Phòng thí nghiệm Cơ lưu chất - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai - 25/07/2016 10:57     In bài viết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG THÍ NGHIỆM
PTN CƠ LƯU CHẤT
(Ngày cập nhật - 03/01/2014)
 • Thông tin chung
  • Tên phòng thí nghiệm: PTN CƠ LƯU CHẤT
   • - Tên viết tắt ( nếu có):
   • - Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có ): FLUID MECHANICS LAB
   • - Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
   • 1.1 Địa chỉ: Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt - Q.10 - TP.HCM
   • 1.2: Điện thoại:(08) 38654255Fax:
   • 1.3 Trưởng phòng thí nghiệm ( Kèm học vị, học hàm): TS Nguyễn Quốc Ý
    • Điện thoại(CQ): (84-8) 38654255
    • Mobile:01666403601 E-mail: nguyenquocy@hcmut.edu.vn
  • Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa
  • 2.1 Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
  • 2.2 Điện thoại (CQ):(84-8) 38647256Fax: (84-8) 38653823
  •  
  •  
  • Lĩnh vực hoạt động:
   - Dạy thí nghiệm Cơ lưu chất cho toàn trường ĐH Bách Khoa Tp HCM
   - Dạy thí nghiệm Vật lý kiến trúc cho Khoa KTXD
   - Nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên
   - Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
    
  • Những hướng nghiên cứu chính tại PTN:
   - Các giải pháp thông gió và làm mát tự nhiên cho công trình xây dựng
   - Các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công trình xây dựng
   - Động lực học sông và biển
   - Thủy lực sông và biển
 • Thực trạng tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm
 • Tình hình nhân lực và cơ sở vật chất
  • Tình hình đầu tư phòng thí nghiệm đến tháng:
   • 1.1. Năm bắt đầu triển khai đầu tư: Năm kết thúc:
   • 1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư PTN:
   • 1.3 Tổng giá trị thiết bị :
   • 1.4 Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đến thời điểm báo cáo:
  • Quy mô phòng thí nghiệm:
  • 2.1. Tổng diện tích: 470 ( m2)
  • 2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy PTN (ví dụ tên các thành phần PTN, các bộ máy chức năng nếu có):
   STT Tên thành phần PTN Chức năng và nhiệm vụ
   1 Phòng thí nghiệm cơ lưu chất - thủy lực Đào tạo sinh viên các môn cơ lưu chất, thủy tực, nghiên cứu khoa học lĩnh vực cơ lưu chất
   2 Phòng thí nghiệm cơ lưu chất - vật lý kiến trúc Đào tạo sinh viên xây dựng, kiến trúc. Nghiên cứu khoa học lĩnh vực kiến trúc, thông gió tự nhiên
    
  • 2.3. Nhân lực PTN(các trưởng nhóm nghiên cứu)
  • STT Họ và tên Học vị Chuyên ngành Điện thoại,email Chức vụ
   1 Huỳnh Công Hoài Tiến sỹ Thủy lợi 08 – 38654255, hoai_hc@hcm.vnn.vn Chủ nhiệm Bộ môn
   2 Nguyễn Thị Bảy Tiến sỹ Thủy văn 08 – 38654255, ntbay@hcmut.edu.vn Phó chủ nhiệm Bộ môn
   3 Nguyễn Quốc Ý Tiến sỹ KT Hàng Không 08 – 38654255, ntbay@hcmut.edu.vn Giảng viên
    
  • Trang thiết bị :
   STT Tên thiết bị Công dụng
   1 Máy đo vận tốc nhiều kênh Kanomax Đo vận tốc gió
   2 Máy đo vận tốc nhiều kênh Kanomax Đo vận tốc gió
   3 Hầm gió hở Dạy thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.
   4 Máy tạo khói Mô phỏng trực quan cho hầm gió.
   5 Phần mềm Heat 2 Nghiên cứu khoa học
   6 Máy đo nhiệt độ 4 kênh Testo 176T4 Đo nhiệt độ
   7 Thiết bị đo vận tốc gió dạng sợi nhiệt Testo 425 Đo vận tốc gió
   8 Máy đo bức xạ mặt trời PCE-SPM1 Đo bức xạ mặt trời
   9 Máy biến tần P17800015F3 Điều chỉnh tốc độ motor
   10 Đầu đo nhiệt độ bề mặt TC loại T dùng Testo 176T4 Đo nhiệt độ bề mặt
   11 Bộ thí nghiệm REYNOLDS Thí nghiệm các trạng thái chảy của lưu chất
    
