Phòng Thí nghiệm kỹ thuật tàu thủy - Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

Thứ ba - 21/06/2016 13:58     In bài viết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG THÍ NGHIỆM
PTN KỸ THUẬT TÀU THỦY
 
 • Thông tin chung
  • Tên phòng thí nghiệm: PTN KỸ THUẬT TÀU THỦY
   • - Tên viết tắt ( nếu có):
   • - Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ):
   • - Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có): NAAME Lab
   • 1.1 Địa chỉ: Nhà C3, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM
   • 1.2: Điện thoại:38647258- 5647Fax:
   • 1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): ThS Trần Văn Tạo
    • Điện thoại(CQ): (84-8) 38647256
    • Mobile:0908.157.029 E-mail: taobk@yahoo.com
 •  
  • Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa
  • 2.1 Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
  • 2.2 Điện thoại (CQ):(84-8) 38647256Fax: (84-8) 38653823
  • Lĩnh vực hoạt động:
   - Giảng dạy các môn thí nghiệm chuyên ngành tàu thủy, các bài thí nghiệm chung của khoa
   - Hỗ trợ NCKH của Giảng viên và sinh viên
    
  • Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:
   - Hoàn chỉnh các bài thí nghiệm hiện có
   - Triển khai mở rộng các thí nghiệm chuyên ngành tàu thủy
    
    
 • Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm
 • Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất
  • Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:
   • 1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư:2004 Năm kết thúc: 2008
   • 1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:
   • 1.3 Tổng giá trị thiết bị :
   • 1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:
  • Quy mô phòng thí nghiệm:
  • 2.1. Tổng diện tích: 90 ( m2)
  • 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):
   STT Tên thành phần PTN Chức năng và nhiệm vụ
   1 Module tính toán và thiết kế Đào tạo, NCKH, Tư vấn
   2 Đo lường kiểm định tàu thủy Đào tạo, NCKH, Tư vấn
   3 Nghiên cứu và phát triển các phương tiện thủy mới Đào tạo, NCKH, Tư vấn

    
  • 2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)
  • STT Họ và tên Học vị Chuyên ngành Điện thoại,email Chức vụ
   1 Trần Văn Tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Tàu thủy 0908.157.029 Giảng viên
   2 Lê Đình Tuân Tiến sỹ Kỹ thuật chế tạo 0908.191.766 Phó Trưởng khoa
   3 Lê Tất Hiển Tiến sỹ Kỹ Thuật Tàu Thủy 0903.999.243 Chủ nhiệm Bộ môn
    
  • Trang thiết bị :
   STT Tên thiết bị Công dụng
   1 Mô hình máy lái thủy lực tàu thủy Giảng dạy TN hệ thống lái
   2 Mô hình thí nghiệm cân bằng động Giảng dạy môn TN KTGT 1
   3 Mô hình xác định độ cứng uốn EL Giảng dạy môn TN KTGT 1
   4 Mô hình hệ thống đo lường kiểm tra lắp đặt hệ thống trục Thực tập kỹ thuật
   5 Mô hình đo chuyển vị Giảng dạy môn TN KTGT 1
    

    
 • Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm
 • Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:
  STT Tên đề tài và chủ nhiệm
  1 Nghiên cứu thử nghiêng tàu
  2 Nghiên cứu ổn định tai nạn
  3 Hệ thống động lực tàu thủy
  4 Nghiên cứu chế tạo tàu đệm khí cỡ nhỏ

   
 • Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)
  TT Công bố khoa học
  A Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế
  I Thuộc danh sách ISI
  II Không thuộc danh sách ISI
  B Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước
  C Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế
  D Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước
  E Sách xuất bản
  I Sách xuất bản quốc tế
  II Sách xuất bản trong nước
  F Sở hữu trí tuệ

 • Nguồn: Cổng thông tin trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right