Phòng Thí nghiệm kỹ thuật hàng không - Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

Thứ hai - 20/06/2016 14:51     In bài viết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG THÍ NGHIỆM
PTN KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG
 
 • Thông tin chung
  • Tên phòng thí nghiệm: PTN KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG
   • - Tên viết tắt ( nếu có):
   • - Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ): Aerotechnical Laboratory
   • - Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
   • 1.1 Địa chỉ: Nhà C1, Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM
   • 1.2: Điện thoại:(08) 38645136Fax:
   • 1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): TS Vũ Ngọc Ánh
    • Điện thoại(CQ): (84-8) 38647256
    • Mobile:0918340297 E-mail:
  • Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa
  • 2.1 Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
  • 2.2 Điện thoại (CQ):(84-8) 38647256Fax: (84-8) 38653823
  • Lĩnh vực hoạt động:
   - Kỹ thuật Hàng không
  • Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:
   - Nghiên cứu, thiết kế các phương tiện bay
   - Nghiên cứu, thiết kế turbine gió
   - Nghiên cứu thiết kế thuyền lướt
   - Nghiên cứu kết cấu mỏi và va đập
    
 • Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm
 • Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất
  • Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:
   • 1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư: Năm kết thúc:
   • 1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:
   • 1.3 Tổng giá trị thiết bị :
   • 1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:
 •  
  • Quy mô phòng thí nghiệm:
  • 2.1. Tổng diện tích: 276 ( m2)
  • 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):
   STT Tên thành phần PTN Chức năng và nhiệm vụ
   1 Phòng điều hành Điều hành các hoạt động của PTN
    
  • 2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)
  • STT Họ và tên Học vị Chuyên ngành Điện thoại,email Chức vụ
   1 Vũ Ngọc Ánh Tiến sỹ Hàng không 0918340297, vna2006@hotmail.com  
   2 Nguyễn Chí Công Tiến sỹ Tính toán số 0906756238, nccong2000@yahoo.com Chưa biết
   3 Ngô Khánh Hiếu Tiến sỹ Kỹ thuật Hàng không 0906756238, nccong2000@yahoo.com Giảng viên
   4 Nguyễn Thế Hoàng Tiến sỹ Kết cấu hàng không 0906756238, nccong2000@yahoo.com Giảng viên
    
  • Trang thiết bị :
   STT Tên thiết bị Công dụng
   1 Máy đo vận tốc bằng laser dantec Đo vận tốc
   2 Ống khí động hở 100x50x40 cm Thí nghiệm khí động lực học
   3 Máy kéo nén vạn năng 100KN Đo kéo nén
   4 Máy cắt bằng laser CMA6040 Cắt bằng laser
   5 Máy server Xeon Quad Core E5620 2.4Ghz Tính toán số
    
 • Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm
 • Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:
 • STT Tên đề tài và chủ nhiệm
  1 Nghiên cứu, thiết kế turbine gió
  2 Nghiên cứu, thiết kế các phương tiện bay
  3 Nghiên cứu thiết kế thuyền lướt
  4 Nghiên cứu kết cấu mỏi và va đập
   
 • Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)
 • TT Công bố khoa học
  A Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế
  I Thuộc danh sách ISI
  1 Ngoc Anh Vu, Jae-Woo Lee, Sungil Shu, “Aerodynamic Design Optimization of Helicopter Rotor Blades Including Aerofoil Shape for Hover Performance”, Chinese Journal of Aeronautics, 2013
  2 Ngoc Anh Vu, Jae-Woo Lee, Sangho Kim, Daniel Neufeld, “An Effective Tool for Automated Generation of Aerofoil Characteristics Tables for Rotorcraft Analysis and Design”, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 84 Iss: 4, pp.221 – 230, 2012.
  3 Tun Lwin, Ngoc Anh Vu, Jae-Woo Lee, Sangho Kim, “A Distributed Web-Based Framework for Helicopter Rotor Blade Design”, Advances in Engineering Software. Vol. 53, pp14-22, November, 2012.
  4 C.C. Nguyen, F. Plourde, « Wavy wall influence on the hydrodynamic instability of a liquid film flowing along an inclined plane », International Journal of Heat and Fluid Flow 2011, Vol. 32, pp. 698-707.
  II Không thuộc danh sách ISI
  1 Hung Anh LY, Hirotsugu INOUE and Yousuke Irie. Numerical study on stress concentration effect in rapid evaluation of fatigue limit through temperature. Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering. Vol.6, No.4, pp. 299-313, 2012.
  2 Hung Anh LY, Hirotsugu INOUE and Yousuke Irie. Numerical simulation on rapid evaluation of fatigue limit through temperature evolution. Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering. Vol. 5, No. 9, pp. 459-475, 2011.
  B Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước
  1 Phan Đại Thành, Lê Phạm Minh Quân, Ngô Khánh Hiếu, “Thiết kế và chế tạo mô hình quạt hướng trục dùng hai động cơ quay ngược chiều nhau”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 26, Số 3 – 2010, p. 289-300 (ISSN: 1813-9663).
  2 Trần Công Danh, Ngô Khánh Hiếu, “Ứng dụng phương pháp xử lý ảnh bằng Matlab để phân tích ảnh chuyển động của một vật thể”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Số 22 – 2012 (ISSN: 0868-3980).
  3 Lê Phạm Minh Quân, Ngô Khánh Hiếu, “Điều khiển vòng quay động cơ không chổi than bằng bộ điều khiển tuyến tính dùng incremental encoder”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Số 22 – 2012 (ISSN: 0868-3980).
  4 Ngô Khánh Hiếu, “Ứng dụng đồ họa 3D vào thiết kế-chế tạo mô hình máy bay lượn sải cánh 1.8 m”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, Số 23 – 2012 (ISSN: 0868-3980).
  5 Ngô Khánh Hiếu, Lê Tất Hiển, Nguyễn Quốc Ý, “Mô hình thuyền lướt khí hai chỗ ngồi thu nhỏ dùng trong khảo sát thực nghiệm”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải, Đại học Giao thông vận tải Tp. HCM, Số 04 – 2013 (ISSN: 1859-4263).
  C Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế
  1 Hung Anh Ly, Hirotsugu Inoue. A Study on Rapid Evaluation of Fatigue Limit through Temperature Evolution. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology. Asia Hotel Bangkok, Bangkok – Thailand, 12-13 February 2013.
  2 Hung Anh Ly, Hirotsugu Inoue. Numerical Study on Stress Concentration Effect in Rapid Evaluation of Fatigue Limit through Temperature Evolution. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Materials Engineering and Natural Resources & Materials. Park Royal Hotel, Penang – Malaysia, 22-23 January 2013.
  3 Hung Anh LY, Hirotsugu INOUE and Yousuke Irie. A Study on Stress Concentration Effect in Rapid Evaluation of Fatigue Limit by Numerical Analysis. The International Conference on Advances in Computational Mechanics (ACOME). HoChiMinh City – Vietnam, pp. 340-355, 2012.
  4 Hung Anh LY and Hirotsugu INOUE. Study of stress concentration effect on fatigue limit by temperature evolution measurement. International Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics 2011 (ATEM’11). Kobe – Japan, 2011.
  5 N. A. Vu, J. W. Lee, S. M. Fadillah and S. H. Kim, “Aerodynamic Design Optimization of Helicopter Rotor Blade Including Airfoil Shape for Forward Flight”, 1st Asian Australian Rotorcraft Forum, Busan, Korea, February, 2012.
  6 Tun Lwin, Ngoc Anh Vu, Ji Min Kim, Jae Woo Lee, Sangho Kim, Young Jae Lee,“An Integrated Framework for Innovative Compound Gyroplane Design System”, ICAS conference, 2012.
  7 Ngoc Anh Vu, Jae Woo Lee, “Multidisciplinary Design Optimization of Helicopter Rotor Blades”, International Conference on Advances in Computational Mechanics, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2012
  8 V.T Luu, C.C. Nguyen, F. Plourde, C. Grignon, « Hypersonic Aerothermal External Flow Field Depicted from Immersed Boundary Technique », 26th International Symposium On Ballistics, Miami, Florida, USA, September 12-16, 2011.
  9 F. Plourde, C.C. Nguyen, G. Mougin, « Modeling liquid films along curved substrates », International Conference on Multiscale Complex Fluid Flows and Interfacial Phenomena - Multiflow 2010, Brussels, Belgium, November 8-10, 2010.
  10 C.C Nguyen, L.T.H Hieu, D.D Khuong, N.V Trong, T.P Tai, « Self starting capability of an HType Vertical Axis Wind Turbine using unsteady numerical simulation », The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Bangkok, February 12 – 13, 2013.
  11 L.T.H Hieu, C.C Nguyen, N.T Tu, L.H Trinh, V.H My, « Design and Testing of an H-Type Vertical Axis Wind Turbine Model », The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Aerospace Technology, Bangkok, February 12 – 13, 2013.
  12 Ngo Khanh Hieu, Bui Khac Huy, “Electric RC model airplane carrying payload up to 300 grams: Design and Manufacture”, Proceedings of the 4th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Aerospace Technology, Ho Chi Minh City, Jan 10-11, 2012.
  D Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước
  1 Lê Phạm Minh Quân, Ngô Khánh Hiếu, “Điều khiển vòng quay động cơ không chổi than bằng PID dùng Encoder tuyệt đối”, Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần 5 – VCM2010, Đại học Bách khoa Tp. HCM, 22&23/10/2010.
  2 Phan Đại Thành, Lê Phạm Minh Quân, Ngô Khánh Hiếu, “Thiết kế và chế tạo mô hình quạt hướng trục dùng hai động cơ quay ngược chiều nhau”, Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần 5 – VCM2010, Đại học Bách khoa Tp. HCM, 22&23/10/2010.
  3 Ngô Khánh Hiếu, “Mô hình máy bay điện giá rẻ dành cho người mới tập chơi máy bay RC”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 12, Đại học Bách khoa Tp. HCM, 28/10/2011.
  4 Ngô Khánh Hiếu, Nguyễn Quốc Ý, “Mô hình thuyền lướt khí thu nhỏ dùng trong khảo sát thực nghiệm”, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần 9, 2012, Hà Nội.
  5 Phạm Minh Vương, Ngô Khánh Hiếu, et al., “Fluid dynamics simulation of the two-seat airboat using OpenFoam: drag estimation and wave effect”, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần 9, 2012, Hà Nội.
  E Sách xuất bản
  I Sách xuất bản quốc tế
  II Sách xuất bản trong nước
  F Sở hữu trí tuệ
   
   
Nguồn: Cổng thông tin trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 
Banner
Banner home right