghệ An ký  
   136 Nghệ An nhân vật -phong thổ chí  
   137 Nguyễn Trường Tộ điều trần tập  
   138 Nhân vật tính bị khảo  
   139 Nội các thủ sách  
   140 Nội các thư mục  
   141 Ô châu cận lục  
   142 Phạm công tân truyện  
   143 Phạm Lập Trai tiên sinh thi tập  
   144 Phật tổ thống ký  
   145 Phong thuỷ nhất thư  
   146 Phủ biên tạp lục  
   147 Phùng Khắc Khoan thi  
   148 Phụng sứ Yên kinh tổng ca tịnh nhật ký  
   149 Quần hiền phú tập  
   150 Quần thư khảo biện  
   151 Quốc âm thi  
   152 Quốc sử di biên  
   153 Tam kinh chú giải  
   154 Tam nguyên Yên Đỗ thi ca  
   155 Tang thương ngẫu lục  
   156 Tân biên Truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm tập chú  
   157 Tân thư viện thủ sách  
   158 Thạch nông toàn tập  
   159 Thái Tông hoàng đế ngự chế Khoá hư lục  
   160 Thánh Tông di thảo  
   161 Thi tấu hợp biên  
   162 Thi tù thảo  
   163 Thiền uyển tập anh  
   164 Thiền uyển truyền đăng lục  
   165 Thư kinh diễn nghĩa  
   166 Tỳ bà quốc âm tân truyện  
   167 Trần triều Thượng sĩ ngữ lục  
   168 Trình Quốc Công bạch vân thi tập  
   169 Truyền kỳ mạn lục  
   170 Truyền kỳ tân phả  
   171 Truyện Công dư tiệp ký  
   172 Trương Mộng Mai thi tập  
   173 Trương Quảng Khê thi văn  
   174 Trương Quảng Khê tiên sinh tập  
   175 Tụ khuê thư viện tổng mục  
   176 Ức Trai di tập  
   177 Vãng sứ Thiên Tân nhật ký  
   178 Việt Điện U Linh  
   179 Việt Nam phong sử  
   180 Việt sử cương giám khảo lược  
   181 Việt sử cương giám khảo lược  
   182 Vân Đài Loại Ngữ  
   183 Vũ trung tùy bút  
   184 Xuân Hương thi sao phụ tạp sao  
   185 Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật  
   186 Lưu Thanh Tân tập quyển 4-5 (sách của Trung Quốc)  
   187 Lưu Thanh Tân tập quyển 13-14 (sách của Trung Quốc)  
   188 Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư quyển 1-2 (sách của Trung Quốc)  
   189 Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư quyển 3-4 (sách của Trung Quốc)  
   190 Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư quyển 5-6 (sách của Trung Quốc)  
   191 Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư quyển 7-8 (sách của Trung Quốc)  
   192 Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư quyển 9-10 (sách của Trung Quốc)  
   193 Bạch Kỳ Châu (AB.342)  
   194 Bản trò Nghiêu Thuấn (AB.404)  
   195 Đinh Lưu Tú diễn ca (AB.375)  
   196 Hoa Dung tiểu lộ (AB.422)  
   197 Hồ Thạch Phủ (AB.187)  
   198 Kim Long Xích Phượng toàn tập và Tống Lục Văn Long diễn ca (AB.510)  
   199 Tam quốc diễn ca:Giang tả cầu hôn(VNb.38)  
   200 Tiểu Sơn Hậu diễn ca (AB.205)  
   201 Độc sử si tưởng (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   202 Đông Dã học ngôn thi tập (bản dịch chép tay của Trần Lê Nhân)  
   203 Hạnh Am thi cảo (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   204 Hạnh Am thi cảo thập di (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   205 Hoa nguyên tùy bộ tập (bản dịch chép tay của Nguyễn Xuân Lâm)  
   206 Lập Trai thi tập (bản dịch chép tay của Nguyễn Văn Bách)  
   207 Lữ trung ngâm (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   208 Mai Nham thi thảo, tập 1 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   209 Mai Nham thi thảo, tập 3 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   210 Minh Quyên thi tập (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   211 Mộng Tuyết Đường (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   212 Nghệ An thi tập (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   213 Ngô gia văn phái: thơ tuyển dịch, tập 1 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   214 Ngô gia văn phái: thơ tuyển dịch. tập 2 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   215 Ngô gia văn phái: Hàn Các anh hoa (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   216 Ngô gia văn phái: Bang giao hảo thoại 1 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   217 Ngô gia văn phái: Bang giao hảo thoại 2 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   218 Ngô gia văn phái: Kim mã hành dư, Bang giao hảo thoại (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   219 Ngô gia văn phái: Lị Bắc thời tác, Tị địa thời tác (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   220 Ngô gia văn phái 1 (bản dịch chép tay của nhiều người)  
   221 Ngô gia văn phái 2 (bản dịch chép tay của nhiều người)  
   222 Ngô gia văn phái 4 (bản dịch chép tay của Trần Lê Nhân)  
   223 Ngô gia văn phái ??? (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   224 Ngự chế Việt sử tổng vịnh, tập 2 (bản dịch chép tay của Đào Phương Bình)  
   225 Ốc lậu thoại 2A (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   226 Ốc lậu thoại 3 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   227 Quan Đông hải, tập 2 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   228 Quế Đường thi tập, tập 3 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   229 Quế Đường di tập: Thượng Kinh phong vật chí (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   230 Thơ nhiều tác giả (bản dịch chép tay)  
   231 Tùy Viên thi thoại 1 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   232 Tùy Viên thi thoại 2 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   233 Tùy Viên thi thoại 3 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   234 Thạch động thi tập, tập 1 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   235 Ức tạc mộng ngôn (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   236 Văn sách thi đình của Lê Quý Đôn (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   237 Văn đối sách của Lê Quý Đôn (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   238 Văn tế vua Quang Trung, Trúc Đường tùy bút (bản dịch chép tay)  
   239 Việt Nam danh bút vận, tản văn tạp lục 1 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
   240 Việt Nam danh bút vận, tản văn tạp lục 2 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
   241 Việt Nam thi văn trích lục 5 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
   242 Việt Nam thi văn trích lục 9 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
   243 Việt Nam thi văn trích lục 10 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
   244 Việt Nam thi văn tự bạt trích lục 13 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
   245 Việt Nam thi văn tự bạt trích lục 16 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
   246 Việt Nam thi văn tự bạt trích lục 17 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
   247 Việt Nam thi văn tự bạt trích lục 18 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
   248 Yên Đài thu vịnh, tập 2 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   249 Yên Đài thu vịnh, tập 3A (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
   250 Về những quan điểm lý luận, phê bình trong văn học cổ Việt Nam, tập 1 (chữ Hán viết tay)  
   251 Về những quan điểm lý luận, phê bình trong văn học cổ Việt Nam, tập 2 (chữ Hán viết tay)  
   252 Về những quan điểm lý luận. phê bình trong văn học cổ Việt Nam. tập 3 (chữ Hán viết tay)  
   253 Về những quan điểm lý luận. phê bình trong văn học cổ Việt Nam, tập 4. 5 (chữ Hán viết tay)  
   254 Lục Vân Tiên đệ nhị hồi (chép tay), 70 trang  
   255 Cao Chu Thần thi tập Quyển 1 (chép tay), 148 trang  
   256 Cao Chu Thần thi tập Quyển 3 (chép tay), 156 trang  
   257 Cát Động Hà tiến sĩ thi tập (chép tay), 114 trang  
   258 Lập Trai thi tập Quyển 2 (chép tay). 204 trang  
   259 Kim thạch kỳ duyên, 118 trang  
   260 Chuyết Sơn thi tập (chép tay), 122 trang  
   261 Hải Ông thi tập (chép tay), 202 trang  
   262 Đoạn trường tân thanh (chép tay), 223 trang  
   263 Hán Chiêu Quân sự tích (chép tay), 79 trang  
   264 Hương thí văn tuyển (V.10-11. Viện Khảo cổ), 160 trang  
   265 Ngũ hổ bình Liêu diễn ca đệ nhị hồi (chép tay), 46 trang  
   266 Tử vi đẩu số và Phật thuyết hồi vận cứu thế quốc âm (chép tay),126 trang  
   267 Luận chư tinh hình tính cát hung lệ (chép tay), 82 trang  
   268 Lục thập hoa giáp (chép tay), 96 trang  
   269 Thơ Nôm (bản chép tay), 38 trang  
   270 Văn thi tập phú (chép tay), 14 trang  
   271 Hoà An xã ông khấn (chép tay), 46 trang  
   272 Trần Quảng Nhĩ diễn ca (AB.207), 16 trang  
   273 Văn lục diễn hí (AB.280), 84 trangg  
   274 Bạch Vân Am thi tập (in mộc bản), 262 trang  
   275 Bạch Vân Am thi tập A.1350 (sách ảnh rửa từ microfilm)  
   276 Đại Nam quốc sử diễn ca (in mộc bản), 130 trang  
   277 Khiêm Trai thi tập (sách film)  
   278 Lịch đại sách lược (in mộc bản), 292 trang  
   279 Trương Quảng Khê tiên sinh tập (in mộc bản), 120 trangg  
   280 Chiếu biểu tinh ngự chế thi A.1881  
   281 Nguyệt Đình tạp chí A.387  
   282 Tế văn tập A.524  
   283 Ngũ tuần đại khánh chúc hỗ đối liên A.1984  
