Phòng thí nghiệm Hóa phóng xạ - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 14:05     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:
PTN Hoá phóng xạ

2. Loại hình: PTN chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo (Theo danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN): Hoá phóng xạ

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị): PGS.TS. Ngô Sỹ Lương, TS. Vũ Ngọc Duy, TS. Phạm Tiến Đức, TS. Phạm Quang Trung

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị): PGS.TS. Ngô Sỹ Lương, TS. Vũ Ngọc Duy, TS. Phạm Tiến Đức, TS. Phạm Quang Trung, PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và đang kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

9. Hướng nghiên cứu chính:

Nghiên cứu hóa học các nguyên tố phóng xạ ứng dụng trong tách và tinh chế các đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo, ứng dụng đồng vị phóng xạ trong phân tích lượng vết. Tổng hợp và nghiên cứu các hợp chất chữa đồng vị phóng xạ ứng dụng trong nghiên cứu các quá trình hóa học, trong y học …

Nghiên cứu các qui trình thu hồi và xử lí chất thải phóng xạ...

- 05 từ khóa: Nguyên tố phóng xạ, đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo; Phân tích lượng vết, thu hồi và xử lí chất thải phóng xạ.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

Các hợp chất chứa đồng vị phóng xạ có giá trị trong phân tích lượng vết và có tiềm năng xử dụng làm thuốc chuẩn đoán hinhd ảnh và chữa trị bệnh ung thư -

03 từ khóa: Hợp chất chứa đồng vị phóng xạ; Chuẩn đoán hình ảnh; Chữa trị ung thư; Ấn phẩm khoa học, sáng chế.

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right