Phòng thí nghiệm Công nghệ Tảo - Đại học Bách Khoa TP.HCM

Thứ sáu - 17/06/2016 10:35     In bài viết

Phòng thí nghiệm Công nghệ Tảo (có tên giao dịch nước ngoài là Laboratory Of Algal Biotechnology) hoạt động trong lĩnh vực phục vụ các nghiên cứu liên quan đến đối tượng tảo, phục vụ giảng dạy thực hành.

I. Thông tin chung

1. Tên phòng thí nghiệm: PTN CÔNG NGHỆ TẢO

- Tên viết tắt ( nếu có):

- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ): Laboratory Of Algal Biotechnology

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

1.1 Địa chỉ: Trường Đại học Quốc tế, KP6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM

1.2: Điện thoại:(+84) 8 3724 4270Fax: (84) 8 3724 4271

1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): TS Trần Ngọc Đức

Điện thoại(CQ): (84-8) 37242181 (Ext. 3344)

Mobile:012 12 44 88 10 E-mail: tnduc@hcmiu.edu.vn

2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Quốc tế

2.1 Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam

2.2 Điện thoại (CQ):(84-8) 37242181 (Ext. 3344)Fax: (84-8) 37242195

3. Lĩnh vực hoạt động:

- Phục vụ các nghiên cứu liên quan đến đối tượng tảo

- Phục vụ giảng dạy thực hành

4. Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:

II. Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm

A. Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất

1. Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:

1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư: Năm kết thúc:

1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:

1.3 Tổng giá trị thiết bị :

1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:

2. Quy mô phòng thí nghiệm:

2.1. Tổng diện tích: 32 ( m2)

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):

STT

Tên thành phần PTN

Chức năng và nhiệm vụ

1

Quản lý PTN

 

2

Nhóm phụ trách đào tạo

 

3

Nhóm phụ trách nghiên cứu

 

2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)

STT

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

Điện thoại,email

Chức vụ

1

Trần Ngọc Đức

Tiến sỹ

Sinh học

01212.448.810, tnduc@hcmiu.edu.vn

Giảng viên

2

Hoàng Tùng

Tiến sỹ

Sinh học biển

0915.837.379, htung@hcmiu.edu.vn

Phó Trưởng khoa

3

Trần Thị Mỹ Hạnh

Thạc sỹ

CNSH

01697.206.885, ttmhanh@hcmiu.edu.vn

Giảng viên

4

Nguyễn Phương Thảo

Tiến sỹ

CNSH Thực vật

0936.338.037 ntpthao@hcmiu.edu.vn

Giảng viên

Trang thiết bị :

STT

Tên thiết bị

Công dụng

1

Máy đọc đĩa đa chức năng tự động (Plate reader)

Đọc absorbance, fluorescence, time-resolved fluorescence và luminescence

2

Bộ Micropipette 1 kênh (gồm P10, P200 và P1000)

Bơm hút dung dịch thể tích nhỏ

3

Micropipette 8 kênh

Bơm hút dung dịch thể tích nhỏ

4

Tủ lạnh trữ mẫu

Trữ hóa chất và mẫu

5

Tủ mát Alaska 2 cửa

Bảo quản hóa chất và mẫu ở 4oC

6

Hệ thống nhà kính

Nuôi tảo

B. Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm

Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:

STT

Tên đề tài và chủ nhiệm

1

Dược liệu và thực phẩm chức năng từ Dunaliella, Spirulina

2

Vi tảo biển cho nhiên liệu sinh học và nuôi trồng thủy sản

Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)

TT

Công bố khoa học

A

Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế

I

Thuộc danh sách ISI

II

Không thuộc danh sách ISI

1

Ana A. Ramos, Jürgen Polle, Duc Tran, John C. Cushman, EonSeon Jin and João C. Varela (2011). The unicellular green alga Dunaliella salina Teod. as a model for abiotic stress tolerance: genetic advances and future perspectives. Algae, 26(1): 3-20

2

David Roy Smith, Robert W Lee, John C Cushman, Jon K Magnuson, Duc Tran and Jürgen E.W. Polle (2010), The Dunaliella salina organelle genomes: large sequences, inflated with intronic and intergenic DNA. BMC Plant Biology: 10:83

B

Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước

C

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

D

Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

E

Sách xuất bản

I

Sách xuất bản quốc tế

II

Sách xuất bản trong nước

F

Sở hữu trí tuệ

 

Nguồn: Cổng thông tin trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 
Banner
Banner home right