   284 Vịnh sử phú A.595  
   285 Danh công biểu tuyển A.582  
   286 Thượng kinh ký sự VHv.1940  
   287 Vân lâu phú tuyển VHv.1178  
   288 Dụ tế huân thần A.547  
   289 Chinh phụ ngâm, Phan Trần truyện trùng duyệt, Cung oán ngâm VNv.298  
   290 Quốc âm phú AB.184  
   291 Thi ca Nam âm (Chinh phu ngâm. Chịnh phụ ngâm khúc, Chinh phụ ngâm diễn âm, Đào nương ca, Hồ xuân Hương thi…) AB.164  
   292 Kim Liên tự phú AC.257  
   293 Ông Ninh cổ truyện (Chữ Nôm. có Chinh phụ ngâm, Phan Trần truyện) VNb.32  
   294 Thi văn tạp biên VHv.1879  
   295 Yên Đỗ Tiến sĩ thi tập VHv.1864  
   296 Cao Chu Thần di cảo VHv.1434/1  
   297 Quốc âm thi tuyển - Xuân Hương di cảo VNb.77  
   298 Mẫn Hiên thi văn tập A.409  
   299 Cúc Đường thi thảo A.3012  
   300 Cúc Đường thi loại A.1985  
   301 Chu Thần thi tập A.2762  
   302 Mẫn Hiên thi loại VHv.1996  
   303 Mẫn Hiên thi tập A.2313  
   304 Mẫn Hiên thuyết loại A.1072  
   305 Sự tích Ông Trạng Lợn quyển nhất R.1582  
   306 Nguyệt hoa vấn đáp R.100  
   307 Khuyến hiếu thư (Văn Xương Đế quân khuyến hiếu văn, Nhị thập tứ hiếu diễn âm) R.1849  
   308 Danh nhân thi đề R.395  
   309 Nam quốc vĩ nhân truyện R.86  
   310 Nam quốc giai sự R.1508  
   311 Tam thiên tự (Hán-Nôm) R.131  
   312 Phương Đình anh ngôn thi tập - Q.1 và 2 R.1831  
   313 Tập thơ Nôm R.230  
   314 Lộc minh đình thi thảo, Q.1  
   315 Lộc minh đình thi thảo, Q.2  
   316 Kim cổ kỳ quan - Kim cổ  
   317 Kim cổ kỳ quan - Vân Tiên  
   318 Kim cổ kỳ quan - Bổn tuồng  
   319 Kim cổ kỳ quan - Thừa nhàn  
   320 Kim cổ kỳ quan - Tiền giang  
   321 Kim cổ kỳ quan - Cảnh tiên  
   322 Kim cổ kỳ quan (nhiều quyển, bản gốc giấy dó), ảnh kỹ t. số  
   323 1. Trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai; 2. Hội đồ Mạnh Lệ Quân; 3. Tái sinh duyên toàn truyện, 274 trang  
   324 Ca thù thể cách tập R.1721  
   325 Hoàng Việt thi tuyển A.608  
   326 Lĩnh Nam chích quái liệt truyện A.33  
   327 Lĩnh Nam chích quái liệt truyện VHv.1473  
   328 Lĩnh Nam chích quái liệt truyện khảo chính A.750  
   329 Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh (bản của Cung Khắc Lược)  
   330 Nam thiên trân dị tập A.1517  
   331 Thi văn tạp lục R.230  
   332 Việt điện u linh tập lục A.47  
   333 Việt điện u linh tập lục A.2879  
   334 Việt điện u linh tập lục A.751  
   335 Việt điện u linh tập lục VHv.1285/1  
   336 Việt điện u linh tập lục VHv.1285/2  
   337 Bạch Viên thi tập VNv.169  
   338 Bạch Viên tân truyện VNb.68  
   339 Châu sơ kim kính lục AB.275  
   340 Chiêu Quân tân truyện VNb.70  
   341 Chúa Thao cổ truyện AB.82  
   342 Danh gia bút lục (có Bích câu kỳ ngộ) AB.325  
   343 Danh gia quốc âm (có Chinh phụ ngâm ; Phan Trần truyện trùng duyệt; Cung oán ngâm) AB.26  
   344 Đại Nam quốc âm ca khúc AB.146  
   345 Hảo cầu tân truyện AB.281  
   346 Hảo cầu tân truyện AB.134  
   347 Hoa viên kỳ ngộ tập A.2829  
   348 Hữu Ké truyện AB.72  
   349 Lâm tuyền kỳ ngộ AB.78  
   350 Lưu Bình Dương Lễ sự tích diễn âm AB.397/1  
   351 Lưu Bình Dương Lễ sự tích diễn âm; Lưu Bình phú AB.397/2 (AB.397 Bis)  
   352 Lưu Bình phú; Nguyễn Đạt Nguyễn Sinh tân truyện; Hàn Vương Tôn phú; Nữ Tú tài tân truyện AB.39.40.41.43  
   353 Lưu Bình diễn ca; Phong tình tân truyện; Hoa tình tân truyện; Quan Âm phú; Kim Kiều diễn ca AB. 63-67  
   354 Quỳnh uyển cửu ca thi tập HNv.251  
   355 Đào Trang tập HVb.014  
   356 Bách gia thi tập A.1822  
   357 Thương Sơn thi tập VHb.183/1-8  
   358 Trần Bồ truyện (Bản dân gian)  
   359 Vĩ Dã hợp tập HNv.232  
   360 Đại Việt sử ký tiền biên HNv.39  
   361 Vạn lý tập HNv.221  
   362 Phương Đình thi loại lưu lãm tập HNv.221  
   363 Hà Đình ứng chế thi sao VHb.2235  
   364 Tĩnh Trai tiểu thảo trích sao VHv.104  
   365 Tĩnh Trai thi sao A.2820  
   366 Thập Anh thi tập A.779  
   367 Hoa Nguyên thi thảo A.779  
   368 Diệu Liên tập A.688  
   369 Huệ Phố thi tập A.1163  
   370 Đại Việt thông sử No.6/VAH  
   371 Ngọa du sào tập HNv.24  
   372 Tứ tài tử thi (sưu tầm trong dân gian), 101 trang  
   373 Tăng bổ vạn bệnh hồi xuân  
   374 Hoàng Việt luật lệ  
   375 Gia phả họ Nguyễn Hoàng  
   376 Quy nguyên  
   377 Kim Vân Kiều tân truyện (Liễu Văn đường, năm Tự Đức thứ 19)  
   378 Đại Nam quốc sử diễn ca (chép tay), 278 trang  
   379 Trùng đính lam bản Thi kinh (Cận văn đường tàng bản. khắc in ở Nam Bộ), 150 trang  
   380 Quế Sơn thi tập  
   381 Nam Hà kỷ văn (A.178)  
   382 Cẩm ngữ, Đối liên thi văn tạp biên (VHv.1867)  
   383 Cao Chu Thần thi tập (bản viết tay, Trung tâm học liệu Sài Gòn)  
   384 Lương Khê thi thảo, Lương Khê văn thảo (A.2125)  
   385 Thoại Khanh Châu Tuấn (HNv.14)  
   386 Tùy Viên thi thoại (Bản gốc), 300 trang  
   387 Sơ kính tân trang A.1390  
   388 Vi dã hợp tập-thi 1, VHv 691/1  
   389 Vi dã hợp tập-văn, VHv 2356  
   390 Nguyễn Hoàng Trung thi tập A.2274  
   391 Ngôn chí thi tập VHv 1915  
   392 Danh ngôn tạp trứ A.1073  
   393 Thạch động tiên sinh thi sao A 577  
   394 Quan Đông hải tập (TV Hán Nôm)  
   395 Phi Điểu nguyên âm (TV Hán Nôm)  
   396 Phương Đình Anh Ngôn thi tập (TV Hán Nôm)  
   397 Mân hành thi thoại (TV Hán Nôm)  
   398 Thảo Đường thi nguyên tập (TV Hán Nôm)  
   399 Minh Quyên phổ tự (TV Hán Nôm)  
   400 Hợp tập thơ văn Hán Nôm (TV Hán Nôm)  
   401 Thơ văn Mính Viên (TV Hán Nôm)  
   402 Chỉ nam bị loại (TV Hán Nôm)  
   403 Xuân Hương thi tập (TV Hán Nôm)  
   404 Sơ học chỉ nam (TV Hán Nôm)  
   405 Lưu Hương ký (TV Hán Nôm)  
   406 Gia phổ tập biên (TV Hán Nôm)  
   407 Chuyết Sơn thi tập (chép tay), 210 trang  
   408 Truyền kỳ mạn lục, 370 trang.  
   409 Chinh phụ ngâm bị lục, 172 trang  
   410 Tú tượng thông tục Kim Kiều truyện, 334 trang  
   411 Ngoại phiên thông thư (An Nam Quốc thư), 150 trang  
   412 Đường Lý Đán diễn ca; Từ Thắng Đệ nhị diện (Từ Thắng diễn truyện); Bích Câu kỳ ngộ; Chiêu Quân cống Hồ, 77 trang  
   413 Xích Bích phú – Phiên thích quốc âm (bản phiên chữ Nôm); Văn Kim Trọng tế Kiều ở sông Tiền Đường; Chu tử gia huấn giải thích Nam âm; Sãi Vãi tân lục quốc âm diễn ca; Thuý sơn thu mộng ký; Gia Huấn ca, 151 trang  
   414 Trương Ngộ diễn ca, 23 trang  
   415 Thiên tống kỳ duyên, 33 trang  
   416 Song Tinh Bất Dạ, 170 trang  
   417 Hứa Sử truyện vãn, 168 trang  
   418 Nhị độ mai, 20 trang  
   419 Tam nương thư tập, 33 trang  
   420 Lược giải tam quy ngũ giới tập, 52 trang  
   421 Kim long xích phụng đệ thư mục, 72 trang  
   422 Ca điệu lược ký, 78 trang  
   423 Kim Long Xích Phụng Toàn Tập, 103 trang  
   424 Sơn Hậu Diễn Ca, 40 trang  
   425 Sơn Hậu Diễn Ca, 40 trang  
   426 Tuồng cổ Lê Ngụy Khôi Truyện, 192 trang  
   427 Bút Hương ~ Khuê Huấn Ca, 112 trang  
   428 Trần Bồ Truyện, 92 trang  
   429 Đào Phan Duân, 124 trang  
   430 Kiều, 24 trang  
   431 Lão Bạng Sinh Châu Diễn Truyện, 79 trang  
   432 Hoa Dung Tiểu Lộ, 47 trang  
   433 Ca Phổ, 141 trang  
   434 Linh Đài Diễn Nghĩa; Ngô Minh ~ Trang, 130 trang  
   435 Sách sửa lưỡi (Sách đạo 1873), 41 trang  
   436 Bạch Vân am quốc ngữ thi tập, 38 trang  
   437 Gia huấn diễn ca, 22 trang  
   438 Lôi Phong tháp, 24 trang  
   439 Hổ thành nhân, 76 trang  
   440 Linh đài diễn nghĩa, 48 trang  
   441 Ngô minh đường trang, 77 trang  
   442 Kim Vân Kiều truyện (tam hồi), 50 trang  
   443 Tây Du Ký (tập 23), 20 trang  
   444 Huấn nữ ca (Gia huấn diễn ca), 92 trang  
   445 Thiền cơ diệu lý diễn ca, 31 trang  
   446 Tập thơ văn Hán Nôm  
   447 Nam phong tạp chí 1  
   448 Nam phong tạp chí 2  
   449 Nam phong tạp chí 3  
   450 Nam phong tạp chí 4  
   451 Nam phong tạp chí 5  
   452 Nam phong tạp chí 6  
   453 Nam phong tạp chí 7  
   454 Nam phong tạp chí 8  
   455 Nam phong tạp chí 9  
   456 Nam phong tạp chí 10  
   457 Nam phong tạp chí 11, 12  
   458 Nam phong tạp chí 15, 16  
   459 Nam phong tạp chí 17, 18, 19  
   460 Nam phong tạp chí 20, 21, 22  
   461 Nam phong tạp chí 23,24, 25, 26  
   462 Nam phong tạp chí 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  
   463 Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca, 68 trang  
   464 Bạch viên tân truyện, 24 trang  
   465 Đại Nam quốc âm ca khúc, 231 trang  
   466 Quán Âm tế độ diễn nghĩa kinh, 48 trang  
   467 Trương Thiện Hữu Kim cổ kỳ quan truyện, 40 trang  
   468 Ngọc hoa cổ tích truyện, 44 trang  
   469 Tiết Nhơn Quý chinh tây, 23 trang  
   470 Cảm ứng thiên giải âm, 16 trang  
   471 Chí đạo quốc âm chân kinh, 63 trang  
   472 Tăng bổ thọ thế bảo nguyên, 256 trang  
   473 Thiên cung dương phúc, 47 trang  
   474 Tang thương ngẫu lục, 34 trang  
   475 Nhân thế tu tri, 592 trang  
   476 Đại học chi thư yếu tập (in mộc bản. Sách Phật học (in năm Thành Thái thứ 7); chữ Hán; có nhiều bài kệ; có nhiều thông tin về các hoàng hậu, hoàng tộc và quan lại triều Nguyễn cúng đường)  
