Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện trung tâm - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Thứ năm - 02/06/2016 15:01     In bài viết

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện Trung tâm là phòng thí nghiệm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực Điện - Điện tử trực thuộc trường Đài học Bách Khoa TP.HCM.

I. Thông tin chung

1. Tên phòng thí nghiệm: PTN KỸ THUẬT ĐIỆN TRUNG TÂM

- Tên viết tắt ( nếu có): P. TN KTĐTT

- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ):

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

1.1 Địa chỉ: Phòng 105 Dãy nhà B3 khuân viên trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10 TP.HCM

1.2: Điện thoại: (08) 38657296Fax: (08) 38645796

1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): PGS. TS Nguyễn Văn Nhờ

Điện thoại(CQ): (84-8) 38647256

Mobile: 0908337518 E-mail: nvnho@hcmut.edu.vn

2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa

2.1 Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

2.2 Điện thoại (CQ): (84-8) 38647256Fax: (84-8) 38653823

3. Lĩnh vực hoạt động:

4. Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:

II. Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm

A. Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất

1. Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:

1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư: 2004 Năm kết thúc: 2008

1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:

1.3 Tổng giá trị thiết bị :

1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:

2. Quy mô phòng thí nghiệm:

2.1. Tổng diện tích: 120 ( m2)

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):

STT

Tên thành phần PTN

Chức năng và nhiệm vụ

1

Nhóm thực tập tốt nghiệp

Chuần bị mô hình và bài thí nghiệm cho sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiêp

2

Nhóm Thí nghiệm kỹ thuật điện

Chuần bị mô hình và bài thí nghiệm cho sinh viên thực hiện thí nghiệm kỹ thuật điện

3

Nhóm quản lý sau đại học

Chuần bị kế họach và quản lý các học viên sau đại học

2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)

STT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

Điện thoại,email

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Nhờ

Tiến sỹ

Kỹ Thuật Điện

0908337518

Trưởng phòng

Trang thiết bị :

STT

Tên thiết bị

Công dụng

1

Máy dao động ký 100m

Đo

2

Máy dao động ký 20m

Đo

3

Máy tạo xung

Đo

4

Máy phát xung

Đo

5

Đồng hồ số

Tạo tín hiệu

6

Bộ dspace

Tạo tín hiệu

7

Bộ thí nghiệm derolenzo

Điều khiển

8

Bàn thí nghiệm máy điện

Điều khiển

9

Bàn thí nghiệm tự động

Điều khiển

10

Máy tính

Điều khiển

11

Kít PSP và Vi xử lý

Điều khiển

12

Bàn thí nghiệm plc

Điều khiển

B. Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm

Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:

STT

Tên đề tài và chủ nhiệm

1

Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ dùng DSP TMS320LF2407A

2

 

Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)

TT

Công bố khoa học

A

Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế

I

Thuộc danh sách ISI

II

Không thuộc danh sách ISI

B

Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước

C

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

D

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

E

Sách xuất bản

I

Sách xuất bản quốc tế

II

Sách xuất bản trong nước

F

Sở hữu trí tuệ

 

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right