Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học phân tử (MBL) - Đại học quốc gia TPHCM

Thứ năm - 26/11/2015 17:23     In bài viết

GIỚI THIỆU

  - Trưởng phòng thí nghiệm: GS. TS. Trần Linh Thước.

  - Quyết định thành lập số 272/QĐ-TCHC ngày 15 tháng 11 năm 2000.

 - Cơ quan quản lý: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.

 - Chức năng nhiệm vụ:

   Công nghệ Sinh học; nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao các công nghệ, sản phẩm mới phục vụ bảo vệ sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng, chọn tạo giống, bảo vệ môi        trường, trên cơ sở ứng dụng các đặc điểm về tổ chức, chức năng của các phân tử sinh học, đặc biệt là DNA và protein, và các tổ chức sinh học ở mức nano, tế bào và cá thể.

Phục vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học, các lĩnh vực khoa học liên ngành Hóa-Sinh, Lý-Sinh, Sinh-Tin học.

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Đại học và sau Đại học để tiến kịp trình độ khoa học của khu vực và thế giới, phục vụ sự phát triển của đất nước.

TỔ CHỨC

                                                                           MBL organization

 

  • Trưởng Phòng thí nghiệm

          GS.TS. Trần Linh Thước

          tlthuoc@hcmus.edu.vn

  • Nhóm nghiên cứu Công nghệ gene và ứng dụng

          PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

          thaodp@hcmus.edu.vn

      Thành viên:

         TS. Nguyễn Trí Nhân

         ThS. Dương Thị Minh Phụng

         ThS.Nguyễn Minh Cần

         ThS.Lê Mai Hương Xuân

         ThS.Ngô Thị Huyền Trang

         ThS.Dương Long Duy

         ThS. Đặng Ngọc Ánh Sương

         ThS. Lê Đình Tố

         CN.Trần Hoàng Hiệp

         CN. Nguyễn Hiếu Nghĩa

         CN. Nguyễn Thị Thanh

         CN.Nguyễn Phạm Phương Thanh

         CN. Vũ Kha Thanh Thanh

         CN. Phạm Minh Vũ

         CN. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

         CN. Cao Thị Thùy Trang

         CN. Huỳnh Mẫn Anh

         CN. Vưu Mỹ Dung

  • Nhóm Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

         TS. Nguyễn Thị Bạch Huệ

         ntbhue@hcmus.edu.vn

      Thành viên:

         CN. Hoàng Trọng Minh Quân

  • Nhóm Y sinh học GMIF

         TS. Trần Văn Hiếu

         tvhieu@hcmus.edu.vn

     Thành viên:

         ThS. Ngô Thị Kim Hằng

         ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

         ThS. Phạm Thị Kim Liên

         ThS. Nguyễn Thị Bích Thảo

         ThS. Nguyễn Thanh Thảo

         ThS. Đặng Tất Trường

         ThS. Trần Anh Minh

         CN. Trịnh Minh Thượng

         CN. Trần Thị Bảo Châu

         CN.Trần Mạnh Cường

         CN. Huỳnh Thị Xuân Mai

         CN. Nguyễn Công Thuận

         CN. Nguyễn Thị Thanh Hoà

         CN. Nguyễn Hoàng An

  • Nhóm Công nghệ Sinh học phân tử Vi sinh vật

         TS. Phan Thị Phượng Trang

         TS. Nguyễn Đức Hoàng

         ptptrang@hcmus.edu.vn

         ndhoang@hcmus.edu.vn

     Thành viên:

         ThS. Võ Trí Nam

         ThS. Nguyễn Lê Tuấn Anh

  • Nhóm Công nghệ Sinh học Thực vật

         TS. Quách Ngô Diễm Phương

         qndphuong@hcmus.edu.vn

     Thành viên

         ThS. Cung Hoàng Phi Phượng

         ThS. Hồng Vũ Thúy Uyên 

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Nơi thực hiện các thí nghiệm về Sinh học phân tử như: dòng chủng tái tổ hợp, chuyển gen vào vi sinh vật (E. coli, S.cerevisiae, P. pastoris, CHO, ruồi giấm), … và các thí nghiệm về đánh giá mức độ biểu hiện.

                                                                   IMG 0457

                                                                   IMG 0461

                                                                   IMG 0463

Nơi thực hiện các thí nghiệm về Sinh học phân tử thực vật như: tạo chủng tái tổ hợp, chuyển gen thực vật bằng Agrobacterium, marker phân tử, … và các thí nghiệm về nuôi cấy mô tế bào thực vật.

waiting for update ...

 

Cơ Sở Linh Trung

Nơi thực hiện các thí nghiệm về protein như: lên men quy mô pilot, thu nhận và tinh sạch protein, phân tích protein, ...

                                                                IMG 0663

                                                                IMG 0665

                                                                IMG 0668

                                                                MBL LT04 

                                                                MBL LT05

Khoa học TOT

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right