 • Thực trạng hoạt động của phòng thí nghiệm
 • Các đề tài, dự án thực hiện tại phòng thí nghiệm:
  STT Tên đề tài và chủ nhiệm
  1 Ứng dụng CFD (computational fluid dynamics) để tính toán thiết kế thông gió tự nhiên tối ưu cho một số mẩu nhà tiêu biểu
  2 Nghiên cứu thực nghiệm phương pháp thông gió cho nhà ở vào ban ngày và ban đêm bằng nguồn nhiệt mặt trời
  3 Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và xây dựng mô hình thí nghiệm cho bài toán thông gió tự nhiên
  4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thông gió cho nhà ở ứng dụng các hiệu ứng: nhiệt, Bernoulli và năng lượng mặt trời
  5 Nghiên cứu, thí nghiệm và thiết kế mô hình hố ga thu gom rác
  6 Thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh thuyền lướt (airboat) hai chỗ ngồi
  7 Hydraulic study for the Gemanlink container terminal - Daelim- Samwhan Joint Venture 2010
   
 • Các công bố khoa học ( từ năm 2010-2012)
  TT Công bố khoa học
  A Các bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế
  I Thuộc danh sách ISI
  1 Nguyen Thi Bay, Tran Thien Toan, Nguyen Ky Phung and Tri Nguyen-Quang, Numerical Investigation on the Sediment Transport Trend of Can Gio Coastal Area (Southern Vietnam), "Journal of Marine Environmental Enginering", Vol. 9, Number 3, 2012, p. 191-210 và Vol. 9, Number 3, p. 191-210, 2012
  II Không thuộc danh sách ISI
  1 Nguyen Q. Y, Nguyen T. Bay, Ha Phuong, Performance testing and comparison of a turbine ventilator, a vent column, and their combination under thermal buoyancy and wind effects, International Journal of Engineering và Vol. 6, issue 2, pp. 2012, 2012
  2 Huỳnh Công Hoài, v.v, Applying the flood model to estimate the reduction of flood water level in Thua Thien – Hue province in case of the flood controlled by the reservoir in the upstream, SUR (Sustaninable Urban Regeneration) và , page 6-7, 2011
  3 Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Thị Bảy, NguyễnNgọc Minh, Aplpy flood model to estimate the reduction of flood water level in Thua Thien-Hue province in case of flood controlled by Ta Trach resevoir, "Wateralong Community Hue, Center for Sustainable Urban Regeneration, The University of Tokyo" và Vol. 08,2011, Japan, pp. 006-007, 2011
  B Các bài báo công bố trên các tạp chí trong nước
  1 Nguyen Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Bay, Nguyen Ky Phung, Calculation and assessment of bottom morphological change of Soai Rạp river if dredging the ship lane by 3D model, Journal of Science and Technology, Viet Nam và Vol.50 No.4A, p.185-193 , 2012
  2 Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thuỵ Hằng, Nguyễn Kỳ Phùng, Tính toán đánh giá sự thay đổi phân bố mặn sông Soài Rạp do nạo vét bằng mô hình 3D, "Khí tượng thuỷ văn" và số 622, tr 27-32, 2012
  3 Nguyen Q. Y, Nguyen T. Bay, Ha Phuong, Performance testing and comparison of a turbine ventilator and a vent Column, Journal of Civil Engineering (in Vietnamese) và Vol. of Dec. 2011, 2011
  4 Nguyễn Quốc Ý, v.v, Đánh giá hiệu quả thông gió của quả cầu hút nhiệt và so sánh với một ống thông gió đơn giản, Tạp Chí KHCN Xây Dựng, Bộ Xây Dựng-Viện KHCN Xây Dựng và , 2011
  5 Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Ngọc Minh, Mô phỏng sự giảm ngập lụt của tp. Huế khi có sự điều tiết của hồ Tả Trạch, " Nghiên cứu và phát triển". Sở KH và CN tỉnh Thừa thiên-Huế và Số 1/2011, Tr. 108-112, 2011
  6 Huỳnh Công Hoài, v.v, Mô hình số mô phỏng sự xói lở mái dốc do nước tràn bờ, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ và Tập 13, trang 79-87, 2010
