Phòng thí nghiệm Địa chất và Tài nguyên địa chất - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 21:50     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:
PTN Địa chất và Tài nguyên địa chất

2. Loại hình: PTN chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo (Theo danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN):

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi,
PGS. Tạ Hòa Phương,
TS. Nguyễn Thùy Dương (A),
TS. Nguyễn Thùy Dương (B),
PGS.TS. Hoàng Thị Minh Thảo,
TS. Nguyễn Thị Thu Cúc,
TS. Lê Thị Thu Hương

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

Kính hiển vi quang học, kính hiển vi ngọc học, huỳnh quang tia X, máy mài mẫu, máy cắt mẫu, máy nghiền mẫu,…

9. Hướng nghiên cứu chính: - 05 từ khóa: Cấu trúc và kiến tạo, thạch học, khoáng vật, địa hóa

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020: Bài báo khoa học; Bản đồ; Đào tạo

- 03 từ khóa: Đặc điểm cấu trúc và kiến tạo của các thành tạo địa chất; Đặc điểm của các vật liệu Trái Đất; Ấn phẩm khoa học

 
Banner
Banner home right