   477 Di Đà diễn nghĩa kinh – Di Đà cú giải (sách chép tay)  
   478 Du già bí mật hành trì pháp nghi (sách chép tay)  
   479 Kim cang tâm kinh diễn nghĩa (in mộc bản)  
   480 Kim cang tiêu thích kinh (in năm Duy Tân thứ 3)  
   481 Kinh tụng: Phật thuyết A Di Đà phổ môn kinh (in mộc bản) Kinh Phật ; chữ Hán; Trùng Khánh tự trùng san.  
   482 Kinh tụng: Kim cang kinh (in mộc bản)  
   483 Kinh tụng: Diệu pháp liên hoa kinh (in mộc bản)  
   484 Kinh tụng: Thọ mệnh hồng danh vu lan kinh (in mộc bản)  
   485 Lịch truyền tổ đồ (sách chép ta, Sách Phật học chép tay từ bản khắc in năm Khang Hi tân mùi; chữ Hán.)  
   486 Hằng bảo đàn kinh tự (in mộc bản)  
   487 Quan âm chân kinh diễn nghĩa (in mộc bản)  
   488 Quy nguyên trực chỉ tập (in mộc bản)  
   489 Tây Phương bách vịnh (in mộc bản)  
   490 Tam giới nhân vật uế tĩnh luận (in mộc bản)  
   491 Thiên cơ diệu lý (sách chép tay)  
   492 Lịch truyện tổ đồ (sách chép tay)  
   493 Văn cúng tế (sách chép tay)  
   494 Vĩnh Gia Chân Giác đại sư chứng đạo ca chú giải (sách chép tay)  
   495 A Đà Na thức luận  
   496 Ấu học cố sự tầm nguyên quyển 7 (sách chép tay)  
   497 Đại Phương tiện Phật báo ân kinh chú nghĩa  
   498 Chữ Nôm (chép tay)  
   499 Liên hoa kinh giải (in mộc bản)  
   500 Kim cang Ba la mật kin chú giải và Bát nhã ba la mật kinh chú giải (in mộc bản)  
   501 Kim cang tiêu thích (in mộc bản)  
   502 Kim cang tiêu thích (in mộc bản)  
   503 Hoa nghiêm hội kí lưu thông (in mộc bản)  
   504 Kim cang kinh – kinh tụng (in mộc bản)  
   505 Ngự chế lục tổ pháp bảo đàn kinh (in mộc bản)  
   506 Nhân minh nhập chính lý luận trực giải (sách chép tay)  
   507 Phạn võng kinh tâm địa phẩm bồ tát giới sớ nghĩa (in mộc bản)  
   508 Pháp bảo đàn kinh (in mộc bản)  
   509 Pháp giới an lập đồ (in mộc bản)  
   510 Quy nguyên trực chỉ âm nghĩa (sách chép tay)  
   511 Vi sơn cảnh sắc cú thích ký (in mộc bản)  
   512 Tâm kinh thiêm túc tự (in mộc bản)  
   513 Thí thực khoa nghi (in mộc bản)  
   514 Thủ lăng nghiêm kinh tự (sách chép tay)  
   515 Tịnh độ thần chung (sách khắc in)  
   516 Trùng san truy môn cảnh huấn tự (sách khắc in)  
   517 Cổ văn bình chú, thượng sách, 182 trang  
   518 Cổ văn bình chú, hạ sách, 188 trang  
   519 Đại phương tiện Phật báo ân kinh chú – quyển 1, 2 (sách chép tay)  
   520 Đại phương tiện Phật báo ân kinh chú – quyển 3, 4, 5 (sách chép tay)  
   521 Đại phương tiện Phật báo ân kinh chú – quyển 6,7 (sách chép tay)  
   522 Giải di đà kinh (sách chép tay)  
   523 Chiết nghi luận kỷ nhân (sách chép tay)  
   524 Khuyến tu tĩnh nghiệp văn (sách chép tay)  
   525 Kinh sám trực âm (in mộc bản)  
   526 Thập niệm kinh phúc thọ tập (sách chép tay)  
   527 Chính khắc trung khoa du già tập yếu (in mộc bản)  
   528 Duy thức tam thập luận thích lược (in mộc bản)  
   529 Thơ Nôm 2 (sách chép tay)  
   530 Thơ Nôm 3 (sách chép tay)  
   531 Trùng san Trúc Lâm đệ nhị mật tưởng chư phẩm kinh (in mộc bản)  
   532 Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh (in mộc bản)  
   533 A di đà kinh diễn nghĩa (in mộc bản)  
   534 Sách giới luật Phật giáo (sách chép tay)  
   535 Tây Phương mỹ nhân truyện (in mộc bản)  
   536 Vô lượng nghĩa kinh tiểu dẫn(in mộc bản)  
   537 A đà na thức luận (sách chép tay)  
   538 A đà na thức luận (sách chép tay) – bản II  
   539 Ám tả (sách chép tay)  
   540 Phật thuyết báo phụ mẫu ân trọng kinh (in mộc bản)  
   541 Phật thuyết báo phụ mẫu ân trọng kinh (sách chép tay )  
   542 Từ Đàm tự truy điệu chiến sĩ trận vong lược thuật (sách chép tay)  
   543 Thơ văn tổng hợp (sách chép tay)  
   544 Phật thuyết chuẩn đề tịnh nghiệp – quyển 1(in mộc bản)  
   545 Chúc thánh nghi (sách chép tay)  
   546 Công văn nhật tụng cát hung (sách chép tay)  
   547 Đại bi xuất tượng quan thế âm bồ tát chú (in mộc bản)  
   548 Đại phương tiện Phật báo ân kinh chú nghĩa (in mộc bản)  
   549 Nghi thức (sách chép tay)  
   550 Nghi thức – Niệm hương giới đàn nhất bản (sách chép tay)  
   551 Nghị chế lục tổ pháp bảo đàn kinh (in mộc bản)  
   552 Nhân quả thực lục (in mộc bản)  
   553 Quan đế minh thánh kinh (in mộc bản)  
   554 Pháp hoa chân âm (in mộc bản)  
   555 Phật thuyết a di đà kinh (in mộc bản)  
   556 Lạc Bình Tây Sơn tự Quan âm kính tâm lưu truyền bản tích (sách chép tay)  
   557 Quan âm linh cảm ứng quái (sách chép tay)  
   558 Phật thuyết quan vô lượng thọ kinh (in mộc bản)  
   559 Phật thuyết A di đà kinh yếu giải (in mộc bản)  
   560 Phật môn giản lược công văn - quyển 1 (in mộc bản)  
   561 Phật môn giản lược công văn - quyển 2 (in mộc bản)  
   562 Phật môn giản lược công văn - quyển 3 (in mộc bản)  
   563 Trùng tuyên công văn tâm nang diệu ngữ - quyển 1(in mộc bản)  
   564 Trùng tuyên công văn tâm nang diệu ngữ - quyển 2 (in mộc bản)  
   565 Trùng tuyên công văn tâm nang diệu ngữ - quyển 3 (in mộc bản)  
   566 Khâm thiên giải nguy kinh (in mộc bản)  
   567 Hộ pháp luận (in mộc bản)  
   568 Kim cương Bát nhã ba la mật kinh tân khắc tự (in mộc bản)  
   569 Phật di giáo kinh khoa văn (in mộc bản)  
   570 Hoằng giới pháp nghi (chép tay phục chế sách in)  
   571 Phạn võng kinh tâm địa phẩm bồ tát giới sớ nghĩa (sách chép tay)  
   572 Chỉ nam ấu học bị phẩm hiệp vận (in mộc bản)  
   573 Đoạn trường tân thanh tổng vịnh (sách chép tay)  
   574 Quy nguyên trực chỉ cố sự vựng tập (sách chép tay)  
   575 Vi Sơn cảnh sắccứu thích ký (in mộc bản)  
   576 Phật thuyết tam bảo hộ niệm bí mật pháp nghi (Sách chép tay)  
   577 Tam giáo pháp số (in mộc bản)  
   578 Liên quận phiên thập trừ phục tập (sách chép tay)  
   579 Thiền đường kiết hạ (sách chép tay)  
   580 Thiền đường kiết hạ an cư (sách chép tay)  
   581 Thuỷ soạn thiền đường kiết hạ nghi tắc yếu lược toàn quyển (in mộc bản)  
   582 Sách thơ hoạ (in mộc bản)  
   583 Sách thuốc (sách chép tay)  
   584 Thuỷ sấm – kinh tụng (sách chép tay)  
   585 Tiêu thích kim cang khoa nghi hội yếu chú giải (sách chép tay)  
   586 Tịnh độ huyền môn tiệp yếu (sách chép tay)  
   587 Tông kính yếu ngữ lục diễn nghĩa (in mộc bản)  
   588 Tự điển lược thức phụ hậu (sách chép tay)  
   589 Tục tạng kinh (sách chép tay)  
   590 Tuyển tăng đồ thuyết (sách chép tay)  
   591 Tuyển tăng đồ thuyết (in mộc bản)  
   592 Văn thù bồ tát hàng ma kệ (sách chép tay)  
   593 Phật thuyết vu lan bồn kinh (sách chép tay)  
   594 Gia phả Hà Tiên, 108 trang  
   595 Di tích Hà Tiên, 22 trang  
   596 Hợp tập thơ văn chữ Hán, 30 trang  
   597 Thần tiên thi tập, 34 trang  
   598 Sa di luật nghi yếu lược (in mộc bản), 390 trang  
   599 Vi Sơn cảnh sách(in mộc bản), 152 trang  
   600 Sách thơ văn mất tên, 184 trang  
   601 Tần cung oán, 180 trang  
   602 Côn ma kiến chủng thi, 114 trang  
   603 Hương thôn tân vãn, Trường đổ nội tân điền vãn, 152 trang  
   604 Đào Phi Phụng truyện  
   605 Hán Sở Tranh Hùng truyện  
   606 Hồ Thạch Hổ truyện  
   607 Mã Đăng Long truyện  
   608 Mã Sĩ truyện  
   609 Thù thế tân thanh truyện  
   610 Tống Từ Minh truyện  
   611 Trần Nhạc Vũ truyện  
   612 Vũ Thành Lân truyện  
   613 Song Tinh Bất Dạ, 181 trang  
   614 Hà Tiên trấn Hiệp trấn Mạc thị gia phả, 110 trang  
   615 Phật Tổ tam kinh luân quán thuyết, 100 trang  
   616 Quy nguyên trực chỉ tăng bổ âm nghĩa - Thượng, 200 trang  
   617 Quy nguyên trực chỉ tăng bổ âm nghĩa – Trung, 180 trang  
   618 Sách ngắm các ngày nhất lễ lạy lót năm  
   619 Tam thập nhất điều tư lương  
   620 Lễ nhật chung niên toàn thư  
   621 Sách an ủi kẻ liệt  
   622 Truyện bà Thánh Y –Sa-Ve  
   623 Sách khuyên răn  
   624 Truyện Nôm mất tên, 152 trang  
   625 Sách học đề cương, 180 trang  
   626 Văn trường, 72 trang  
   627 Tam trường văn tuyển, 100 trang  
   628 Lịch khoa hội văn sách, 100 trang  
   629 Lịch khoa đăng long văn tuyển, 150 trang  
   630 Tư liệu Hán Nôm đình Minh Hương  
   631 Châu Tử gia huấn tường giải nam âm  
   632 Đại phương tiện Phật báo ân kinh chú nghĩa (3 quyển)  
   633 Hoằng giới đạo học  
   634 Quy sơn cảnh sắc cú thích kỷ tự:  
   635 Sa di luật (2 quyển)  
   636 Trùng khắc Pháp bảo đàn kinh biện ngôn  
   637 An Nam địa dư chí  
   638 Á Tế Á Hiệp hội sở tàng An Nam bản thư mục lục  
   639 Bạch Vân am thi tập  
   640 Bạch Viên Tôn Các truyện  
   641 Bản thảo cầu chân  
   642 Báo ứng nhân quả lục  
   643 Bắc Kỳ hà đê sự tích  
   644 Binh pháp tập lược  
   645 Binh thư yếu lược  
   646 Bình Tây thực lục  
   647 Cao Chu Thần thi tập  
   648 Cao Miên Xiêm La sự tích  
   649 Cấn Trai thi tập  
   650 Châu Lý Ngọc truyện  
   651 Chiếu biểu  
   652 Chí linh câu sự tích  
   653 Chính khí ca phụ Trần ngôn ca Cai Vàng tân truyện  
   654 Chu Tử gia huấn Nam âm  
   655 Chư nhạc chương hội biên  
   656 Chử Đồng Tử cập Tiên Dung tây cung nhị vị tiên nữ ngọc phả  
   657 Cổ tháp linh tích  
   658 Công dư tiệp ký  
   659 Công thần lục  
   660 Dã sử  
   661 Danh thi hợp tuyển  
   662 Dã sử tập lục  
   663 Di Đà Kinh diễn nghĩa  
   664 Dương Từ Hà Mậu cổ thư  
   665 Dưỡng Hạo Hiên đỉnh tập Quốc sử di biên  
   666 Đà Hắc Báo truyện  
   667 Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên  
   668 Đại Nam Hội điển sự lệ chính biên và tục biên  
   669 Đại Việt sử ký thực lục tục biên  
   670 Đại Việt sử ký tiệp lục  
   671 Đại Việt sử ước  
   672 Đại Việt địa dư toàn biên  
   673 Đạo Nam càn tập  
   674 Đào Tráng tập  
   675 Đào Phi Phụng truyện  
   676 Đăng khoa lục  
   677 Đăng khoa lục cầu giảng  
   678 Điện đường danh hiệu đồ thức  
   679 Đoạn trường tân thanh. Thuận Hóa 1902  
   680 Đồng Khánh ngự chế địa vực chí đồ  
   681 Gia Định thành thông chí  
   682 Gia Định phú  
   683 Giá Viên toàn tập  
   684 Hiệu định phổ thân sự lục  
   685 Hoa nguyên thi thảo  
   686 Hoa Tiên nhuận chính  
   687 Hoàng Trần miếu khôn phạm tự âm ca chương hợp cảo, Nam Định, 1905  
   688 Hoàng Việt địa dư chí  
   689 Hoàng Việt Giáp Tí niên biểu  
   690 Hoàng Việt văn tuyển  
   691 Hoàng Việt văn tuyển hợp biên  
   692 Hồ Thạch Hổ  
   693 Hổ trướng xu cơ  
   694 Hội chân biên  
   695 Hội đình văn tuyển  
   696 Huấn mông khúc ca  
   697 Hùng Vương sự tích ngọc phả cổ truyện  
   698 Hứa Sử truyện  
   699 Khải đồng thuyết ước  
   700 Khâm định tiễu bình lưỡng kỳ nghịch phỉ phương lược  
   701 Khâm định tiễu bình Bắc kỳ nghịch phỉ chính biên  
   702 Khâm định tiễu bình Nam kỳ nghịch phỉ chính biên  
   703 Khâm định Việt sử thông giám cương mục tiền biên  
   704 Khiêm Trai thi tập  
   705 Kiến văn lục  
   706 Kim Tuý tình từ  
   707 Kim Vân Kiều tân tập  
   708 Kim Vân Kiều tân truyện  
   709 Kim Vân Kiều Thanh Tâm Tài Tử  
   710 Lại An thi thảo trích lục  
   711 Lập Trai tiên sinh hành trạng  
   712 Lê Triều danh thần chương sớ tấu khải  
   713 Lê Triều giáo hoá điều lệ  
   714 Lê triều hương tuyển  
   715 Lịch đại thi tuyển  
   716 Lịch đại danh hiền phổ  
   717 Lĩnh Nam dật sử  
   718 Lữ Châu Hy truyện  
   719 Lương Giang Nguyễn tướng công  
   720 Lục Vân Tiên ca diễn  
   721 Lục Vân Tiên truyện  
   722 Lý Công tân thư  
