Phòng thí nghiệm Công nghệ hạt nhân - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ năm - 29/09/2016 11:13     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu: PTN Công nghệ hạt nhân

2. Loại hình: PTN chuyên đề
 

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ hạt nhân/ Vật lí nguyên tử

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm: PGS. TS. Bùi Văn Loát

5. Danh sách cán bộ cơ hữu:
- PGS. TS. Bùi Văn Loát
- TS. Hà Thụy Long
- ThS. Lê Tuấn Anh,
- ThS. Nguyễn Văn Quân
- ThS. Trần Thế Anh
- ThS. Đồng Văn Thanh

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt:
- PGS. TS. Bùi Văn Loát
- TS. Hà Thụy Long
- ThS. Lê Tuấn Anh,
- ThS. Nguyễn Văn Quân
- ThS. Trần Thế Anh
- ThS. Đồng Văn Thanh

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và đang trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

- Các thiết bị phân tích gamma và thiết bị đo một số thông số vật lý hạt nhân

9. Hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu về vật lý hạt nhân, thanh nhiên liệu, Vật lý và công nghệ lò phản ứng, các quá trình của lò phản ứng.
- Nghiên cứu về an toàn bức xạ, phân tích gamma.
- Ứng dụng bức xạ trong y tế, môi trường, địa chất, sinh học.
- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: phổ gamma, độ giầu nhiên liệu, tuổi nhiên liệu, lò phản ứng, nồng độ radon.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:


- Bài báo SCI và bài báo ở các tạp chí chuyên ngành
- Phục vụ đào tạo NCS, phục vụ đào tạo từ 5 đến 30 học viên cao học/năm
- Phục vụ đào tạo từ 20 đến 40 sinh viên chuyên ngành/năm.
- 3 từ khóa về sản phẩm: sách chuyên khảo, bài báo, bài thực tập nâng cao

 
Banner
Banner home right