Phòng thí nghiệm Mạch và Đo - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Thứ năm - 02/06/2016 15:16     In bài viết

Phòng thí nghiệm Mạch và Đo là phòng thí nghiệm trực thuộc trường Đại học Bách Khoa TP.HCM thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu  và hoạt động trong lĩnh vực Điện - Điện tử.

I. Thông tin chung

1. Tên phòng thí nghiệm: PTN MẠCH & ĐO

- Tên viết tắt ( nếu có): PTN M&Đ

- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ):

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

1.1 Địa chỉ: Phòng 102 dãy B3, Bộ môn CSKTĐ, Khoa Điện , ĐHBK TPHCM

1.2: Điện thoại:(08) 38647685Fax:

1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): ThS Lê Minh Cường

Điện thoại(CQ): (84-8) 38647256

Mobile:0908 003275 E-mail: lmcuong@hcmut.edu.vn

2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa

2.1 Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

2.2 Điện thoại (CQ):(84-8) 38647256Fax: (84-8) 38653823

3. Lĩnh vực hoạt động:

4. Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:

II. Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm

A. Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất

1. Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:

1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư: Năm kết thúc:

1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:

1.3 Tổng giá trị thiết bị :

1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:

2. Quy mô phòng thí nghiệm:

2.1. Tổng diện tích: 300 ( m2)

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):

STT

Tên thành phần PTN

Chức năng và nhiệm vụ

1

PTN Mạch & Đo

Hướng dẫn TN Mạch điện và đo lường

2

PTN Mạch điẹn tử

Hướng dẫn TN Mạch điện tử

2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)

STT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

Điện thoại,email

Chức vụ

1

Lê Minh Cường

Thạc sỹ

KT Điện

lmcuong@hcmut.edu.vn

Trưởng phòng

2

Đỗ Quốc Tuấn

Kỹ sư

Tự động hóa

dqtuan@hcmut.edu.vn

Nhân viên

3

Trần Quang Việt

Kỹ sư

Viễn thông

tqviet@hcmut.edu.vn

Nhân viên

4

Vũ Trọng Tuệ

Kỹ sư

Viễn thông

vttue@hcmut.edu.vn

Nhân viên

Trang thiết bị :

STT

Tên thiết bị

Công dụng

1

Máy phát sóng

HDTN

2

Cầu đo rlc

HDTN

3

Dao động ký

HDTN

B. Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm

Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:

STT

Tên đề tài và chủ nhiệm

Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)

TT

Công bố khoa học

A

Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế

I

Thuộc danh sách ISI

II

Không thuộc danh sách ISI

B

Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước

C

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

D

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

E

Sách xuất bản

I

Sách xuất bản quốc tế

II

Sách xuất bản trong nước

F

Sở hữu trí tuệ

 

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right