   723 Lý lịch quan lại triêu Minh Mệnh  
   724 Lý Thiên Long truyện  
   725 Mã Sĩ truyện  
   726 Mạc gia sự tích ký – Trịnh gia sự tích ký – Tây Sơn sự tích ký  
   727 Mông Sơn khoa  
   728 Nam Bắc thực lục  
   729 Nam Cầm khúc  
   730 Nam quốc địa vực chí  
   731 Nam Quốc địa dư chí lược  
   732 Nam quốc vĩ nhân truyện  
   733 Nam sử toát yếu  
   734 Nan tự giải âm  
   735 Nam trung ẩn sĩ Hối Trai Nguyễn Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca  
   736 Ngoạ Du Sào tập  
   737 Ngoạ Du sào văn tập  
   738 Nguyễn Chi thế phổ  
   739 Nguyễn Du thi tập  
   740 Nguyễn triều Thế Tổ Cao hoàng đế long hưng sự tích  
   741 Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca  
   742 Ngự chế lịch đại sử tổng luận  
   743 Ngự chế Quỳnh uyển cửu ca thi tập  
   744 Ngự chế thi sơ tập  
   745 Ngự chế thi tam tập  
   746 Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập  
   747 Nhẫn Trai văn tập  
   748 Nhâm Thìn khoa tiến sĩ Trần Công Sán, Sự trạng  
   749 Như Tây ký  
   750 Nữ lưu tướng tân truyện  
   751 Ô châu cận lục  
   752 Phan tộc công phả tân biên  
   753 Phật tổ thống kỷ  
   754 Phong tục nước Nam  
   755 Phổ môn sám pháp  
   756 Phụng sao hiệu đính tấn thân sự lục  
   757 Phương Đình thi tập  
   758 Phương Đình tuỳ bút lục  
   759 Phương Đình văn loại tập  
   760 Quan âm tế độ diễn nghĩa kinh  
   761 Quan âm diễn ca toàn truyện  
   762 Quang phục quân phương lược  
   763 Quốc âm thi tập  
   764 Quốc sử di biên  
   765 Quốc sử di biên, Hongkong 162  
   766 Quốc triều thuế lệ lược khảo  
   767 Quốc triều chính biên toát yếu  
   768 Quốc triều khoa bảng lục  
   769 Quốc sử tập yếu  
   770 Sách văn toàn tập  
   771 Song tinh bất dạ  
   772 Sơn Thạch truyện  
   773 Tang thương ngẫu lục  
   774 Tang thương ngẫu lục  
   775 Tâm kinh mật ý giải truyện  
   776 Tam khôi lược khảo  
   777 Tám văn kiện về nghị hoà giữa Hoàng Hoa Thám và Pháp  
   778 Tây Hồ chí  
   779 Tây Nam biên tái vực  
   780 Tây Sơn thuật lược  
   781 Thanh Hoá quan phong  
   782 Thánh giáo kinh nguyện  
   783 Thập anh thi tập  
   784 Thi văn hợp tập  
   785 Thích sử truyền đăng  
   786 Thiên hoa (nam?) minh giám  
   787 Thiên nam minh giám phù lịch đại trung hưng cư ngữ kinh  
   788 Thiền đường  
   789 Thoại Khanh Châu tuấn thư tập  
   790 Thoái thực ký văn  
   791 Thoát Hiên vịnh sử thi tập  
   792 Thông quốc duyên cách hải chử  
   793 Thuý Kiều truyện tường chú, SG, BGD, 1966  
   794 Thuý Sơn thu mộng ký  
   795 Thuyền bạc danh hiệu đồ thức  
   796 Thư đường ẩn tướng nho phú  
   797 Tiểu Sơn Hậu diễn ca  
   798 Toàn Lê tiết nghĩa lục  
   799 Tồn Am thi cảo  
   800 Tống Tử Vưu truyện  
   801 Tống Từ Minh truyện  
   802 Từ điển Nôm - La tinh  
   803 Tứ dân tứ thú  
   804 Tự điển Nôm  
   805 Từ vựng lịch sử chữ Nôm  
   806 Trấn Tây kỷ lược  
   807 Trình thập cung nhạc nghi  
   808 Trích cẩm vựng biên  
   809 Văn hiến địa dư  
   810 Văn phái hợp tuyển  
   811 Việt giám thông khảo tổng luận  
   812 Việt khảo tổng luận – Quốc sử sao bản  
   813 Việt Nam hiếu tử  
   814 Việt Nam khai quốc chí truyện  
   815 Việt Nam phật điển  
   816 Việt Nam phong sử  
   817 Việt sử diễn nghĩa tứ tự ca  
   818 Việt sử tiệp lục diễn nghĩa  
   819 Việt Sử tiêu án lược biên  
   820 Việt sử yếu  
   821 Việt sử kính  
   822 Vũ trung tuỳ bút  
   823 Yên đài anh thoại khúc  
    
 • Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm
 • Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:
  STT Tên đề tài và chủ nhiệm
   
 • Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)
  TT Công bố khoa học
  A Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế
  I Thuộc danh sách ISI
  II Không thuộc danh sách ISI
  B Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước
  C Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế
  D Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước
  E
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  PHÒNG THÍ NGHIỆM
  PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ SƯU TẦM DI SẢN HÁN NÔM
  (Ngày cập nhật - 06/01/2014)
  • Thông tin chung
   • Tên phòng thí nghiệm: PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ SƯU TẦM DI SẢN HÁN NÔM
    • - Tên viết tắt ( nếu có):
    • - Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ):
    • - Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
    • 1.1 Địa chỉ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM
    • 1.2: Điện thoại:(08) 38293828Fax: (08) 38221903
    • 1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): PGS. TS Đoàn Lê Giang
     • Điện thoại(CQ): (08) 38293828
     • Mobile:84-8-54451928 E-mail: giangdoanle@hcmussh.edu.vn; doanlegiang@yahoo.com
   • Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
   • 2.1 Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
   • 2.2 Điện thoại (CQ):(08) 38293828Fax: (08) 38221903
   • Lĩnh vực hoạt động:
    - Sưu tầm tư liệu Hán Nôm
    - Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm
    - Đào tạo chuyên gia sưu tầm, nghiên cứu, phục chế tư liệu Hán Nôm
    - Bảo quản, phục chế và khai thác tư liệu Hán Nôm
   • Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:
    - Nghiên cứu về văn học Hán Nôm Nam Bộ và văn học cổ điển dân tộc
    Nghiên cứu, giới thiệu tư liệu cho các ngành nghiên cứu khác: lịch sử, văn hóa, triết học dân tộc, trong đó tập trung chú ý vào vấn đề Nam Bộ
  • Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm
  • Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất
   • Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:
    • 1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư: Năm kết thúc:
    • 1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:
    • 1.3 Tổng giá trị thiết bị :
    • 1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:
   • Quy mô phòng thí nghiệm:
   • 2.1. Tổng diện tích: 60 ( m2)
   • 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):
    STT Tên thành phần PTN Chức năng và nhiệm vụ
     
   • 2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)
   • STT Họ và tên Học vị Chuyên ngành Điện thoại,email Chức vụ
    1 Đoàn Lê Giang Tiến sỹ Ngữ văn 0919553381 Giảng viên
    2 Nguyễn Ngọc Quận Tiến sỹ Hán Nôm   Phó Trưởng khoa
    3 Nguyễn Đình Phức Tiến sỹ Hán Nôm   Trưởng khoa
    4 Nguyễn Văn Hoài Thạc sỹ      
    5 Nguyễn Đông Triều Thạc sỹ     Chưa biết
     
   • Trang thiết bị :
    STT Tên thiết bị Công dụng
    1 Máy ảnh kỹ thuật số  
    2 Máy quay kỹ thuật số  
    3 Máy SCAN  
    4 Ai văn đối liên tập  
    5 An Lãng Chiêu thiền tự Từ Đạo Hạnh sự tích thực lục  
    6 An Nam chí lược  
    7 An Nam Cửu Long Kinh  
    8 An Nam Hà Tiên thập vịnh  
    9 An Nam sơ học sử lược  
    10 Anh linh chính khí tập  
    11 Âm chất văn chú  
    12 Âm chất văn chú  
    13 Ấu học Hán tự tân thư  
    14 Bá Đa Lộc sắc văn tịnh tạp văn…  
    15 Bách gia thù thế châu cơ thác  
    16 Bách thần lục  
    17 Bạch mã từ tam giáp hương lệ  
    18 Bạch Vân Am thi văn tập  
    19 Bạch Vân Nguyễn Trình quốc công lục ký  
    20 Bạch Viên tân truyện  
    21 Bạch Viên thi tập  
    22 Ban Thành đại đáp  
    23 Bản quốc dị văn  
    24 Bản triều bạn nghịch liệt truyện  
    25 Bản triều thứ chính tạp biên  
    26 Bắc Kỳ dân luật quốc âm dịch bản  
    27 Bắc Minh sồ vũ ngẫu lục  
    28 Bắc thư Nam ấn bản mục lục  
    29 Bị khảo/bị khảo lục  
    30 Bích câu kỳ ngộ  
    31 Bình Nam thực lục  
    32 Bình Vọng Lê tiến sĩ thi văn tập  
    33 Bùi Tồn Trai liên văn  
    34 Ca điệu lược ký  
    35 Ca phả  
    36 Ca trù/ca trù thể cách  
    37 Ca từ tạp lục  
    38 Cao Bá Đạt thi tập  
    39 Cao Bá Quát thi tập  
    40 Cao Chu Thần thi tập  
    41 Cao Thanh Khâu thi tập  
    42 Cẩm Hồi tập  
    43 Cấn Trai thi tập  
    44 Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa  
    45 Chư danh gia thi  
    46 Cổ học viện thư tịch thủ sách  
    47 Cổ tâm bách vịnh  
    48 Cổ văn hợp tuyển  
    49 Cổ văn hợp tuyển  
    50 Công dư tiệp ký  
    51 Cúc Đường thi loại  
    52 Cung oán ngâm khúc  
    53 Cựu hàn lâm Đoàn Nguyễn Tuấn thi tập  
    54 Danh gia thi phú hợp tuyển  
    55 Danh gia thi văn tập  
    56 Danh nhân thi văn tập  
    57 Danh thần bút lục  
    58 Dịch phu tùng thuyết  
    59 Diên Hà phả ký  
    60 Dụ Am ngâm lục  
    61 Dụ Am thi văn tập  
    62 Đại Nam chính biên liệt truyện nhị tập  
    63 Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập  
    64 Đại Nam đồng văn nhật báo  
    65 Đại Nam liệt truyện  
    66 Đại Nam liệt truyện tiền biên  
    67 Đại Nam nhất thống chí  
    68 Đại Nam quốc ngữ  
    69 Đại Nam quốc sử diễn ca  
    70 Đại Nam quốc triều thế hệ  
    71 Đại Nam thư mục  
    72 Đại Nam thực lục  
    73 Đại Nam thực lục chính biên  
    74 Đại Nam thực lục tiền biên  
    75 Đại Việt lịch đại tiến sĩ khoa thực lục  
    76 Đại Việt sử ký tiền biên  
    77 Đại Việt sử ký toàn thư  
    78 Đại Việt thông sử  
    79 Đào hoa mộng ký  
    80 Đạo giáo nguyên lưu  
    81 Đăng khoa lục sao bản  
    82 Đăng khoa lục sưu giảng  
    83 Đông Dã học ngôn liên tập  
    84 Đông Dã tiều thi tập  
    85 Gia Định thành thông chí  
    86 Hà Thành linh tích cổ lục  
    87 Hải Đông chí lược  
    88 Hải Ông thi tập  
    89 Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật  
    90 Hàn các tùng đàm  
    91 Hiếu cổ đường thi tập  
    92 Hiếu kinh lập bản  
    93 Hiếu kinh quốc âm diễn ca  
    94 Hoàng triều quan chế  
    95 Hoàng Việt hội điển toát yếu  
    96 Hoàng Việt thần kỳ tổng sách  
    97 Hồng Đức quốc âm thi tập  
    98 Hương Hải thiền sư ngữ lục  
    99 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ  
    100 Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ  
    101 Khâm Định Việt Nam sử lục  
    102 Khâm Định Việt sử  
    103 Khâm Định Việt sử cương mục tập yếu  
    104 Khâm Định Việt sử lược biên  
    105 Khâm Định Việt sử thông giám cương mục  
    106 Khâm Định Việt sử thông giám cương mục  
    107 Khâm Định vịnh sử phú  
    108 Khoa bảng tiêu kỳ  
    109 Kiến tính thành Phật  
    110 Kim thạch di văn  
    111 Kim Vân Kiều Hán tự diễn âm ca  
    112 Kim Vân Kiều tân truyện  
    113 Kiến văn tiểu lục  
    114 Lã Đường di cảo thi tập  
    115 Lam Sơn sự tích lịch đại đế vương sở ký  
    116 Lam Sơn thực lục/tiền biên  
    117 Lan Trì kiến văn lục  
    118 Lĩnh Nam chích quái  
    119 Long Biên bách nhị vịnh  
    120 Luật lệ  
    121 Luận ngữ ngu án  
    122 Luận ngữ tiết yếu/tinh nghĩa  
    123 Lữ trung tạp thuyết  
    124 Lưu Bình truyện  
    125 Mạc thị gia phả  
    126 Minh lương cẩm tú tập  
    127 Minh tâm bảo giám thích nghĩa  
    128 Mộ Trạch Vũ tộc thế hệ sự tích  
    129 Nam Hải dị nhân liệt truyện diễn âm  
    130 Nam kỳ địa dư chí  
    131 Nam thư mục lục  
    132 Nam Sơn tùng thoại  
    133 Nam quốc vĩ nhân truyện  
    134 Nam Xương liệt nữ truyện  
    135 Nghệ An ký  
    136 Nghệ An nhân vật -phong thổ chí  
    137 Nguyễn Trường Tộ điều trần tập  
