Phòng thí nghiệm Mô phỏng, Đại học Bách Khoa TP.HCM

Thứ hai - 23/05/2016 16:21     In bài viết

Phòng thí nghiệm Mô Phỏng là phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu các hoạt động trong lĩnh vực Hóa học - Công nghệ hóa học, thuộc trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Thông tin chung

Tên phòng thí nghiệm: PTN MÔ PHỎNG

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ): Simulation Laboratory

1.1 Địa chỉ: P.102 B10, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt Q.10, TP.HCM

1.2: Điện thoại:(08) 38647256-5603Fax:

1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): TS Mai Cao Lân

Điện thoại(CQ): (84-8) 38647256

Mobile: E-mail:

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa

2.1 Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

2.2 Điện thoại (CQ):(84-8) 38647256Fax: (84-8) 38653823

Lĩnh vực hoạt động:

- Giảng dạy các môn học có sử dụng phần mềm tính toán chuyên ngành và mô phỏng.
- Tổ chức các khóa học chuyên đề ngắn hạn có cấp chứng chỉ do CBGD của Khoa, các chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện. 
- Phục vụ giảng dạy chương trình Cao học Kỹ thuật Khoan, Khai thác và Công nghệ Dầu khí. Đồng thời Khoa cũng đang hoàn tất hồ sơ xin mở ngành Cao học Địa chất Dầu khí trong năm 2006.
- Thực hành các môn tin học, thực hiện các đồ án LVTN liên quan đến các vấn đề tính toán thiết kế và mô phỏng.
- Khai thác và áp dụng các chương trình giảng dạy đa phương tiện (bộ giáo trình điện tử về đào tạo kỹ sư dầu khí quốc tế, gồm 52 đĩa CDROM trị giá 40.000 USD (nhưng mua với giá 5000 USD - kinh phí tài trợ của Schlumberger) để nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư dầu khí trong trường.
- Khai thác các bộ phần mềm về kỹ thuật địa chất (Modflow, Slope, Mapinfo…), cơ học công trình (Samcef, Ansys…) và kỹ thuật dầu khí (Drilling office, Geoframe,    Eclipse…) 
 phục vụ cho đào tạo đại học và sau đại học. 
- Nghiên cứu và phát triển các phần mềm chuyên ngành, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
- Triển khai thí điểm và tiến tới áp dụng rộng rãi việc tổ chức thi và chấm thi trắc nghiệm trên mạng máy tính
- Tổ chức các buổi hội thảo, họp mặt thường kỳ cho các hiệp hội, tổ chức chuyên ngành trong và ngoài nước
- Triển khai các hợp đồng phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật cho khách hàng các sản phẩm phần mềm của các nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực mô phỏng như Schlumberger, Landmark, Petroleum Expert...
- Phục vụ các chương trình hợp tác đào dạng Sandwitch giữa Khoa và các đơn vị đào tạo ở nước ngoài, cụ thể là dự án hợp tác đào tạo ThS và TS về Kỹ thuật dầu khí với NUTU, hợp tác đào tạo đại học kỹ thuật dầu khí (chương trình Twinning Program) với Adelaide và Cao học kỹ thuật dầu khí (Distance Learning) với Heriot Watt.
- Phục vụ các chương trình hợp tác trao đổi nguồn nhân lực giữa Khoa và các đơn vị bạn

Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:

- Ứng dụng địa thống kê trong việc xây dựng mô hình thuộc tính của vỉa dầu khí
- Mô hình hóa hệ thống khai thác dầu khí
- Mô phỏng dự báo hoạt động khai thác dầu khí
- Phương pháp không-lưới ứng dụng trong kỹ thuật dầu khí
- Nghiên cứu tích hợp vỉa dầu khí

Quy mô phòng thí nghiệm:

Tổng diện tích: 100 ( m2)

2.3. Nhân lực PTN ( các trưởng nhóm nghiên cứu )

STT Họ và tên Học vị Chuyên ngành Điện thoại, email Chức vụ
1 Mai Cao Lân Tiến sỹ Kỹ thuật Cơ khí 0907.284.597 , maicaolan@hcmut.edu.vn Chủ nhiệm Bộ môn

 

Trang thiết bị :

STT Tên thiết bị Công dụng
1 Máy vi tính PIV-2.G Thực hành các phần mềm dầu khí, nghiên cứu khoa học,...
2 Projector panasonic pt-lb51ea (daylight view 2) Phục vụ giảng dạy, báo cáo, hội thảo

 

Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:
STT Tên đề tài và chủ nhiệm
1 Ứng dụng địa thống kê trong việc xây dựng mô hình thuộc tính của vỉa dầu khí
2 Mô hình hóa hệ thống khai thác dầu khí
3 Mô phỏng dự báo hoạt động khai thác dầu khí
4 Phương pháp không-lưới ứng dụng trong kỹ thuật dầu khí
5 Nghiên cứu tích hợp vỉa dầu khí

Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)
TT Công bố khoa học
A Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế
I Thuộc danh sách ISI
II Không thuộc danh sách ISI
B Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước
C Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế
D  
1 LAN MAI-CAO and THANH TRAN-CONG (2011) “A new meshless approach to the numerical simulation of interfacial flows”, presented in the 1st International Conference on Computational Science & Engineering (ICCSE 2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, 19-21 December 2011.
2 LAN MAI-CAO and THANH TRAN-CONG (2011) “Meshless numerical scheme for unsteady Navier-Stokes equations”, presented in the 1st In¬ternational Symposium on Engineering Physics and Mechanics (ISEPM 2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, 25-26 October 2011.
3 Đỗ Xuân Hòa, Võ Thanh Hùng, Mai Cao Lân (2011) “Khảo sát việc chọn lọc và sắp xếp các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình hiệu chỉnh mô hình vỉa dầu khí dựa trên lịch sử khai thác”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 26 – 28/10/2011, trang 643.
4 Lương Văn Chí, Khương Thanh Chương (2011) “Khảo sát các thông số ảnh hưởng đến quá trình bơm ép Polymer trong giai đoạn thu hồi dầu tăng cường”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 26 – 28/10/2011, trang 648.
5 Đồng Hữu Minh Huy, Phạm Huỳnh Kiều Trinh, Mai Cao Lân (2011) “Ứng dụng địa thống kê trong việc xây dựng mô hình thuộc tính vỉa dầu khí”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 26 – 28/10/2011, trang 651

Nguồn: Khoahoc TOT

 

 

 

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right