Phòng Thí Nghiệm Khoa học & Công nghệ Vật liệu tiên tiến- Đại học Khoa học Tự nhiên

Thứ ba - 13/09/2016 15:51     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu: PTN Khoa học & Công nghệ Vật liệu tiên tiến

2. Loại hình: PTN chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Vật liệu

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh

5. Danh sách cán bộ cơ hữu:

- PGS. TS. Tạ Đình Cảnh
- PGS. TS. Lê Thị Thanh Bình
- PGS. TS. Ngô Thu Hương
- TS. Mai Hồng Hạnh
- ThS. Vương Văn Hiệp
- ThS. Nguyễn Quang Hòa

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt:
- PGS. TS. Tạ Đình Cảnh
- PGS. TS. Lê Thị Thanh Bình
- PGS. TS. Ngô Thu Hương
- TS. Mai Hồng Hạnh

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và đang trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

- Hệ thống thiết bị phân tích cấu trúc vât liệu (sử dụng chung với các đơn vị khác): X-Ray Diffractometer (D5005, Bruker – Germany), SEM & EDS (JSM 5410 LV, Jeol - Japan with EDS ISIS 300,Oxford - U.K.), hệ đo phổ truyền qua JASCO 6300.
- Các thiết bị lò nung nhiệt độ cao đến 1200 C và tủ sấy (dùng chung), thiết bị quay phủ màng mỏng, li tâm. Thiết bị bốc bay nhiệt tạo màng (dùng chung).

9. Hướng nghiên cứu chính:
- Phát triển các phương pháp chế tạo và nghiên cứu chuyên sâu tính chất các vật liệu điện tử có cấu trúc thấp chiều (0D, 1D, 2D)
- Nghiên cứu tính chất điện từ -quang của các vật liệu bán dẫn ứng dụng trong linh kiện điện tử tiên tiến
- Nghiên cứu tính chất vật liệu spintronics
- Nghiên cứu tính chất vật liệu polymer
- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: vật liệu điện tử, linh kiện có cấu trúc thấp chiều, vật liệu spintronics, polymer dẫn/bán dẫn, quang bán dẫn

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:
- Quy trinh chế tạo vật liệu dẫn dạng màng mỏng và vật liệu phát quang
- Thiết bị đo cầm tay sử dụng cảm biến nano

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

- Vật liệu và linh kiện điện tử tiên tiến
- Giải pháp công nghệ hữu ích
- Các bài báo khoa học quốc tế ISI/SCOPUS và trong nước
- Sách chuyên khảo/giáo trình
- Phục vụ đào tạo >30 sinh viên/năm cử nhân chuyên ngành Khoa học Vật liệu
- Phục vụ nghiên cứu và đào tạo cho học viên cao học và NCS.
- 3 từ khóa về sản phẩm: sách chuyên khảo, bài báo, vật liệu và linh kiện điện tử tiên tiến

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right