    138 Nhân vật tính bị khảo  
    139 Nội các thủ sách  
    140 Nội các thư mục  
    141 Ô châu cận lục  
    142 Phạm công tân truyện  
    143 Phạm Lập Trai tiên sinh thi tập  
    144 Phật tổ thống ký  
    145 Phong thuỷ nhất thư  
    146 Phủ biên tạp lục  
    147 Phùng Khắc Khoan thi  
    148 Phụng sứ Yên kinh tổng ca tịnh nhật ký  
    149 Quần hiền phú tập  
    150 Quần thư khảo biện  
    151 Quốc âm thi  
    152 Quốc sử di biên  
    153 Tam kinh chú giải  
    154 Tam nguyên Yên Đỗ thi ca  
    155 Tang thương ngẫu lục  
    156 Tân biên Truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm tập chú  
    157 Tân thư viện thủ sách  
    158 Thạch nông toàn tập  
    159 Thái Tông hoàng đế ngự chế Khoá hư lục  
    160 Thánh Tông di thảo  
    161 Thi tấu hợp biên  
    162 Thi tù thảo  
    163 Thiền uyển tập anh  
    164 Thiền uyển truyền đăng lục  
    165 Thư kinh diễn nghĩa  
    166 Tỳ bà quốc âm tân truyện  
    167 Trần triều Thượng sĩ ngữ lục  
    168 Trình Quốc Công bạch vân thi tập  
    169 Truyền kỳ mạn lục  
    170 Truyền kỳ tân phả  
    171 Truyện Công dư tiệp ký  
    172 Trương Mộng Mai thi tập  
    173 Trương Quảng Khê thi văn  
    174 Trương Quảng Khê tiên sinh tập  
    175 Tụ khuê thư viện tổng mục  
    176 Ức Trai di tập  
    177 Vãng sứ Thiên Tân nhật ký  
    178 Việt Điện U Linh  
    179 Việt Nam phong sử  
    180 Việt sử cương giám khảo lược  
    181 Việt sử cương giám khảo lược  
    182 Vân Đài Loại Ngữ  
    183 Vũ trung tùy bút  
    184 Xuân Hương thi sao phụ tạp sao  
    185 Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh toàn trật  
    186 Lưu Thanh Tân tập quyển 4-5 (sách của Trung Quốc)  
    187 Lưu Thanh Tân tập quyển 13-14 (sách của Trung Quốc)  
    188 Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư quyển 1-2 (sách của Trung Quốc)  
    189 Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư quyển 3-4 (sách của Trung Quốc)  
    190 Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư quyển 5-6 (sách của Trung Quốc)  
    191 Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư quyển 7-8 (sách của Trung Quốc)  
    192 Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư quyển 9-10 (sách của Trung Quốc)  
    193 Bạch Kỳ Châu (AB.342)  
    194 Bản trò Nghiêu Thuấn (AB.404)  
    195 Đinh Lưu Tú diễn ca (AB.375)  
    196 Hoa Dung tiểu lộ (AB.422)  
    197 Hồ Thạch Phủ (AB.187)  
    198 Kim Long Xích Phượng toàn tập và Tống Lục Văn Long diễn ca (AB.510)  
    199 Tam quốc diễn ca:Giang tả cầu hôn(VNb.38)  
    200 Tiểu Sơn Hậu diễn ca (AB.205)  
    201 Độc sử si tưởng (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    202 Đông Dã học ngôn thi tập (bản dịch chép tay của Trần Lê Nhân)  
    203 Hạnh Am thi cảo (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    204 Hạnh Am thi cảo thập di (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    205 Hoa nguyên tùy bộ tập (bản dịch chép tay của Nguyễn Xuân Lâm)  
    206 Lập Trai thi tập (bản dịch chép tay của Nguyễn Văn Bách)  
    207 Lữ trung ngâm (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    208 Mai Nham thi thảo, tập 1 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    209 Mai Nham thi thảo, tập 3 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    210 Minh Quyên thi tập (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    211 Mộng Tuyết Đường (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    212 Nghệ An thi tập (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    213 Ngô gia văn phái: thơ tuyển dịch, tập 1 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    214 Ngô gia văn phái: thơ tuyển dịch. tập 2 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    215 Ngô gia văn phái: Hàn Các anh hoa (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    216 Ngô gia văn phái: Bang giao hảo thoại 1 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    217 Ngô gia văn phái: Bang giao hảo thoại 2 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    218 Ngô gia văn phái: Kim mã hành dư, Bang giao hảo thoại (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    219 Ngô gia văn phái: Lị Bắc thời tác, Tị địa thời tác (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    220 Ngô gia văn phái 1 (bản dịch chép tay của nhiều người)  
    221 Ngô gia văn phái 2 (bản dịch chép tay của nhiều người)  
    222 Ngô gia văn phái 4 (bản dịch chép tay của Trần Lê Nhân)  
    223 Ngô gia văn phái ??? (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    224 Ngự chế Việt sử tổng vịnh, tập 2 (bản dịch chép tay của Đào Phương Bình)  
    225 Ốc lậu thoại 2A (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    226 Ốc lậu thoại 3 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    227 Quan Đông hải, tập 2 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    228 Quế Đường thi tập, tập 3 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    229 Quế Đường di tập: Thượng Kinh phong vật chí (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    230 Thơ nhiều tác giả (bản dịch chép tay)  
    231 Tùy Viên thi thoại 1 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    232 Tùy Viên thi thoại 2 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    233 Tùy Viên thi thoại 3 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    234 Thạch động thi tập, tập 1 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    235 Ức tạc mộng ngôn (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    236 Văn sách thi đình của Lê Quý Đôn (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    237 Văn đối sách của Lê Quý Đôn (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    238 Văn tế vua Quang Trung, Trúc Đường tùy bút (bản dịch chép tay)  
    239 Việt Nam danh bút vận, tản văn tạp lục 1 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
    240 Việt Nam danh bút vận, tản văn tạp lục 2 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
    241 Việt Nam thi văn trích lục 5 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
    242 Việt Nam thi văn trích lục 9 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
    243 Việt Nam thi văn trích lục 10 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
    244 Việt Nam thi văn tự bạt trích lục 13 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
    245 Việt Nam thi văn tự bạt trích lục 16 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
    246 Việt Nam thi văn tự bạt trích lục 17 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
    247 Việt Nam thi văn tự bạt trích lục 18 (bản dịch chép tay của Cung Khắc Hoan)  
    248 Yên Đài thu vịnh, tập 2 (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    249 Yên Đài thu vịnh, tập 3A (bản dịch chép tay của Ngô Lập Chi)  
    250 Về những quan điểm lý luận, phê bình trong văn học cổ Việt Nam, tập 1 (chữ Hán viết tay)  
    251 Về những quan điểm lý luận, phê bình trong văn học cổ Việt Nam, tập 2 (chữ Hán viết tay)  
    252 Về những quan điểm lý luận. phê bình trong văn học cổ Việt Nam. tập 3 (chữ Hán viết tay)  
    253 Về những quan điểm lý luận. phê bình trong văn học cổ Việt Nam, tập 4. 5 (chữ Hán viết tay)  
    254 Lục Vân Tiên đệ nhị hồi (chép tay), 70 trang  
    255 Cao Chu Thần thi tập Quyển 1 (chép tay), 148 trang  
    256 Cao Chu Thần thi tập Quyển 3 (chép tay), 156 trang  
    257 Cát Động Hà tiến sĩ thi tập (chép tay), 114 trang  
    258 Lập Trai thi tập Quyển 2 (chép tay). 204 trang  
    259 Kim thạch kỳ duyên, 118 trang  
    260 Chuyết Sơn thi tập (chép tay), 122 trang  
    261 Hải Ông thi tập (chép tay), 202 trang  
    262 Đoạn trường tân thanh (chép tay), 223 trang  
    263 Hán Chiêu Quân sự tích (chép tay), 79 trang  
    264 Hương thí văn tuyển (V.10-11. Viện Khảo cổ), 160 trang  
    265 Ngũ hổ bình Liêu diễn ca đệ nhị hồi (chép tay), 46 trang  
    266 Tử vi đẩu số và Phật thuyết hồi vận cứu thế quốc âm (chép tay),126 trang  
    267 Luận chư tinh hình tính cát hung lệ (chép tay), 82 trang  
    268 Lục thập hoa giáp (chép tay), 96 trang  
    269 Thơ Nôm (bản chép tay), 38 trang  
    270 Văn thi tập phú (chép tay), 14 trang  
    271 Hoà An xã ông khấn (chép tay), 46 trang  
    272 Trần Quảng Nhĩ diễn ca (AB.207), 16 trang  
    273 Văn lục diễn hí (AB.280), 84 trangg  
    274 Bạch Vân Am thi tập (in mộc bản), 262 trang  
    275 Bạch Vân Am thi tập A.1350 (sách ảnh rửa từ microfilm)  
    276 Đại Nam quốc sử diễn ca (in mộc bản), 130 trang  
    277 Khiêm Trai thi tập (sách film)  
    278 Lịch đại sách lược (in mộc bản), 292 trang  
    279 Trương Quảng Khê tiên sinh tập (in mộc bản), 120 trangg  
    280 Chiếu biểu tinh ngự chế thi A.1881  
    281 Nguyệt Đình tạp chí A.387  
    282 Tế văn tập A.524  
    283 Ngũ tuần đại khánh chúc hỗ đối liên A.1984  
    284 Vịnh sử phú A.595  
    285 Danh công biểu tuyển A.582  
    286 Thượng kinh ký sự VHv.1940  
    287 Vân lâu phú tuyển VHv.1178  
    288 Dụ tế huân thần A.547  
    289 Chinh phụ ngâm, Phan Trần truyện trùng duyệt, Cung oán ngâm VNv.298  
    290 Quốc âm phú AB.184  
    291 Thi ca Nam âm (Chinh phu ngâm. Chịnh phụ ngâm khúc, Chinh phụ ngâm diễn âm, Đào nương ca, Hồ xuân Hương thi…) AB.164  
    292 Kim Liên tự phú AC.257  
    293 Ông Ninh cổ truyện (Chữ Nôm. có Chinh phụ ngâm, Phan Trần truyện) VNb.32  
    294 Thi văn tạp biên VHv.1879  
    295 Yên Đỗ Tiến sĩ thi tập VHv.1864  
    296 Cao Chu Thần di cảo VHv.1434/1  
    297 Quốc âm thi tuyển - Xuân Hương di cảo VNb.77  
    298 Mẫn Hiên thi văn tập A.409  
    299 Cúc Đường thi thảo A.3012  
    300 Cúc Đường thi loại A.1985  
    301 Chu Thần thi tập A.2762  
    302 Mẫn Hiên thi loại VHv.1996  
    303 Mẫn Hiên thi tập A.2313  
    304 Mẫn Hiên thuyết loại A.1072  
    305 Sự tích Ông Trạng Lợn quyển nhất R.1582  
    306 Nguyệt hoa vấn đáp R.100  
    307 Khuyến hiếu thư (Văn Xương Đế quân khuyến hiếu văn, Nhị thập tứ hiếu diễn âm) R.1849  
    308 Danh nhân thi đề R.395  
    309 Nam quốc vĩ nhân truyện R.86  
    310 Nam quốc giai sự R.1508  
    311 Tam thiên tự (Hán-Nôm) R.131  
    312 Phương Đình anh ngôn thi tập - Q.1 và 2 R.1831  
    313 Tập thơ Nôm R.230  
    314 Lộc minh đình thi thảo, Q.1  
    315 Lộc minh đình thi thảo, Q.2  
    316 Kim cổ kỳ quan - Kim cổ  
    317 Kim cổ kỳ quan - Vân Tiên  
    318 Kim cổ kỳ quan - Bổn tuồng  
    319 Kim cổ kỳ quan - Thừa nhàn  
    320 Kim cổ kỳ quan - Tiền giang  
    321 Kim cổ kỳ quan - Cảnh tiên  
    322 Kim cổ kỳ quan (nhiều quyển, bản gốc giấy dó), ảnh kỹ t. số  
    323 1. Trung hiếu tiết nghĩa Nhị độ mai; 2. Hội đồ Mạnh Lệ Quân; 3. Tái sinh duyên toàn truyện, 274 trang  
    324 Ca thù thể cách tập R.1721  
    325 Hoàng Việt thi tuyển A.608  
    326 Lĩnh Nam chích quái liệt truyện A.33  
    327 Lĩnh Nam chích quái liệt truyện VHv.1473  
    328 Lĩnh Nam chích quái liệt truyện khảo chính A.750  
    329 Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh (bản của Cung Khắc Lược)  
