Phòng thí nghiệm Bộ môn Hóa hữu cơ - Đại học Khoa học tự nhiên

Thứ sáu - 30/09/2016 15:04     In bài viết

1. Tên phòng thí nghiệm:
Phòng thí nghiệm BM Hóa Hữu cơ

2. Loại hình:
PTN chuyên đề

3. Ngành, chuyên ngành:
Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ

4. Trưởng PTN:
TS. Trần Thị Thanh Vân

5. Danh sách cán bộ cơ hữu (Họ và tên, học hàm, học vị):

GS.TSKH. Lưu Văn Bôi,
GS.TS. Nguyễn Đình Thành,
PGS.TS. Phan Minh Giang,
TS. Phạm Văn Phong,
TS. Trần Thị Thanh Vân,
TS. Nguyễn Thị Sơn,
TS. Chu Ngọc Châu,
TS. Trần Mạnh Trí,,
CN. Nguyễn Hồng Quân,
CN. Lê Thị Minh Nguyệt

6. Danh sách cán bộ nghiên cứu chủ chốt: 

GS.TSKH. Lưu Văn Bôi,
GS.TS. Nguyễn Đình Thành,
PGS.TS. Phan Minh Giang,
TS. Phạm Văn Phong,
TS. Trần Thị Thanh Vân,
TS. Nguyễn Thị Sơn,
TS. Chu Ngọc Châu,
TS. Trần Mạnh Trí,,
CN. Nguyễn Hồng Quân,
CN. Lê Thị Minh Nguyệt

7. Mức độ đầu tư:
PTN đã được đầu tư mới và đồng bộ

8. Các thiết bị nghiên cứu chính

- Các bếp đun
- Các máy khuấy từ
- Mấy cất quay

9. Hướng nghiên cứu chính

+ Nhóm tổng hợp hữu cơ: nghiên cứu về các hợp chất dị vòng, các hợp chất cơ kim, các hợp chất có hoạt tính sinh học, hóa dược…
+ Nhóm hợp chất thiên nhiên: nghiên cứu thành phần, tách chiết các chất trong các loài thực vật của VN, bán tổng hợp dựa trên các chất thiên nhiên…
+ Nhóm xúc tác: nghiên cứu các chất xúc tác mới trong phản ứng hữu cơ…
+ Nhóm phân tích hữu cơ: nghiên cứu phân tích các chất độc hữu cơ tồn lưu trong đất, nước và sản phẩm nông nghiệp…
+ Nhóm nghiên cứu cấu trúc: sử dụng các phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc các hợp chất hữu cơ.
- 05 từ khóa: Tổng hợp hữu cơ; Xúc tác hữu cơ; hợp chất thiên nhiên; phân tích hữu cơ.

10. Sản phẩm đã có, có thể chuyển giao

11. Dự kiến sản phẩm KHCN trong giai đoạn 2016-2020.

- Mô tả vắn tắt về sản phẩm PTN cơ bản phục vụ đào tạo môn học thực hành hóa hữu cơ cho sinh viên các khóa sinh viên của khoa Hóa thuộc các hệ cử nhân hóa học, cử nhân công nghệ hóa học, cử nhân hóa dược, cử nhân sư phạm hóa học, cử nhân tài năng và các lớp tiên tiến, ngoài ra còn có các sinh viên khoa Y Dược.
- Phục vụ đào tạo SV khóa luận tốt nghiêp, học viên cao học và NCS, tổng hợp, bán tổng hợp các hợp chất mới có hoạt tính sinh học và có khả năng ứng dụng làm thuốc, nghiên cứu các xúc tác mới…
- 3 từ khóa về sản phẩm: quy trình, dữ liệu về phân lập, tổng hợp chất, phân tích hữu cơ; Xúc tác cho chuyển hoá hữu cơ; Ấn phẩm khoa học, sáng chế.

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right