Phòng thí nghiệm Bộ môn Thực vật học - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 15:58     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm: PTN Bộ môn Thực vật học

2. Loại hình: PTN chuyên đề

3. Ngành/Chuyên ngành đào tạo: Sinh học, Công nghệ Sinh học, Chuyên ngành: Thực vật học

4. Trưởng phòng thí nghiệm: PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

5. Danh sách cán bộ cơ hữu: PGS.TS. Nguyễn Trung Thành, TS. Đỗ Thị Xuyến, TS. Nguyễn Thùy Liên, TS. Đoàn Văn Vệ, ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh, ThS. Nguyễn Anh Đức, CN Hồ Thị Tuyết Sương

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị): PGS.TS. Nguyễn Trung Thành, TS. Đỗ Thị Xuyến, TS. Nguyễn Thùy Liên

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính: Kính hiển vi điện tử, Kín hiển vi soi nổi, máy cắt tiêu bản vi phẫu, Tủ lạnh sâu âm 800 C, máy cắt cây, cắt cành, máy chụp ảnh tốc độ cao.

9. Hướng nghiên cứu chính:
 Đa dạng thực vật và bảo tồn (Nấm, Tảo và Thực vật bậc cao có mạch)
 Phân loại thực vật bằng phương pháp hình thái và sinh học phân tử
 Thực vật dân tộc học
 Tài nguyên thực vật
 Phân loại Tảo
 Tảo và các vấn đề về môi trường
 Thảm thực vật, Môi trường sinh học (Thực vật, Tảo và Nấm học) các vùng tự nhiên,

- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Thực vật, Tảo học, Nấm học, Đa dạng thực vật, Tài nguyên thực vật.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

- Quy trình bảo quản và xử lý các mẫu tiêu bản thực vật, Tảo và Nấm bao gồm mẫu tươi và mẫu khô.
- Quy trình nuôi trồng Nấm ăn, nấm dược liệu

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

- Các mẫu tiêu bản về thực vật (Nấm, Tảo và Thực vật bậc cao có mạch).
- Thực phẩm chức năng dạng viên nang phục chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tiến tới thương mại hóa sản phẩm.
- Nhân giống của các loài thực vật quý hiếm (thực nghiệm khả năng nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào thực vật, nhân giống bằng hạt hoặc dâm cành,…).
- Bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
- Sách chuyên khảo
- 3 từ khóa về sản phẩm: Thực vật bậc cao có mạch, Tảo, Nấm, ấn phẩm khoa học

 
Banner
Banner home right