    330 Nam thiên trân dị tập A.1517  
    331 Thi văn tạp lục R.230  
    332 Việt điện u linh tập lục A.47  
    333 Việt điện u linh tập lục A.2879  
    334 Việt điện u linh tập lục A.751  
    335 Việt điện u linh tập lục VHv.1285/1  
    336 Việt điện u linh tập lục VHv.1285/2  
    337 Bạch Viên thi tập VNv.169  
    338 Bạch Viên tân truyện VNb.68  
    339 Châu sơ kim kính lục AB.275  
    340 Chiêu Quân tân truyện VNb.70  
    341 Chúa Thao cổ truyện AB.82  
    342 Danh gia bút lục (có Bích câu kỳ ngộ) AB.325  
    343 Danh gia quốc âm (có Chinh phụ ngâm ; Phan Trần truyện trùng duyệt; Cung oán ngâm) AB.26  
    344 Đại Nam quốc âm ca khúc AB.146  
    345 Hảo cầu tân truyện AB.281  
    346 Hảo cầu tân truyện AB.134  
    347 Hoa viên kỳ ngộ tập A.2829  
    348 Hữu Ké truyện AB.72  
    349 Lâm tuyền kỳ ngộ AB.78  
    350 Lưu Bình Dương Lễ sự tích diễn âm AB.397/1  
    351 Lưu Bình Dương Lễ sự tích diễn âm; Lưu Bình phú AB.397/2 (AB.397 Bis)  
    352 Lưu Bình phú; Nguyễn Đạt Nguyễn Sinh tân truyện; Hàn Vương Tôn phú; Nữ Tú tài tân truyện AB.39.40.41.43  
    353 Lưu Bình diễn ca; Phong tình tân truyện; Hoa tình tân truyện; Quan Âm phú; Kim Kiều diễn ca AB. 63-67  
    354 Quỳnh uyển cửu ca thi tập HNv.251  
    355 Đào Trang tập HVb.014  
    356 Bách gia thi tập A.1822  
    357 Thương Sơn thi tập VHb.183/1-8  
    358 Trần Bồ truyện (Bản dân gian)  
    359 Vĩ Dã hợp tập HNv.232  
    360 Đại Việt sử ký tiền biên HNv.39  
    361 Vạn lý tập HNv.221  
    362 Phương Đình thi loại lưu lãm tập HNv.221  
    363 Hà Đình ứng chế thi sao VHb.2235  
    364 Tĩnh Trai tiểu thảo trích sao VHv.104  
    365 Tĩnh Trai thi sao A.2820  
    366 Thập Anh thi tập A.779  
    367 Hoa Nguyên thi thảo A.779  
    368 Diệu Liên tập A.688  
    369 Huệ Phố thi tập A.1163  
    370 Đại Việt thông sử No.6/VAH  
    371 Ngọa du sào tập HNv.24  
    372 Tứ tài tử thi (sưu tầm trong dân gian), 101 trang  
    373 Tăng bổ vạn bệnh hồi xuân  
    374 Hoàng Việt luật lệ  
    375 Gia phả họ Nguyễn Hoàng  
    376 Quy nguyên  
    377 Kim Vân Kiều tân truyện (Liễu Văn đường, năm Tự Đức thứ 19)  
    378 Đại Nam quốc sử diễn ca (chép tay), 278 trang  
    379 Trùng đính lam bản Thi kinh (Cận văn đường tàng bản. khắc in ở Nam Bộ), 150 trang  
    380 Quế Sơn thi tập  
    381 Nam Hà kỷ văn (A.178)  
    382 Cẩm ngữ, Đối liên thi văn tạp biên (VHv.1867)  
    383 Cao Chu Thần thi tập (bản viết tay, Trung tâm học liệu Sài Gòn)  
    384 Lương Khê thi thảo, Lương Khê văn thảo (A.2125)  
    385 Thoại Khanh Châu Tuấn (HNv.14)  
    386 Tùy Viên thi thoại (Bản gốc), 300 trang  
    387 Sơ kính tân trang A.1390  
    388 Vi dã hợp tập-thi 1, VHv 691/1  
    389 Vi dã hợp tập-văn, VHv 2356  
    390 Nguyễn Hoàng Trung thi tập A.2274  
    391 Ngôn chí thi tập VHv 1915  
    392 Danh ngôn tạp trứ A.1073  
    393 Thạch động tiên sinh thi sao A 577  
    394 Quan Đông hải tập (TV Hán Nôm)  
    395 Phi Điểu nguyên âm (TV Hán Nôm)  
    396 Phương Đình Anh Ngôn thi tập (TV Hán Nôm)  
    397 Mân hành thi thoại (TV Hán Nôm)  
    398 Thảo Đường thi nguyên tập (TV Hán Nôm)  
    399 Minh Quyên phổ tự (TV Hán Nôm)  
    400 Hợp tập thơ văn Hán Nôm (TV Hán Nôm)  
    401 Thơ văn Mính Viên (TV Hán Nôm)  
    402 Chỉ nam bị loại (TV Hán Nôm)  
    403 Xuân Hương thi tập (TV Hán Nôm)  
    404 Sơ học chỉ nam (TV Hán Nôm)  
    405 Lưu Hương ký (TV Hán Nôm)  
    406 Gia phổ tập biên (TV Hán Nôm)  
    407 Chuyết Sơn thi tập (chép tay), 210 trang  
    408 Truyền kỳ mạn lục, 370 trang.  
    409 Chinh phụ ngâm bị lục, 172 trang  
    410 Tú tượng thông tục Kim Kiều truyện, 334 trang  
    411 Ngoại phiên thông thư (An Nam Quốc thư), 150 trang  
    412 Đường Lý Đán diễn ca; Từ Thắng Đệ nhị diện (Từ Thắng diễn truyện); Bích Câu kỳ ngộ; Chiêu Quân cống Hồ, 77 trang  
    413 Xích Bích phú – Phiên thích quốc âm (bản phiên chữ Nôm); Văn Kim Trọng tế Kiều ở sông Tiền Đường; Chu tử gia huấn giải thích Nam âm; Sãi Vãi tân lục quốc âm diễn ca; Thuý sơn thu mộng ký; Gia Huấn ca, 151 trang  
    414 Trương Ngộ diễn ca, 23 trang  
    415 Thiên tống kỳ duyên, 33 trang  
    416 Song Tinh Bất Dạ, 170 trang  
    417 Hứa Sử truyện vãn, 168 trang  
    418 Nhị độ mai, 20 trang  
    419 Tam nương thư tập, 33 trang  
    420 Lược giải tam quy ngũ giới tập, 52 trang  
    421 Kim long xích phụng đệ thư mục, 72 trang  
    422 Ca điệu lược ký, 78 trang  
    423 Kim Long Xích Phụng Toàn Tập, 103 trang  
    424 Sơn Hậu Diễn Ca, 40 trang  
    425 Sơn Hậu Diễn Ca, 40 trang  
    426 Tuồng cổ Lê Ngụy Khôi Truyện, 192 trang  
    427 Bút Hương ~ Khuê Huấn Ca, 112 trang  
    428 Trần Bồ Truyện, 92 trang  
    429 Đào Phan Duân, 124 trang  
    430 Kiều, 24 trang  
    431 Lão Bạng Sinh Châu Diễn Truyện, 79 trang  
    432 Hoa Dung Tiểu Lộ, 47 trang  
    433 Ca Phổ, 141 trang  
    434 Linh Đài Diễn Nghĩa; Ngô Minh ~ Trang, 130 trang  
    435 Sách sửa lưỡi (Sách đạo 1873), 41 trang  
    436 Bạch Vân am quốc ngữ thi tập, 38 trang  
    437 Gia huấn diễn ca, 22 trang  
    438 Lôi Phong tháp, 24 trang  
    439 Hổ thành nhân, 76 trang  
    440 Linh đài diễn nghĩa, 48 trang  
    441 Ngô minh đường trang, 77 trang  
    442 Kim Vân Kiều truyện (tam hồi), 50 trang  
    443 Tây Du Ký (tập 23), 20 trang  
    444 Huấn nữ ca (Gia huấn diễn ca), 92 trang  
    445 Thiền cơ diệu lý diễn ca, 31 trang  
    446 Tập thơ văn Hán Nôm  
    447 Nam phong tạp chí 1  
    448 Nam phong tạp chí 2  
    449 Nam phong tạp chí 3  
    450 Nam phong tạp chí 4  
    451 Nam phong tạp chí 5  
    452 Nam phong tạp chí 6  
    453 Nam phong tạp chí 7  
    454 Nam phong tạp chí 8  
    455 Nam phong tạp chí 9  
    456 Nam phong tạp chí 10  
    457 Nam phong tạp chí 11, 12  
    458 Nam phong tạp chí 15, 16  
    459 Nam phong tạp chí 17, 18, 19  
    460 Nam phong tạp chí 20, 21, 22  
    461 Nam phong tạp chí 23,24, 25, 26  
    462 Nam phong tạp chí 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  
    463 Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca, 68 trang  
    464 Bạch viên tân truyện, 24 trang  
    465 Đại Nam quốc âm ca khúc, 231 trang  
    466 Quán Âm tế độ diễn nghĩa kinh, 48 trang  
    467 Trương Thiện Hữu Kim cổ kỳ quan truyện, 40 trang  
    468 Ngọc hoa cổ tích truyện, 44 trang  
    469 Tiết Nhơn Quý chinh tây, 23 trang  
    470 Cảm ứng thiên giải âm, 16 trang  
    471 Chí đạo quốc âm chân kinh, 63 trang  
    472 Tăng bổ thọ thế bảo nguyên, 256 trang  
    473 Thiên cung dương phúc, 47 trang  
    474 Tang thương ngẫu lục, 34 trang  
    475 Nhân thế tu tri, 592 trang  
    476 Đại học chi thư yếu tập (in mộc bản. Sách Phật học (in năm Thành Thái thứ 7); chữ Hán; có nhiều bài kệ; có nhiều thông tin về các hoàng hậu, hoàng tộc và quan lại triều Nguyễn cúng đường)  
    477 Di Đà diễn nghĩa kinh – Di Đà cú giải (sách chép tay)  
    478 Du già bí mật hành trì pháp nghi (sách chép tay)  
    479 Kim cang tâm kinh diễn nghĩa (in mộc bản)  
    480 Kim cang tiêu thích kinh (in năm Duy Tân thứ 3)  
    481 Kinh tụng: Phật thuyết A Di Đà phổ môn kinh (in mộc bản) Kinh Phật ; chữ Hán; Trùng Khánh tự trùng san.  
    482 Kinh tụng: Kim cang kinh (in mộc bản)  
    483 Kinh tụng: Diệu pháp liên hoa kinh (in mộc bản)  
    484 Kinh tụng: Thọ mệnh hồng danh vu lan kinh (in mộc bản)  
    485 Lịch truyền tổ đồ (sách chép ta, Sách Phật học chép tay từ bản khắc in năm Khang Hi tân mùi; chữ Hán.)  
    486 Hằng bảo đàn kinh tự (in mộc bản)  
