Phòng thí nghiệm Máy tính - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Thứ năm - 02/06/2016 14:00     In bài viết

 

Phòng thí nghiệm Máy tính là phòng thí nghiệm hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc trường đại học Bách Khoa TP.HCM.

I. Thông tin chung

1. Tên phòng thí nghiệm: PTN MÁY TÍNH

- Tên viết tắt ( nếu có):

- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ):

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

1.1 Địa chỉ: Cuối dãy B1, ĐH Bách Khoa - TP.HCM. 268 - Lý Thường Kiệt, Quận.10, TP.HCM

1.2: Điện thoại: (08) 38650424Fax:

1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): ThS Nguyễn Văn Mai

Điện thoại(CQ): (84-8) 38647256

Mobile: 0913904024 E-mail: nvmai@hcmut.edu.vn

2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa

2.1 Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

2.2 Điện thoại (CQ): (84-8) 38647256Fax: (84-8) 38653823

3. Lĩnh vực hoạt động:

4. Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:

II. Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm

A. Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất

1. Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:

1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư: 2008 Năm kết thúc:

1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:

1.3 Tổng giá trị thiết bị :

1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:

2. Quy mô phòng thí nghiệm:

2.1. Tổng diện tích: 220 ( m2)

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):

STT

Tên thành phần PTN

Chức năng và nhiệm vụ

2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)

STT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

Điện thoại,email

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Mai

Thạc sỹ

Điện tử

nvmai@hcmuteduvn

Trưởng phòng

2

Đặng Thành Tín

Tiến sỹ

Điện tử

dttin@hcmuteduvn

 

3

Huỳnh Xuân Cảnh

Cử nhân

CNTT

canhhuynh06@yahoocom

 

Trang thiết bị :

STT

Tên thiết bị

Công dụng

1

Máy vi tính

 

Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm

Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:

STT

Tên đề tài và chủ nhiệm

1

Đặng Thành Tín, Vùng crosspoint nén không tổn hao

Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)

TT

Công bố khoa học

A

Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế

I

Thuộc danh sách ISI

II

Không thuộc danh sách ISI

B

Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước

C

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

D

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

E

Sách xuất bản

I

Sách xuất bản quốc tế

II

Sách xuất bản trong nước

F

Sở hữu trí tuệ

 

Nguồn: Cổng thông tin trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right