Phòng thí nghiệm Điện tử - Đại học Quốc tế

Thứ sáu - 10/06/2016 10:06     In bài viết

Phòng thí nghiệm Quốc tế là phòng thí nghiệm trực thuộc trường Đại học Quốc tế có tên giao dịch nước ngoài là Laboratory of Electronics, phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm mục đích thực hiện hoạt động thực hành, nghiên cứu trong lĩnh vực Điện - Điện tử cho trường và một số tổ chức, ban, ngành khác liên quan.

I. Thông tin chung

1. Tên phòng thí nghiệm: PTN ĐIỆN TỬ

- Tên viết tắt ( nếu có):

- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ): Laboratory of Electronics

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

1.1 Địa chỉ: Phòng LA602, Đại học Quốc tế Tp.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

1.2: Điện thoại:(08) 37244270-3231Fax:

1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): ThS Đỗ Ngọc Hùng

Điện thoại(CQ): (84-8) 37242181 (Ext. 3344)

Mobile:0909221224 E-mail: dnhung@hcmiu.edu.vn

2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Quốc tế

2.1 Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam

2.2 Điện thoại (CQ):(84-8) 37242181 (Ext. 3344)Fax: (84-8) 37242195

3. Lĩnh vực hoạt động:

4. Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:

II. Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm

A. Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất

1. Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:

1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư:2005 Năm kết thúc: 2006

1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:

1.3 Tổng giá trị thiết bị :

1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:

2. Quy mô phòng thí nghiệm:

2.1. Tổng diện tích: 90 ( m2)

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):

STT

Tên thành phần PTN

Chức năng và nhiệm vụ

1

Nhóm điện tử cơ bản

Giảng dạy các kiến thức căn bản về mạch điện tử

2

Nhóm hệ thống nhúng, DSP

Giảng dạy, nghiên cứu về hệ thống nhúng, DSP, vi xử lý

3

Nhóm IC design

Giảng dạy, nghiên cứu về thiết kế vi mạch

2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)

STT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

Điện thoại,email

Chức vụ

1

Mai Linh

Tiến sỹ

Điện tử

mlinh@hcmiu.edu.vn

 

2

Đỗ Ngọc Hùng

Thạc sỹ

Kỹ thuật vô tuyến điện tử

dnhung@hcmiu.edu.vn

 

3

Đào Thị Phượng

Thạc sỹ

Cơ Điện tử

dtphuong@hcmiu.edu.vn

 

4

Võ Minh Thạnh

Thạc sỹ

Điện tử - Viễn thông

vmthanh@hcmiu.edu.vn

 

5

Nguyễn Thanh Hoàn

Thạc sỹ

Cơ Điện tử

nthoan@hcmiu.edu.vn

 

6

Nguyễn Văn Dương

Kỹ sư

Điện tử - Viễn thông

nvduong@hcmiu.edu.vn

 

7

Vũ Văn Hiệp

Kỹ sư

Điện tử - Viễn thông

vvhiep@hcmiu.edu.vn

 

Trang thiết bị :

STT

Tên thiết bị

Công dụng

1

Card and software of programmable logic development systems model:cpld/fpga trainermanufacturer: flite

Giảng dạy, nghiên cứu về CPLD/FPGA

2

Card and software for logic design system model: nios devkit 1c20 manufacturer: altera

Giảng dạy, nghiên cứu về hệ thống nhúng

3

Digital signal processing cards model: dsp devkit 2c35 manufacturer: altera

Giảng dạy, nghiên cứu về DSP

4

Audio generators model: 4070a manufacturer: bk precision

Máy phát tín hiệu

5

Oscilloscope 100mhz, 2 channels model: 2190b manufacturer: bk precision

Máy dao động ký dung quan sát tín hiệu

6

Dc source 60v/5a model: hpd60-5 manufacturer: xantrex technology inc

Nguồn một chiều

7

Modules microprocessor trainer and accessories 32 bit microprocessor model: 91017-20 manufacturer: labvolt system inc

Giảng dạy, nghiên cứu về vi xử lý

8

Logic analyzer model: 1692a manufacturer: agilent

Giảng dạy, nghiên cứu về vi xử lý, hệ thống số

Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm

Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:

STT

Tên đề tài và chủ nhiệm

1

Xây dựng các bài thí nghiêm trên Kit CPLD/ FPGA,Ngô Viết Phương

2

Nghiên cứu vi xử lý 32 bit và sử dụng KIT 32bit microprocessor phục vụ cho công tác giảng dạy môn Microprocessor design project tại khoa Điện Tử Viễn Thông,Đỗ Ngọc Hùng

3

Hệ thống nhúng và một số ứng dụng,Ngô Viết Phương

Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)

TT

Công bố khoa học

A

Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế

I

Thuộc danh sách ISI

II

Không thuộc danh sách ISI

B

Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước

C

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

D

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

E

Sách xuất bản

I

Sách xuất bản quốc tế

II

Sách xuất bản trong nước

F

Sở hữu trí tuệ

 

Nguồn: Cổng thông tin trường Đại học Quốc tế

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right