    487 Quan âm chân kinh diễn nghĩa (in mộc bản)  
    488 Quy nguyên trực chỉ tập (in mộc bản)  
    489 Tây Phương bách vịnh (in mộc bản)  
    490 Tam giới nhân vật uế tĩnh luận (in mộc bản)  
    491 Thiên cơ diệu lý (sách chép tay)  
    492 Lịch truyện tổ đồ (sách chép tay)  
    493 Văn cúng tế (sách chép tay)  
    494 Vĩnh Gia Chân Giác đại sư chứng đạo ca chú giải (sách chép tay)  
    495 A Đà Na thức luận  
    496 Ấu học cố sự tầm nguyên quyển 7 (sách chép tay)  
    497 Đại Phương tiện Phật báo ân kinh chú nghĩa  
    498 Chữ Nôm (chép tay)  
    499 Liên hoa kinh giải (in mộc bản)  
    500 Kim cang Ba la mật kin chú giải và Bát nhã ba la mật kinh chú giải (in mộc bản)  
    501 Kim cang tiêu thích (in mộc bản)  
    502 Kim cang tiêu thích (in mộc bản)  
    503 Hoa nghiêm hội kí lưu thông (in mộc bản)  
    504 Kim cang kinh – kinh tụng (in mộc bản)  
    505 Ngự chế lục tổ pháp bảo đàn kinh (in mộc bản)  
    506 Nhân minh nhập chính lý luận trực giải (sách chép tay)  
    507 Phạn võng kinh tâm địa phẩm bồ tát giới sớ nghĩa (in mộc bản)  
    508 Pháp bảo đàn kinh (in mộc bản)  
    509 Pháp giới an lập đồ (in mộc bản)  
    510 Quy nguyên trực chỉ âm nghĩa (sách chép tay)  
    511 Vi sơn cảnh sắc cú thích ký (in mộc bản)  
    512 Tâm kinh thiêm túc tự (in mộc bản)  
    513 Thí thực khoa nghi (in mộc bản)  
    514 Thủ lăng nghiêm kinh tự (sách chép tay)  
    515 Tịnh độ thần chung (sách khắc in)  
    516 Trùng san truy môn cảnh huấn tự (sách khắc in)  
    517 Cổ văn bình chú, thượng sách, 182 trang  
    518 Cổ văn bình chú, hạ sách, 188 trang  
    519 Đại phương tiện Phật báo ân kinh chú – quyển 1, 2 (sách chép tay)  
    520 Đại phương tiện Phật báo ân kinh chú – quyển 3, 4, 5 (sách chép tay)  
    521 Đại phương tiện Phật báo ân kinh chú – quyển 6,7 (sách chép tay)  
    522 Giải di đà kinh (sách chép tay)  
    523 Chiết nghi luận kỷ nhân (sách chép tay)  
    524 Khuyến tu tĩnh nghiệp văn (sách chép tay)  
    525 Kinh sám trực âm (in mộc bản)  
    526 Thập niệm kinh phúc thọ tập (sách chép tay)  
    527 Chính khắc trung khoa du già tập yếu (in mộc bản)  
    528 Duy thức tam thập luận thích lược (in mộc bản)  
    529 Thơ Nôm 2 (sách chép tay)  
    530 Thơ Nôm 3 (sách chép tay)  
    531 Trùng san Trúc Lâm đệ nhị mật tưởng chư phẩm kinh (in mộc bản)  
    532 Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh (in mộc bản)  
    533 A di đà kinh diễn nghĩa (in mộc bản)  
    534 Sách giới luật Phật giáo (sách chép tay)  
    535 Tây Phương mỹ nhân truyện (in mộc bản)  
    536 Vô lượng nghĩa kinh tiểu dẫn(in mộc bản)  
    537 A đà na thức luận (sách chép tay)  
    538 A đà na thức luận (sách chép tay) – bản II  
    539 Ám tả (sách chép tay)  
    540 Phật thuyết báo phụ mẫu ân trọng kinh (in mộc bản)  
    541 Phật thuyết báo phụ mẫu ân trọng kinh (sách chép tay )  
    542 Từ Đàm tự truy điệu chiến sĩ trận vong lược thuật (sách chép tay)  
    543 Thơ văn tổng hợp (sách chép tay)  
    544 Phật thuyết chuẩn đề tịnh nghiệp – quyển 1(in mộc bản)  
    545 Chúc thánh nghi (sách chép tay)  
    546 Công văn nhật tụng cát hung (sách chép tay)  
    547 Đại bi xuất tượng quan thế âm bồ tát chú (in mộc bản)  
    548 Đại phương tiện Phật báo ân kinh chú nghĩa (in mộc bản)  
    549 Nghi thức (sách chép tay)  
    550 Nghi thức – Niệm hương giới đàn nhất bản (sách chép tay)  
    551 Nghị chế lục tổ pháp bảo đàn kinh (in mộc bản)  
    552 Nhân quả thực lục (in mộc bản)  
    553 Quan đế minh thánh kinh (in mộc bản)  
    554 Pháp hoa chân âm (in mộc bản)  
    555 Phật thuyết a di đà kinh (in mộc bản)  
    556 Lạc Bình Tây Sơn tự Quan âm kính tâm lưu truyền bản tích (sách chép tay)  
    557 Quan âm linh cảm ứng quái (sách chép tay)  
    558 Phật thuyết quan vô lượng thọ kinh (in mộc bản)  
    559 Phật thuyết A di đà kinh yếu giải (in mộc bản)  
    560 Phật môn giản lược công văn - quyển 1 (in mộc bản)  
    561 Phật môn giản lược công văn - quyển 2 (in mộc bản)  
    562 Phật môn giản lược công văn - quyển 3 (in mộc bản)  
    563 Trùng tuyên công văn tâm nang diệu ngữ - quyển 1(in mộc bản)  
    564 Trùng tuyên công văn tâm nang diệu ngữ - quyển 2 (in mộc bản)  
    565 Trùng tuyên công văn tâm nang diệu ngữ - quyển 3 (in mộc bản)  
    566 Khâm thiên giải nguy kinh (in mộc bản)  
    567 Hộ pháp luận (in mộc bản)  
    568 Kim cương Bát nhã ba la mật kinh tân khắc tự (in mộc bản)  
    569 Phật di giáo kinh khoa văn (in mộc bản)  
    570 Hoằng giới pháp nghi (chép tay phục chế sách in)  
    571 Phạn võng kinh tâm địa phẩm bồ tát giới sớ nghĩa (sách chép tay)  
    572 Chỉ nam ấu học bị phẩm hiệp vận (in mộc bản)  
    573 Đoạn trường tân thanh tổng vịnh (sách chép tay)  
    574 Quy nguyên trực chỉ cố sự vựng tập (sách chép tay)  
    575 Vi Sơn cảnh sắccứu thích ký (in mộc bản)  
    576 Phật thuyết tam bảo hộ niệm bí mật pháp nghi (Sách chép tay)  
    577 Tam giáo pháp số (in mộc bản)  
    578 Liên quận phiên thập trừ phục tập (sách chép tay)  
    579 Thiền đường kiết hạ (sách chép tay)  
    580 Thiền đường kiết hạ an cư (sách chép tay)  
    581 Thuỷ soạn thiền đường kiết hạ nghi tắc yếu lược toàn quyển (in mộc bản)  
    582 Sách thơ hoạ (in mộc bản)  
    583 Sách thuốc (sách chép tay)  
    584 Thuỷ sấm – kinh tụng (sách chép tay)  
    585 Tiêu thích kim cang khoa nghi hội yếu chú giải (sách chép tay)  
    586 Tịnh độ huyền môn tiệp yếu (sách chép tay)  
    587 Tông kính yếu ngữ lục diễn nghĩa (in mộc bản)  
    588 Tự điển lược thức phụ hậu (sách chép tay)  
    589 Tục tạng kinh (sách chép tay)  
    590 Tuyển tăng đồ thuyết (sách chép tay)  
    591 Tuyển tăng đồ thuyết (in mộc bản)  
    592 Văn thù bồ tát hàng ma kệ (sách chép tay)  
    593 Phật thuyết vu lan bồn kinh (sách chép tay)  
    594 Gia phả Hà Tiên, 108 trang  
    595 Di tích Hà Tiên, 22 trang  
    596 Hợp tập thơ văn chữ Hán, 30 trang  
    597 Thần tiên thi tập, 34 trang  
    598 Sa di luật nghi yếu lược (in mộc bản), 390 trang  
    599 Vi Sơn cảnh sách(in mộc bản), 152 trang  
    600 Sách thơ văn mất tên, 184 trang  
    601 Tần cung oán, 180 trang  
    602 Côn ma kiến chủng thi, 114 trang  
    603 Hương thôn tân vãn, Trường đổ nội tân điền vãn, 152 trang  
    604 Đào Phi Phụng truyện  
    605 Hán Sở Tranh Hùng truyện  
    606 Hồ Thạch Hổ truyện  
    607 Mã Đăng Long truyện  
    608 Mã Sĩ truyện  
    609 Thù thế tân thanh truyện  
    610 Tống Từ Minh truyện  
    611 Trần Nhạc Vũ truyện  
    612 Vũ Thành Lân truyện  
    613 Song Tinh Bất Dạ, 181 trang  
    614 Hà Tiên trấn Hiệp trấn Mạc thị gia phả, 110 trang  
    615 Phật Tổ tam kinh luân quán thuyết, 100 trang  
    616 Quy nguyên trực chỉ tăng bổ âm nghĩa - Thượng, 200 trang  
    617 Quy nguyên trực chỉ tăng bổ âm nghĩa – Trung, 180 trang  
    618 Sách ngắm các ngày nhất lễ lạy lót năm  
    619 Tam thập nhất điều tư lương  
    620 Lễ nhật chung niên toàn thư  
    621 Sách an ủi kẻ liệt  
    622 Truyện bà Thánh Y –Sa-Ve  
    623 Sách khuyên răn  
    624 Truyện Nôm mất tên, 152 trang  
    625 Sách học đề cương, 180 trang  
    626 Văn trường, 72 trang  
    627 Tam trường văn tuyển, 100 trang  
    628 Lịch khoa hội văn sách, 100 trang  
    629 Lịch khoa đăng long văn tuyển, 150 trang  
    630 Tư liệu Hán Nôm đình Minh Hương  
    631 Châu Tử gia huấn tường giải nam âm  
    632 Đại phương tiện Phật báo ân kinh chú nghĩa (3 quyển)  
    633 Hoằng giới đạo học  