  7 Huỳnh Công Hoài, v.v, Mô hình số mô phỏng sự xói lở mái dốc do nước tràn bờ, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ và Tập 13, trang 79-87, 2010
  C Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế
  1 Nguyen Quoc Y, Nguyen Thi Bay, A numerical and experimental study on performance of a vertical solar chimney, The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference in New/Renewable Energy, Sept. 26-27, Vietnam, 2012, Hanoi - Việt Nam
  2 Hoang Thanh Tien, Nguyen Quoc Y (Sept. 2012), A numerical and experimental study on a double-channel solar chimney, The international conference on green technology and sustainable development, Sept. 29-30, 2012, Hochiminh City, Vietnam
  3 Nguyen Quoc Y (Aug. 2012). A double-channel vertical solar chimney, The international conference on advances in computational mechanics, Aug. 14-16, 2012, Hochiminh City, Vietnam
  4 Yan Cui, Y Q. Nguyen, John C. Wells (2010), Numerical simulation of ripple formation, River Flow 2010, Sept. 8-10, Braunschweig, Germany
  D Các bài báo công bố trên kỷ yếu Hội nghị trong nước
  1 Nguyen Quoc Y, Nguyen Thi Bay, A new type of roof-solar chimney for natural ventilation of buildings, 2012 Annual Conference of Vietnamese Society of Fluid Mechanics, Jul. 26-28, Nha Trang, Vietnam
  2 Nguyen Quoc Y, Nguyen Thi Bay, A new type of roof-solar chimney for natural ventilation of buildings, 2012 Annual Conference of Vietnamese Society of Fluid Mechanics, Jul. 26-28, Nha Trang, Vietnam
  3 Nguyen Quoc Y, Ha Phuong (Dec. 2012), Experimental and numerical study on performance of a new ventilation device powered by hybrid wind and photovoltaic energy, The 9th Vietnam national conference on mechanics, Dec. 8-9 2012, Hanoi (in press)
  4 Nguyen Quoc Y, Nguyen T.Bay., Ha P., Ventilation performance of a typical ventilation turbine and a vent column under wind and heat effects, Annual Conference of Vietnamese Society of Fluid Mechanics, 2012, Nghe An - Việt Nam
  5 Nguyen Quoc Y, Nguyen Thi Bay, Nguyen Thien Tong, An experimental study on solar heat absorption and storage for solar chimneys, The 9th Vietnam national conference on mechanics, Dec. 8-9 2012, (in press) , 2012, Hanoi - Việt Nam
  6 Nguyen Quoc Y, Nguyen Thi Bay., Ha P., Hoang T.T. , Comparing ventilation performance of a typical ventilation turbine, a circle opening, and a vent column, Annual Conference of Vietnamese Society of Fluid Mechanics, 2011, Qui Nhon - Việt Nam
  7 Nguyễn Thị Bảy, Huỳnh Công Hoài, NguyễnNgọc Minh, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc phá bỏ đập Đá đến mức độ ngẫp lụt tp. Huế, "Tuyển tập công trình Hội Nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2010, Quy Nhơn 22-24,7/2010", 2010, Quy Nhơn - Việt Nam
  E Sách xuất bản
  I Sách xuất bản quốc tế
  II Sách xuất bản trong nước
  1 Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Thị Bảy, Mô hình hoá môi trường nước mặt, Nhà xuất bản ĐHQG Tp.HCM, 2007
  2 Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Bảy, Lê Song Giang , Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Thị Phương, Hướng dẫn thí nghiệm Cơ Lưu Chất, Nhà xuất bản ĐHQG Tp.HCM, 2007
  3 Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Bảy, Lê Song Giang , Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Thị Phương, Lê Văn Dực, Nguyễn Khắc Dũng, Thủy Lực, Lưu hành nội bộ
  4 Nguyễn Thị Bảy, Lê Song Giang , Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Thị Phương, Lê Văn Dực, Nguyễn Khắc Dũng, Hồ Xuân Thịnh và Nguyễn Quốc Ý , Bài tập Cơ Lưu Chất, Lưu hành nội bộ
  F Sở hữu trí tuệ
 • Nguồn: Cổng thông tin trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 •  

 
Banner
Banner home right