Phòng thí nghiệm Bộ môn Sinh học tế bào - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 15:22     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm/ Trung tâm nghiên cứu:

PTN Bộ môn Sinh học tế bào

2. Loại hình:

PTN chuyên đề

3. Ngành/ Chuyên ngành đào tạo:

Sinh học/ Sinh học tế bào

4. Trưởng phòng thí nghiệm / Giám đốc trung tâm:

PGS.TS. Nguyễn Lai Thành

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (họ tên, học hàm, học vị):

1. PGS.TS. Nguyễn Lai Thành
2. PGS.TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung
3. PGS.TS. Võ Thị Thương Lan
4. TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh
5. TS. Đặng Văn Đức
6. NCS. Nguyễn Đắc Tú
7. ThS. Bùi Vân Khánh
8. ThS. Lê Thị Thanh Hương

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt (họ tên, học hàm, học vị):

1. PGS.TS. Nguyễn Lai Thành
2. PGS.TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung
3. PGS.TS. Võ Thị Thương Lan
4. TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh
5. TS. Đặng Văn Đức

7. Mức độ đầu tư: PTN hiện có và trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung

8. Các thiết bị nghiên cứu chính:

Hệ thống nuôi cấy mô tế bào động vật (tủ nuôi cấy tế bào, tủ an toàn sinh học, kính hiển vi soi ngược, kính hiển vi thường, kính hiển vi soi nổi, tủ mát, bình chứa nitơ lỏng, hệ thống lọc khí); Các máy và thiết bị về sinh học phân tử (máy PCR, điện di, máy lắc, bể ổn nhiệt, máy votex..); Thiết bị và máy hỗ trợ nghiên cứu mô học (máy cắt mẫu lát mỏng microtome, tủ ấm, tủ hút khí độc, kính hiển vi chụp ảnh…); Hệ thống nuôi cá ngựa vằn và chuột nhắt thí nghiệm.

9. Hướng nghiên cứu chính:

- Phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào và công nghệ gen trong y sinh, nghiên cứu các cơ chế sinh học và bệnh trên người. Phát triển và ứng dụng mô hình tế bào và phát triển phôi để đánh giá độc tính, tác động của hóa chất, dược phẩm, chế phẩm sinh học, phụ gia thực phẩm, mỹ phẩm và sàng lọc thuốc. Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc và miễn dịch trong sàng lọc thuốc, hỗ trợ điều trị bệnh đặc biệt là ung thư.
- 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Công nghệ tế bào; Công nghệ gen; Y sinh; Cơ chế sinh học và bệnh trên người; Mô hình tế bào; Phát triển phôi để đánh giá độc tính, sàng lọc thuốc. 10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao:

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020:

- Tạo 3 - 5 mô hình tế bào và động vật để đánh giá độc tính và hoạt tính sinh học của các chất tự nhiên và tổng hợp
- Tạo dòng tế bào miễn dịch biến đổi thụ thể hướng đích tế bào ung thư theo cá thể: 1-2 dòng
- Tạo các bộ kit (2 – 3 bộ) để hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh ở người nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng sống của người Việt Nam
- 3 từ khóa về sản phẩm: Mô hình tế bào và động vật để đánh giá độc tính và hoạt tính sinh học; Dòng tế bào miễn dịch biến đổi thụ thể hướng đích; Kit hỗ trợ chẩn đoán; Ấn phẩm khoa học, sáng chế.

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right