Phòng thí nghiệm Bộ môn Sinh lý học và Sinh học người - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 15:24     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:

PTN bộ môn Sinh lý học và Sinh học người

2. Loại hình:

PTN chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo (Theo danh mục ngành/chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN): Ngành: Công nghệ sinh học Chuyên ngành: Lý sinh học, Nhân chủng học, Sinh lý học người và động vật

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:
TS. Tô Thanh Thúy

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái;
PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân;
TS. Tô Thanh Thúy;
TS. Đỗ Minh Hà;
TS. Vũ Thị Thu;
ThS. Lưu Thị Thu Phương;
ThS. Phạm Trọng Khá;
ThS. Nguyễn Thị Tú Linh;
ThS. Phạm Thị Bích;
ThS. Lê Lan Phương.

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái;
PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân;
TS. Tô Thanh Thúy;
TS. Đỗ Minh Hà;
TS. Vũ Thị Thu;
ThS. Lưu Thị Thu Phương;
ThS. Phạm Trọng Khá;
ThS. Nguyễn Thị Tú Linh;
ThS. Phạm Thị Bích;
ThS. Lê Lan Phương.

7. Mức độ đầu tư:
PTN đã được đầu tư mới và đồng bộ

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

STT Tên thiết bị Số lượng 1. Máy ly tâm lạnh 5417R, Eppendorf, Germany 02 2. Buồng vô trùng AC2-4E1, hãng ESCO (Biological safety cabinet) 01 3. Tủ lạnh chứa mẫu Arctico (-45o C) 01 4. Nồi hấp khử trùng ALP 01 5. Máy nhân gen PCR AB system 9700 01 6. Máy nhân gen gradient PTC-0200 01 7. Máy lắc khay miễn dịch IKA MTS 214 01 8. Tủ cấy ESCO AC2-4E1 (BSC class II) 01 9. Cân phân tích Sartorious CPA224S 01 10. Bình chứa nito lỏng IC 35R 01 11. Hệ thống thu thập và xử lý tín hiệu AD Instrument: PL3508/PowerLab 8/35, các module: FE136/Animal Bio Amp, FE221AD (cùng 2 đầu đo MLTF500/ST, MLT844); FE141AD) 01

9. Hướng nghiên cứu chính:
PTN có 2 hướng nghiên cứu chính: * Nghiên cứu về Sinh lý học người và động vật: - Sinh lý và bệnh lý về xương, sàng lọc hoạt chất chống loãng xương trên mô hình cá medaka
- Tạo mô hình và nghiên cứu bệnh người (bệnh xương, bệnh tim mạch…) trên cá medaka và cá vằn zebrafish - Định hướng cho nghiên cứu về sinh lý tim mạch và sinh lý hành vi * Nghiên cứu về Sinh học người:
- Sinh học hình thái người: nghiên cứu các đặc trưng hình thái, thể lực, dinh dưỡng và bệnh theo các nhóm người, các tộc người cũng như nguồn gốc và mối quan hệ họ hang của các tộc người ở Việt Nam.
- Sinh học phân tử người: Nghiên cứu ở mức phân tử các đặc trưng của các nhóm người, các tộc người và các bệnh ở người cũng như ứng dụng trong nhận dạng cá thể người, xét nghiệm bệnh và phân tích ADN người cổ.
- Định hướng cho nghiên cứu về sinh thái người và sinh y học gốc tự do - 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Sinh lý học động vật; Mô hình bệnh trên cá medaka; Hình thái tộc người; ADN bệnh và người cố; Sinh y học gốc tự do.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

- Mô tả vắn tắt về sản phẩm:
√ Mô hình cá medaka cho bệnh loãng xương
√ Qui trình sàng lọc chất có hoạt tính chống loãng xương trên cá medaka
√ Chất có hoạt tính chống loãng xương
√ Quy trình và bộ sinh phẩm hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư
√ Quy trình và bộ sinh phẩm hỗ trợ chẩn đoán bệnh Pearson
√ Quy trình và bộ sinh phẩm đánh giá tình trạng ứng kích oxy hóa ở một số bệnh chuyển hóa
√ Quy trình sàng lọc chất tổng hợp hóa học và hợp chất tự nhiên có tiềm năng chống oxy hóa
- 3 từ khóa về sản phẩm: Cá medaka và mô hình bệnh; Kit hỗ trợ chẩn đoán bệnh; Chất có hoạt tính; Ấn phẩm khoa học, sáng chế.

 
Banner
Banner home right