Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Thứ sáu - 24/06/2016 21:37     In bài viết

Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật (có tên giao dịch nước ngoài: GEOTECHNICAL LABORATORY) là phòng thí nghiệm trực thuộc trường Đại học Bách Khoa TP.HCM hoạt động trong lĩnh vực Khoa học trái đất và môi trường.

I. Thông tin chung

1. Tên phòng thí nghiệm: PTN ĐỊA KỸ THUẬT

- Tên viết tắt ( nếu có):

- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ): GEOTECHNICAL LABORATORY

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

1.1 Địa chỉ: Nhà C2, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q10, TP.HCM

1.2: Điện thoại:(08) 38647256-5691Fax:

1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): ThS Ngô Tấn Phong

Điện thoại(CQ): (84-8) 38647256

Mobile:0909100286 E-mail: ngotanphong@hcmut.edu.vn

2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa

2.1 Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

2.2 Điện thoại (CQ):(84-8) 38647256Fax: (84-8) 38653823

3. Lĩnh vực hoạt động:

4. Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:

II. Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm

A. Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất

1. Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:

1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư: Năm kết thúc:

1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:

1.3 Tổng giá trị thiết bị :

1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:

2. Quy mô phòng thí nghiệm:

2.1. Tổng diện tích: 84 ( m2)

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):

STT

Tên thành phần PTN

Chức năng và nhiệm vụ

2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)

STT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

Điện thoại,email

Chức vụ

1

Ngô Tấn Phong

Thạc sỹ

Địa kỹ thuật

ngotanphong@hcmuteduvn 5771

Trưởng phòng

2

Lê Thanh Phong

Thạc sỹ

Địa kỹ thuật

 

Nhân viên

3

Thái Võ Trang

Kỹ sư

Dầu khí

 

Nhân viên

4

Nguyễn Thanh Long

Kỹ sư

Hóa chất

 

Nhân viên

5

Nguyễn Nhất Quang

Kỹ sư

Địa chất dầu khí

 

Nhân viên

6

Trần Thị Thu Lê

 

NULL

 

Nhân viên

7

Nguyễn Hoàng Thụy Quyên

 

Thủy lợi

 

Nhân viên

8

Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền

 

Kế toán

 

Nhân viên

Trang thiết bị :

STT

Tên thiết bị

Công dụng

1

Cân điện tử ohaus

Xác định khối lượng

2

Đo áp lực nước lỗ rỗng trong phòng

Đo áp lực nước lỗ rỗng trong phòng

3

Đo áp lực nước lỗ rỗng hiện trường

Đo áp lực nước lỗ rỗng hiện trường

4

Lò nung sx2-5-12

Xác định hàm lượng hữu cơ

5

Máy cắt trực tiếp sdj1

Xác định sức kháng cắt

6

Thiết bị xuyên tĩnh cld-3

Xác định sức kháng xuyên

7

Nén cố kết có đo ấp lực nước lỗ rỗng

Xác định các thông số nén của đất

8

Thiết bị thí nghiệm chảy matest

Xác định giới hạn chảy

9

Tủ sấy um400+co

Xác định độ ẩm, chảy dẻo

10

Máy nén 3 trục tsz30-2.0

Xác định sức kháng cắt

11

Máy nén nở hông yyw-2

Xác định cường độ kháng nén 1trục

12

Bơm hút chân không knf

Hút không khí bão hòa mẫu

13

Đầm mẫu tự động

Xác định độ chặt

B. Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm

Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:

STT

Tên đề tài và chủ nhiệm

Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)

TT

Công bố khoa học

A

Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế

I

Thuộc danh sách ISI

II

Không thuộc danh sách ISI

B

Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước

C

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

D

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

E

Sách xuất bản

I

Sách xuất bản quốc tế

II

Sách xuất bản trong nước

F

Sở hữu trí tuệ

 

Nguồn: Cổng thông tin trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 
Banner
Banner home right