Phòng thí nghiệm hiện trường - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba - 26/07/2016 11:19     In bài viết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG THÍ NGHIỆM
PTN HIỆN TRƯỜNG
(Ngày cập nhật - 03/01/2014)
 • Thông tin chung
  • Tên phòng thí nghiệm: PTN HIỆN TRƯỜNG
   • - Tên viết tắt ( nếu có):
   • - Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ):
   • - Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
   • 1.1 Địa chỉ: Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM
   • 1.2: Điện thoại:08.38647256 – 5208Fax:
   • 1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): ThS Võ Thanh Long
    • Điện thoại(CQ): (84-8) 38647256
    • Mobile:0918 880 996 E-mail: vothanhlong6789@gmail.com
  • Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa
  • 2.1 Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
  • 2.2 Điện thoại (CQ):(84-8) 38647256Fax: (84-8) 38653823
  •  
  • Lĩnh vực hoạt động:
   Phòng thí nghiệm hiện trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong hệ thống giáo dục nhà nước và các hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. Nhiệm vụ chính của phòng thí nghiệm:
   - Giảng dạy cho sinh viên Khoa KTĐC&DK các môn học thực hành tại hiện trường;
   - Thử nghiệm chất lượng các sản phẩm về đất, đá, nước, bê tông… theo yêu cầu;
   - Thực hiện sản xuất về sản phẩm khảo sát địa kỹ thuật bao gồm: Khoan thăm dò địa chất công trình, thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng CPTu, thí nghiệm cắt cánh hiện trường VST, thí nghiệm nén tĩnh đất nền, khảo sát địa hình, địa chất thủy văn…
   - Thực hiện các thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình bao gồm: Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bê tông bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (PIT), xác định tính đồng nhất của bê tông bằng phương pháp siêu âm (SONIC)…
   - Hướng dẫn cho sinh viên làm đề tài, tiểu luận, luận văn, nghiên cứu khoa học...;
   - Phục vụ cho giảng viên làm nghiên cứu, đề tài trong nước và ngoài nước, thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ;
   - Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý, cải tiến chất lượng đất nền;
   - Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật về các phép thử hiện trường trong lĩnh vực địa chất, môi trường và xây dựng.
  • Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:
    
 • Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm
 • Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất
  • Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:
   • 1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư: Năm kết thúc:
   • 1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:
   • 1.3 Tổng giá trị thiết bị :
   • 1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:
  • Quy mô phòng thí nghiệm:
  • 2.1. Tổng diện tích: Chưa có ( m2)
  • 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):
   STT Tên thành phần PTN Chức năng và nhiệm vụ
    
  • 2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)
  • STT Họ và tên Học vị Chuyên ngành Điện thoại,email Chức vụ
   1 Võ Thanh Long Thạc sỹ Địa kỹ thuật 0918 880 996 - vothanhlong6789@gmail.com  
   2 Võ Đại Nhật Tiến sỹ     Chưa biết
   3 Phạm Minh Tuấn Cử nhân Công nghệ Phần mềm    
   4 Chu Đức Thắng Thạc sỹ     Giảng viên
   5 Ngô Tấn Phong Thạc sỹ     Chưa biết
    
  • Trang thiết bị :
   STT Tên thiết bị Công dụng
   1 Xuyên CPTu Xác định cường độ đất nền
   2 Cắt cánh hiện trường Xác định sức kháng cắt đất nền
   3 Máy PIT Xác định tính đồng nhất bê tông
   4 Máy nén ngang trong hố khoan Xác định Eh, Phgh của đất nền
   5 Máy siêu âm cọc nhồi Xác định tính đồng nhất bê tông
   6 Máy đo sâu điện Thăm dò điện trở đất nền
   7 Máy đo cường độ từ trường Thăm dò từ vật liệu
    
 • Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm
 • Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:
  STT Tên đề tài và chủ nhiệm
  1 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn địa phương về tái sử dụng nước thải sau xử lý của ngành chế biến mũ cao su và ngành chăn nuôi để tưới cây
  2 Nghiên cứu nguyên nhân hàm lượng nhôm có trong nước ngầm cao ở một số vùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đề xuất biện pháp xử lý
   
 • Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)
  TT Công bố khoa học
  A Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế
  I Thuộc danh sách ISI
  II Không thuộc danh sách ISI
  B Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước
  C Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế
  D Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước
  E Sách xuất bản
  I Sách xuất bản quốc tế
  II Sách xuất bản trong nước
  F Sở hữu trí tuệ

  • Nguồn: Cổng thông tin trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right