    634 Quy sơn cảnh sắc cú thích kỷ tự:  
    635 Sa di luật (2 quyển)  
    636 Trùng khắc Pháp bảo đàn kinh biện ngôn  
    637 An Nam địa dư chí  
    638 Á Tế Á Hiệp hội sở tàng An Nam bản thư mục lục  
    639 Bạch Vân am thi tập  
    640 Bạch Viên Tôn Các truyện  
    641 Bản thảo cầu chân  
    642 Báo ứng nhân quả lục  
    643 Bắc Kỳ hà đê sự tích  
    644 Binh pháp tập lược  
    645 Binh thư yếu lược  
    646 Bình Tây thực lục  
    647 Cao Chu Thần thi tập  
    648 Cao Miên Xiêm La sự tích  
    649 Cấn Trai thi tập  
    650 Châu Lý Ngọc truyện  
    651 Chiếu biểu  
    652 Chí linh câu sự tích  
    653 Chính khí ca phụ Trần ngôn ca Cai Vàng tân truyện  
    654 Chu Tử gia huấn Nam âm  
    655 Chư nhạc chương hội biên  
    656 Chử Đồng Tử cập Tiên Dung tây cung nhị vị tiên nữ ngọc phả  
    657 Cổ tháp linh tích  
    658 Công dư tiệp ký  
    659 Công thần lục  
    660 Dã sử  
    661 Danh thi hợp tuyển  
    662 Dã sử tập lục  
    663 Di Đà Kinh diễn nghĩa  
    664 Dương Từ Hà Mậu cổ thư  
    665 Dưỡng Hạo Hiên đỉnh tập Quốc sử di biên  
    666 Đà Hắc Báo truyện  
    667 Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên  
    668 Đại Nam Hội điển sự lệ chính biên và tục biên  
    669 Đại Việt sử ký thực lục tục biên  
    670 Đại Việt sử ký tiệp lục  
    671 Đại Việt sử ước  
    672 Đại Việt địa dư toàn biên  
    673 Đạo Nam càn tập  
    674 Đào Tráng tập  
    675 Đào Phi Phụng truyện  
    676 Đăng khoa lục  
    677 Đăng khoa lục cầu giảng  
    678 Điện đường danh hiệu đồ thức  
    679 Đoạn trường tân thanh. Thuận Hóa 1902  
    680 Đồng Khánh ngự chế địa vực chí đồ  
    681 Gia Định thành thông chí  
    682 Gia Định phú  
    683 Giá Viên toàn tập  
    684 Hiệu định phổ thân sự lục  
    685 Hoa nguyên thi thảo  
    686 Hoa Tiên nhuận chính  
    687 Hoàng Trần miếu khôn phạm tự âm ca chương hợp cảo, Nam Định, 1905  
    688 Hoàng Việt địa dư chí  
    689 Hoàng Việt Giáp Tí niên biểu  
    690 Hoàng Việt văn tuyển  
    691 Hoàng Việt văn tuyển hợp biên  
    692 Hồ Thạch Hổ  
    693 Hổ trướng xu cơ  
    694 Hội chân biên  
    695 Hội đình văn tuyển  
    696 Huấn mông khúc ca  
    697 Hùng Vương sự tích ngọc phả cổ truyện  
    698 Hứa Sử truyện  
    699 Khải đồng thuyết ước  
    700 Khâm định tiễu bình lưỡng kỳ nghịch phỉ phương lược  
    701 Khâm định tiễu bình Bắc kỳ nghịch phỉ chính biên  
    702 Khâm định tiễu bình Nam kỳ nghịch phỉ chính biên  
    703 Khâm định Việt sử thông giám cương mục tiền biên  
    704 Khiêm Trai thi tập  
    705 Kiến văn lục  
    706 Kim Tuý tình từ  
    707 Kim Vân Kiều tân tập  
    708 Kim Vân Kiều tân truyện  
    709 Kim Vân Kiều Thanh Tâm Tài Tử  
    710 Lại An thi thảo trích lục  
    711 Lập Trai tiên sinh hành trạng  
    712 Lê Triều danh thần chương sớ tấu khải  
    713 Lê Triều giáo hoá điều lệ  
    714 Lê triều hương tuyển  
    715 Lịch đại thi tuyển  
    716 Lịch đại danh hiền phổ  
    717 Lĩnh Nam dật sử  
    718 Lữ Châu Hy truyện  
    719 Lương Giang Nguyễn tướng công  
    720 Lục Vân Tiên ca diễn  
    721 Lục Vân Tiên truyện  
    722 Lý Công tân thư  
    723 Lý lịch quan lại triêu Minh Mệnh  
    724 Lý Thiên Long truyện  
    725 Mã Sĩ truyện  
    726 Mạc gia sự tích ký – Trịnh gia sự tích ký – Tây Sơn sự tích ký  
    727 Mông Sơn khoa  
    728 Nam Bắc thực lục  
    729 Nam Cầm khúc  
    730 Nam quốc địa vực chí  
    731 Nam Quốc địa dư chí lược  
    732 Nam quốc vĩ nhân truyện  
    733 Nam sử toát yếu  
    734 Nan tự giải âm  
    735 Nam trung ẩn sĩ Hối Trai Nguyễn Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca  
    736 Ngoạ Du Sào tập  
    737 Ngoạ Du sào văn tập  
    738 Nguyễn Chi thế phổ  
    739 Nguyễn Du thi tập  
    740 Nguyễn triều Thế Tổ Cao hoàng đế long hưng sự tích  
    741 Ngư tiều vấn đáp nho y diễn ca  
    742 Ngự chế lịch đại sử tổng luận  
    743 Ngự chế Quỳnh uyển cửu ca thi tập  
    744 Ngự chế thi sơ tập  
    745 Ngự chế thi tam tập  
    746 Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập  
    747 Nhẫn Trai văn tập  
    748 Nhâm Thìn khoa tiến sĩ Trần Công Sán, Sự trạng  
    749 Như Tây ký  
    750 Nữ lưu tướng tân truyện  
    751 Ô châu cận lục  
    752 Phan tộc công phả tân biên  
    753 Phật tổ thống kỷ  
    754 Phong tục nước Nam  
    755 Phổ môn sám pháp  
    756 Phụng sao hiệu đính tấn thân sự lục  
    757 Phương Đình thi tập  
    758 Phương Đình tuỳ bút lục  
    759 Phương Đình văn loại tập  
    760 Quan âm tế độ diễn nghĩa kinh  
    761 Quan âm diễn ca toàn truyện  
    762 Quang phục quân phương lược  
    763 Quốc âm thi tập  
    764 Quốc sử di biên  
    765 Quốc sử di biên, Hongkong 162  
    766 Quốc triều thuế lệ lược khảo  
    767 Quốc triều chính biên toát yếu  
    768 Quốc triều khoa bảng lục  
    769 Quốc sử tập yếu  
    770 Sách văn toàn tập  
    771 Song tinh bất dạ  
    772 Sơn Thạch truyện  
    773 Tang thương ngẫu lục  
    774 Tang thương ngẫu lục  
    775 Tâm kinh mật ý giải truyện  
    776 Tam khôi lược khảo  
    777 Tám văn kiện về nghị hoà giữa Hoàng Hoa Thám và Pháp  
    778 Tây Hồ chí  
    779 Tây Nam biên tái vực  
    780 Tây Sơn thuật lược  
    781 Thanh Hoá quan phong  
    782 Thánh giáo kinh nguyện  
    783 Thập anh thi tập  
    784 Thi văn hợp tập  
    785 Thích sử truyền đăng  
    786 Thiên hoa (nam?) minh giám  
    787 Thiên nam minh giám phù lịch đại trung hưng cư ngữ kinh  
    788 Thiền đường  
    789 Thoại Khanh Châu tuấn thư tập  
    790 Thoái thực ký văn  
    791 Thoát Hiên vịnh sử thi tập  
    792 Thông quốc duyên cách hải chử  
    793 Thuý Kiều truyện tường chú, SG, BGD, 1966  
    794 Thuý Sơn thu mộng ký  
    795 Thuyền bạc danh hiệu đồ thức  
    796 Thư đường ẩn tướng nho phú  
    797 Tiểu Sơn Hậu diễn ca  
    798 Toàn Lê tiết nghĩa lục  
    799 Tồn Am thi cảo  
    800 Tống Tử Vưu truyện  
    801 Tống Từ Minh truyện  
    802 Từ điển Nôm - La tinh  
    803 Tứ dân tứ thú  
    804 Tự điển Nôm  
    805 Từ vựng lịch sử chữ Nôm  
    806 Trấn Tây kỷ lược  
    807 Trình thập cung nhạc nghi  
    808 Trích cẩm vựng biên  
    809 Văn hiến địa dư  
    810 Văn phái hợp tuyển  
    811 Việt giám thông khảo tổng luận  
    812 Việt khảo tổng luận – Quốc sử sao bản  
    813 Việt Nam hiếu tử  
    814 Việt Nam khai quốc chí truyện  
    815 Việt Nam phật điển  
    816 Việt Nam phong sử  
    817 Việt sử diễn nghĩa tứ tự ca  
    818 Việt sử tiệp lục diễn nghĩa  
    819 Việt Sử tiêu án lược biên  
    820 Việt sử yếu  
    821 Việt sử kính  
    822 Vũ trung tuỳ bút  
    823 Yên đài anh thoại khúc  
     
  • Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm
  • Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:
   STT Tên đề tài và chủ nhiệm
    
  • Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)
   TT Công bố khoa học
   A Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế
   I Thuộc danh sách ISI
   II Không thuộc danh sách ISI
   B Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước
   C Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế
   D Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước
   E Sách xuất bản
   I Sách xuất bản quốc tế
   II Sách xuất bản trong nước
   F Sở hữu trí tuệ
    
  Sách xuất bản
  I Sách xuất bản quốc tế
  II Sách xuất bản trong nước
  F Sở hữu trí tuệ
 •  
  • Nguồn: Cổng thông tin trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right